Main menu

Nyheder 2013

DS: Reform udfordrer kommuner og sundhedssystem

Trods forkortelse af sygedagpengeperioden kan Dansk Socialrådgiverforening også se gode takter i ny aftale om sygedagpenge. – Det er afgørende for os, at langtidssyge ikke mister deres forsørgelsesgrundlag, siger formand Majbrit Berlau.

KL: Kommuner klar til reformen trods arbejdspres

Trods advarsler fra socialrådgiverne og Arbejdstilsynet mener formand for KL’s Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard, at kontanthjælpsreformen kan bæres igennem på trods af højt arbejdspres.

Kontanthjælpsreform skaber frustration

Socialrådgivernes kontakt med kontanthjælpsmodtagerne handler i øjeblikket stort set kun om økonomi som følge af den kommende kontanthjælpsreform, viser ny rundspørge.

Advarsel fra FTF-A: Fælder i ny pensionslovgivning

Ændringer i efterlønsalderen betyder, at nogle danskere fremover kan gå på pension, før de har ret til at gå på efterløn. Men gør man det, kan man risikere at miste retten til efterløn, advarer socialrådgivernes a-kasse, FTF-A.

Arbejdspres medfører påbud til Randers Kommune

Dårligt arbejdsmiljø på grund af højt arbejdspres og et stort sagsefterslæb har medført påbud til Familieafdelingen i Randers Kommune fra Arbejdstilsynet. Dansk Socialrådgiverforening kræver flere ressourcer.

DS: Satspuljen giver vigtig støtte til psykiatrien

Ny aftale om satspuljemidlerne giver blandt andet 410 millioner til det psykiatriske område. Dansk Socialrådgiverforening glæder sig over fokus på fremskudt indsats og mål om at mindske tvang, mens nedprioritering af rehabilitering vækker ærgrelse.

Bekymrende høje sagstal på jobcentre

Socialrådgiverne i jobcentrene har nu 48 procent flere sager, end Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, viser ny undersøgelse. Socialrådgivernes formand vurderer, at situationen på jobcentrene er alarmerende og uholdbar.

DS: Både godt og skidt i Finanslov

Trods flere gode takter i finanslovsaftalen, beklager DS’ formand, at det ikke lykkedes at lave en aftale, som sikrer forhøjet fradrag på fagforeningskontingentet. Det ærgrer også, at mulighed for efteruddannelse svækkes.

Lars Uggerhøj hædres med Den Gyldne Socialrådgiver

Lars Uggerhøj, den første socialrådgiver i Danmark med professortitel, bliver hædret med prisen Den Gyldne Socialrådgiver for stædigt og kvalificeret at have knoklet med udviklingen af socialt arbejde og forskning.

Flere kommunale valgsejre til socialrådgivere

Adskillige socialrådgivere havde succes ved kommunalvalget 19. november. I en række kommuner er socialrådgivere kommet i byrådet, og i Aalborg er en socialrådgiver blevet rådmand.

Offentligt ansatte savner tillid fra lokalpolitikerne

Mindre end hver tredje kommunalt ansat mener, at lokalpolitikerne viser støtte til tillidsreformen. I regionerne ser det endnu værre ud. Den manglende tillid er dyr for både kommuner og regioner, advarer Dansk Socialrådgiverforening.

DS åbner for ny faggruppe

Dansk Socialrådgiverforening åbner i januar 2014 for en ny faggruppe, hvor medlemmer, der arbejder som familieplejekonsulenter eller lignende, kan udvide deres faglige netværk, dele erfaringer samt påvirke faget og socialpolitikken.

91,3 millioner til kommunal indsats for udsatte familier

Regeringen har afsat en pulje på 91,3 millioner kroner til at sikre helhedsorienterede kommunale indsatser til udsatte familier. Dansk Socialrådgiverforening glæder sig over krav om at samle indsatserne i én plan

Socialrådgiver udgiver bog om livet som delebarn

I ny bog giver socialrådgiver Camilla Semlov konkrete råd og redskaber til, hvordan voksne skal agere for, at børn kan komme helskindet igennem forældrenes skilsmisse - og få en hverdag som delebarn til at hænge sammen.

DS i 75 år: Fra socialt engagement til rigtig fagforening

I anledning af Dansk Socialrådgiverforenings 75 års jubilæum fortæller tidligere næstformand Alfred Dam i videointerview om nogle af de afgørende år, hvor DS gik fra at være en forening for socialpolitisk engagerede til en fagforening, som tog sig af socialrådgivernes interesser

Stor interesse for Socialrådgiverdage - alt udsolgt

Allerede inden tilmeldingsfristen er udløbet, er de sidste billetter til Socialrådgiverdage 2013 revet væk. Interesserede kan fortsat komme på venteliste til arrangementet, som holdes den 25. og 26. november i Kolding

Hver anden finder fejl på lønsedlen

Hele 54 procent af danskerne har oplevet, at der er fejl på deres lønseddel. Dansk Socialrådgiverforening sætter i uge 45-46 ind med et løntjek, som skal sikre, at DS-medlemmerne får den rigtige løn.

SKAT stopper tvangsindkrævning af udsattes restskat

Socialrådgiver vinder på vegne af en borger sag ved Landsskatteretten. Afgørelsen sikrer, at SKAT ændrer praksis, så det igen bliver muligt for folk i økonomisk nød at få henstand med indregnet restskat.

Stor forskel på studerendes tilfredshed

Ifølge en ny undersøgelse er der stor forskel på de socialrådgiverstuderendes tilfredshed med kvaliteten af deres uddannelse. Skolerne skal tilrettelægge undervisningen bedre, mener SDS, som holder årsmøde i weekenden.

Socialrådgiver er årets integrationsmedarbejder

Familiebehandler Knud Eschens utraditionelle metoder i sit arbejde med traume- og torturoverlevere i Region Syddanmark har sikret ham Socialministeriets Integrationspris som Årets medarbejder.

Flere kommunale socialrådgivere spares væk

Flere kommuner forventer at nedlægge socialrådgiverstillinger på grund af nedskæringer i næste års budgetter. Der er dog også lyspunkter, blandt andet i Aalborg, hvor kommunen opruster på socialrådgiverfronten.

Socialrådgivere skal samarbejde med forskere

Praksis og forskning skal kobles sammen på det sociale område. Det gavner både forskere, praktikere og brugere, mener professor Lars Uggerhøj, der er oplægsholder på Socialrådgiverdage 2013.

Tid og vidensdeling kan styrke barnets tarv

Et lavere sagstal og mere vidensdeling er en forudsætning for, at der kan komme mere kvalitet i arbejdet. Sådan lød det fra Dansk Socialrådgiverforening på konference, hvor der var fokus på forholdene for anbragte børn.

DS: Ny rapport giver udsigt til løft i psykiatrien

Anbefalingerne i regeringens psykiatriudvalgs rapport åbner for en tidlig og sammenhængende indsats over for borgerne, hvilket - hvis anbefalingerne følges til dørs - kan styrke hele området, vurderer Dansk Socialrådgiverforening.

Professor: Økonomi må ikke afgøre indsats

Det gode samfund er mere politik end økonomi, men på det sociale område er virkeligheden desværre omvendt. Det mener professor Kurt Klaudi Klausen, der er hovedoplægsholder på Socialrådgiverdage 2013.

Over 300 socialrådgivere til faglig festival i Region Øst

Der var massivt fremmøde, da Region Øst holdt Minisocialrådgiverdage, og ifølge regionsformand Annemette EL-Azem Galle kunne fremmødet have været endnu større, hvis der havde været plads i lokalerne. Hun glæder sig over succesen.

Socialrådgiverdage med mere plads til fordybelse

En ny struktur skal give mere plads til fordybelse på Socialrådgiverdage 2013, hvor der bliver længere forløb om tre udvalgte emner – børneområdet, vidensbasering og rehabilitering.

DS advarer regering mod at spare på efteruddannelse

DS opfordrer regeringen til at droppe besparelser på 120 millioner kroner på støtte til efteruddannelse. – Jeg frygter, at besparelserne vil forringe socialrådgivernes mulighed for at efteruddanne sig, siger DS’ næstformand.

Udsigt til flere afskedigelser i kommunerne

Hver tredje borgmester forventer færre ansatte i sin kommune i 2014. DS-formand Majbrit Berlau frygter for socialrådgivernes arbejdsmiljø og servicen til borgerne.

Statsminister roser ansatte i jobcentre

Medarbejderne på alle landets jobcentre knokler, så godt det er muligt, inden for den ramme de har, sagde statsministeren i sin åbningstale. DS’ formand glæder sig over udtalelserne – og løftet om, at der skal gøres op med skemaer og papirbøvl.

Faggrupper: Sådan når vi regeringens 2020-mål

Forebyggelse er nøgleordet, hvis regeringens sociale 2020-mål skal nås, vurderer faggruppeformænd i Dansk Socialrådgiverforening. Men den nødvendige indsats kræver flere ressourcer.

Vanskeligt at måle effektiv beskæftigelsespolitik

Produktivitetskommissionen anbefaler, at der skal være større fokus på konkrete resultater i den offentlige sektor. Forsker pointerer, at det kan være vanskeligt at finde de rigtige parametre at måle på.

Næstformand knapper skjorten for

Næstformand Niels Christian Barkholt og inviterer DS’ medlemmer til årets Socialrådgiverdage med fede workshops, faglige oplæg og spændende paneldebatter.

DS: Regeringen skal sætte handling bag ambitiøse 2020-mål

Formand Majbrit Berlau kalder regeringens 2020-mål på det sociale område for ’ambitiøse’. Men det afgørende er, om regeringen er klar til lave den politik og de indsatser, der skal til for at nå målene, understreger hun.

Ja til færre regler og mere tillid

Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau roser Produktivitetskommissionens anbefalinger om mindre bureaukrati i den offentlige sektor, men afviser, at der er behov for mere fleksible overenskomster.

Socialrådgivere stiller op til kommunalvalg

Arbejdsforhold for socialrådgivere og socialt marginaliseredes vilkår er blandt mærkesagerne for flere af de socialrådgivere, som stiller op til kommunalvalget i november. Mød en række af dem her.

Tæt tværfagligt samarbejde forbedrer efterværn

Et styrket og tværfagligt samarbejde med fokus på uddannelse og job sikrer en mere målrettet og koordineret efterværns-indsats til gavn for den unge, som er på vej ud af en anbringelse, viser ny SFI-rapport.

DS: Vigtigt signal at socialpolitik er prioriteret i finanslov

- Det er positivt, at regeringen afsætter midler i finanslovsforslaget til at styrke det forebyggende sociale arbejde, siger socialrådgivernes formand, der efterlyser investeringer i offentlige arbejdspladser – frem for effektiviseringer.

DS: Ingen visioner i milliardbesparelser på jobcentre

Milliardbesparelser på beskæftigelsessystemet og flere private aktører vil ikke gavne de ledige, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau. Ny analyse viser, at de kommunale jobcentre er hurtigst til at få ledige i job.

Stort tilskud til efteruddannelse i rehabilitering

DS har været med til at sikre ny uddannelsespulje. Socialrådgivere kan for cirka 2000 kroner tage ny efteruddannelse om rehabilitering. Normalt koster det 10.000 kroner at tage uddannelsen, som skal understøtte implementeringen af førtidspensionsreformen.

Kommuner laver nye visitationsenheder efter underretningsboom

Antallet af underretninger om bekymringer for børn er steget med 21 procent på et år, og en række kommuner sadler om for at kunne følge med. Positivt, men der er stadig brug for flere ressourcer, mener formand for DS-faggruppen Børn, Unge og Familier, Helle Korsholm.

Rekordstort studieoptag presser arbejdsmarkedet

Over halvdelen af de arbejdsløse socialrådgivere er nyuddannede, og et rekordhøjt antal socialrådgiverstuderende vil i de kommende år gøre det endnu sværere at trænge ind på jobmarkedet.

Anbragte kan komme i klemme i nyt socialtilsyn

Den nye lov om socialt tilsyn kan give et fagligt løft til anbringelsesområdet, vurderer Dansk Socialrådgiverforening. Men lovændringen medfører også risiko for besparelser på kommunernes individuelle tilsyn, hvilken kan skade kvaliteten.

Sådan undgår du arbejdsstress i sommerferien

Lad arbejdsmobil og bærbar pc blive på kontoret og sørg for at få ubehagelige arbejdsrelaterede oplevelser bearbejdet inden feriens start. Så modvirker du stressreaktioner i din sommerferie, fortæller arbejdsmiljøkonsulent.

DS til borgmestre: Drop sparekniv og invester i vækst

Sammen med ni andre fagforbund opfordrer Dansk Socialrådgiverforening landets borgmestre til at tage et medansvar og få gang i væksten, så der kan blive skabt nye job. Siden 2009 er der blevet 30.000 færre job i kommunerne.

Dårligt arbejdsmiljø skyld i hver tredje sygedag

Næsten en tredjedel af sygefraværet blandt socialrådgivere skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser ny undersøgelse. Socialrådgivernes arbejdsmiljøproblemer får også konsekvenser for borgerne, og socialrådgivernes formand slår alarm.

DS: Fattigdomsgrænse vigtigt redskab

Udvalgsrapporten, der fastsætter den nye fattigdomsgrænse, viser, at antallet af fattige næsten er tredoblet siden 1999, og den nye grænse har i den grad sin berettigelse, understreger Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau.

DS advarer mod at straffe forældre økonomisk

Socialministeren opfordrer kommunerne til i højere grad at bruge forældrepålæg over for udsatte indvandrerdrenges forældre. DS’ formand er kritisk over for initiativet og tror ikke, at man bliver bedre forældre af at have færre penge.

Lavere sygefravær - men stressen er ikke forsvundet

I Københavns Kommune er socialrådgivernes sygefravær faldet med 33 procent på fem år. Men stressfaktorerne, som ligger bag en del af sygefraværet, er ikke forsvundet, understreger socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant.

Ledige socialrådgivere kan få gavn af dagpengeudspil

Også socialrådgivere kan blive ramt af langtidsledighed med risiko for at falde ud af dagpengesystemet. De hårdest ramte medlemmer vil få gavn af regeringens dagpengeudspil med blandt andet en ny, midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Trainee-ordning og website hjælper nyuddannede i job

FTF har lanceret et trainee-forløb, som via efteruddannelse og erhvervspraktik styrker nyuddannede socialrådgiveres jobmuligheder. Samtidig skal nyt site fra Dansk Socialrådgiverforening hjælpe jobsøgende socialrådgivere.

Rådgivende samtaler med ledige kan betale sig

Ny analyse om aktivering fastslår, at rådgivende samtaler med ledige borgere som en del af aktiveringsindsatsen er en god investering. Socialrådgivernes formand opfordrer til et styrket fokus på den motiverende samtale.

Ny national praktikdag skal sikre bedre praktik

I morgen sætter socialrådgiverstuderende over hele landet fokus på at styrke deres praktik. Uddannelse til alle praktikvejledere er afgørende, mener Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

DS: God løsning – men genoptjeningskrav skal halveres

Det er positivt, at regeringen gør noget for at sikre de langtidsledige et forsørgelsesgrundlag, men dagpengepakken er en midlertidig løsning. Regeringen bør genindføre et genoptjeningskrav på 26 uger, siger DS’ formand, Majbrit Berlau.

Klart ja til OK13

Socialrådgiverne har sagt ja til overenskomstresultatet. 92 procent stemte ved urafstemningen ja til overenskomsten, mens kun 6,3 procent stemte nej. DS’ formand er glad for, at så mange medlemmer har sagt ja til et smalt forlig.

DS: Regeringsindgreb tilgodeser arbejdsgiverparten

Indgrebet ligner en afskrift af arbejdsgivernes krav. Jeg ser det som et frontalangreb på den lokale aftaleret. Det er bekymrende, at SOSU-undervisernes arbejdstidsaftale afskaffes med risiko for mindre forberedelsestid, siger DS’ formand.

Ambivalens hos SOSU-undervisere

Formand for DS’ faggruppe af SOSU-undervisere er glad for at kunne genoptage arbejdet, men ked af at forhandlingsvejen glippede. Hun frygter, at indgrebet medfører en forringelse af arbejdsmiljøet og kvaliteten i undervisningen.

Husk at stemme om OK13 – sidste frist søndag

Du kan stadig nå at stemme, hvis du ikke allerede har gjort det. Sidste frist er på søndag den 28. april kl. 23.59. Hovedbestyrelsen anbefaler et JA til OK13, og DS’ formand håber, at rigtig mange vil stemme – det tager kun to minutter.

1. maj-arrangementer landet rundt

Øst, Syd, Nord. I alle regioner er der mulighed for, at socialrådgivere og socialrådgiverstuderende kan komme ud med den røde fane. DS’ formand Majbrit Berlau taler i Aarhus og Viborg.

DS: Kontanthjælpsreform kan sikre bedre sagsbehandling

Kontanthjælpsreformen byder på hårdere sanktioner og lavere ydelser. Trods de alvorlige knaster mener DS’ formand, at reformen kan blive et gennembrud for den helhedsorienterede indsats med én borger, én plan og én koordinerende sagsbehandler.

Danskerne: Kommunalreformen giver ringere service

Hver anden dansker oplever, at den kommunale service er blevet ringere eller meget ringere siden kommunalreformen i 2007, viser Gallupundersøgelse, som DS sammen med en række andre organisationer står bag.

Hvad stemmer du til OK13?

Er du i tvivl om, hvad du skal stemme til OK13? Fem socialrådgivere fortæller, hvad de mener om overenskomstresultatet. Ingen af dem er imponerede, men tror heller ikke, at det havde været muligt at forhandle et bedre resultat hjem.

Demonstration: Dialog er bedre end diktat

Lockoutede undervisere på SOSU-skolerne var mødt talstærkt op fra hele landet for at give Corydon klar besked: Kom tilbage til forhandlingsbordet. Og DS’ formand pointerede i sin tale, at dialog er essensen af den danske model.

Kom med til bords – demonstration 10. april

De lockoutede SOSU-undervisere demonstrerer i morgen foran Finansministeriet. Alle er velkomne og opfordres til at tage et bord med for at understøtte budskabet: Kom til forhandlingsbordet. DS’ formand holder tale.

Lockoutede undervisere frygter forringelser

Når du sidder med en kat i skødet og aer den, så giver den sig ofte til at spinde. Men hvor kommer lyden fra, og hvorfor spinder den overhovedet? Spørg Videnskaben giver dig svar.

Arbejdstilsynets rapport om Handicapcenter København

Arbejdstilsynets hårde kritik af arbejdsmiljøet i Handicapcenter København overrasker socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant, som opfordrer ledelsen til at gå i tillidsfuld dialog med de ansatte.

Flere vil være socialrådgivere

Interessen for socialrådgiverfaget er stadig stigende, når unge skal vælge uddannelse. På Metropols socialrådgiveruddannelser glæder man sig og ser det høje ansøgertal som tegn på de unges vilje til at tage et socialt ansvar.

70 socialrådgivere lockoutramt

Forhandlingerne om den statslige overenskomst for undervisere på blandt andet social- og sundhedsskolerne brød sammen i Forligsinstitutionen mandag den 25. marts 2013.

Lærerne er de første - hvem bliver de næste?

Under denne parole indkalder Danmarks Lærerforening og de øvrige lærerfagforeninger til demonstration den 20. marts i de fire største byer. DS anbefaler demonstrationen og opfordrer medlemmerne til at deltage.

Noget rigtigt rod i Hjørring

Fem ledere – heraf to socialrådgivere – er fritaget fra tjeneste efter en sønderlemmende kritik af forvaltningen på det specialiserede socialområde. Borgmesteren bakker de menige socialrådgivere op. Alle børnesager skal nu gennemgås for fejl.

Udsendelser har ikke gjort det nemmere

DR-udsendelserne ”Aktion Socialt Bedrageri” har nærmest dæmoniseret kommunernes arbejde med at forhindre, at borgere får udbetalt ydelser, de ikke har ret til, siger Socialchefforeningens formand, Ole Pass.

”Gør det noget, at vi bliver voksne først?”

De socialrådgiverstuderende har sammen med de øvrige velfærdsuddannelser ført en meget aktiv kampagne mod regeringens SU-reform, især mod planen om at straffe de unge økonomisk, hvis de fx er mere end to år om at starte en uddannelse.

Sværere at give udsatte borgere de rigtige tilbud

Halvdelen af sagsbehandlerne siger, at det er blevet sværere efter kommunalreformen at give udsatte borgere de rigtige tilbud. Sagsbehandlerne pålægges at bruge de lokale, kommunale tilbud, som ofte ikke har den nødvendige specialisering.

KTO udsætter at tage stilling til forlig

Forhandlingsfællesskabet KTO har udsat godkendelsen af det overenskomstforlig, som er aftalt med KL og regionerne. Det sker for at understrege utilfredsheden med de manglende realitetsforhandlinger med lærerne. DS bakker op om initiativet.

OK13: Regionalt forlig med flere pensionskroner

Socialrådgiverne i regionerne kan se frem til lidt flere penge i pension. DS’ formand, Majbrit Berlau, glæder sig især over en ny bestemmelse om, at arbejdsgiverne fremover skal sikre rammerne for kompetenceudvikling.

DS ser frem til justering af kommunalreform

Samarbejdet mellem kommuner og regioner skal styrkes. Regionerne bør have ansvaret for nogle af de mest specialiserede tilbud, og området bør overvåges og koordineres nationalt af Socialstyrelsen, siger DS’ næstformand.

OK13: Kompetencefond sikrer mere videreuddannelse

Efter lange forhandlinger lykkedes det Dansk Socialrådgiverforening at komme i mål med en kompetencefond for kommunalt ansatte medlemmer. Socialrådgivere kan søge op til 25.000 kroner pr. år til videreuddannelse.

DS: Corydons lockout-varsel er respektløst

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, kalder finansministerens lockout-varsel for statsansatte undervisere for respektløst. Cirka 70 af DS’ medlemmer, som underviser på SOSU-skolerne, er omfattet af varslet.

DS: Kontanthjælpsreform gør flere unge fattige

Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, frygter, at de nye ydelser vil skabe fattigdom blandt unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Hun glæder sig dog over, at reformen etablerer koordinerende sagsbehandlere.

OK13: Regionsansatte får knap to procent mere i løn

Der er kun små forbedringer at få øje på i det nye forlig for de ansatte i regionerne. Men situationen taget i betragtning er det tilfredsstillende, mener socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau.

OK13: Kommunalt forlig giver flere pensionskroner

Socialrådgiverne i kommunerne kan se frem til at få lidt mere i pension. Og så forhandles der stadig om en kompetencefond, som kan give socialrådgiverne bedre mulighed for videreuddannelse. DS’ formand kalder det et godt forlig i en krisetid.

Engagér dig i din faggruppe

”Får vi et helt nyt beskæftigelsessystem?”, ”Hvad er handicap?” og ”Kan vi bruge den nye forskning om vores velfærdssamfund til noget?”. Det er tre af emnerne, der tages op, når DS’ faggrupper mødes til forårets generalforsamlinger og temadage.

DS: Risiko for at reform vil forringe tilsyn

I et nyt høringssvar udtrykker Dansk Socialrådgiverforening bekymring for, om tilsynsreformen med kun ét årligt kontrolbesøg og færre ressourcer til de specifikke tilsyn vil sikre børnene mod overgreb, sådan som reformen er tænkt.

Fagforeninger: Stop den kommunale spareiver

Sammen med en række andre fagforeninger har Dansk Socialrådgiverforening sendt et brev til landets borgmestre og kommunalbestyrelser. Opfordringen er klar: Stop det offentlige underforbrug, for spareiveren koster tusindvis af arbejdspladser.

DS: Kontanthjælpsreform skal sikre udvikling for ledige

En helhedsorienteret indsats med meningsfulde tilbud til den ledige. Det er udgangspunktet for socialrådgivernes udspil til en kontanthjælpsreform. DS forslår bl.a. ny visitationsmodel, uddannelsespålæg til unge op til 29 år og udviklingsjobs.

OK13: Smalt kommunalt forlig med små sejre

Der er indgået forlig for de kommunalt ansatte med en samlet økonomisk ramme på godt to procent over to år. - Det er næppe nok til at sikre reallønnen. Til gengæld kom arbejdsgiverne ikke igennem med forringelser, siger socialrådgivernes formand.

OK13: Få lønkroner og mere kompetenceudvikling

Bedre vilkår for kompetenceudvikling, men få lønkroner. Til gengæld overlever reguleringsordningen, som finansministeren ellers havde krævet afskaffet. DS’ formand er efter omstændighederne tilfreds med resultatet for statsansatte.

DS ser gode takter i sygedagpengeudspil

- Det er positivt, at regeringen vil sikre sygemeldte et selvstændigt forsørgelsesgrundlag, da økonomisk utryghed ikke bidrager til at gøre folk raske. Og det glæder os, at der skal indføres en mere helhedsorienteret indsats, siger DS’ formand.

DS bakker op om eftersyn af beskæftigelsesindsats

Vi synes, det er modigt og rigtigt af regeringen at tage livtag med et så komplekst og usammenhængende beskæftigelsessystem, og vi forventer, at det også fører til en kraftig afbureaukratisering, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand

OK13: DS sikrer dig fuld løn under konflikt

Hvis de aktuelle overenskomstforhandlinger skulle ende med strejke, er du som medlem af Dansk Socialrådgiverforening sikret kompensation, som svarer til fuld løn, feriepenge og pension.

Lov spænder ben for kontanthjælpsmodtagere

Loven kræver vandtætte skotter mellem socialforvaltning og jobcenter. Det forringer muligheden for at give unge kontanthjælpsmodtagere den rigtige støtte, påpeger socialrådgiver Anne Madsen op til forhandlingerne om kontanthjælpsreformen.

Ombudsmanden har øget fokus på socialt udsatte

I præcis et år har Jørgen Steen Sørensen været Folketingets Ombudsmand. Hans arbejde består i stigende grad af at rejse ud i landet og tjekke forholdene for de mest udsatte grupper.

DS afviser at sænke kontanthjælp for unge

Lavere ydelser får ikke flere væk fra kontanthjælp. Derimod skal det være muligt at give unge kontanthjælpsmodtagere op til 30 år, som er uddannelsesparate, et uddannelsespålæg, foreslår Dansk Socialrådgiverforening.

DS advarer imod besparelser på udsatte børn

Hver anden socialrådgiver oplever, at økonomiske hensyn forringer muligheden for at varetage barnets tarv. Jeg frygter, at kommunernes planer om nedskæringer øger risikoen for, at børn ikke får den hjælp, de har brug for, siger DS’ næstformand.

OK13: Højere pension og mere videreuddannelse

Pensionen skal have et løft, og socialrådgivere skal have bedre vilkår for at videreuddanne sig. Det fastslog Dansk Socialrådgiverforenings formand, da hun mødte arbejdsgiverne i kommuner og regioner til forhandlinger om de specielle krav.

DS-formand afviser ministers kritik af ansatte i jobcentre

Med sin kritik rammer beskæftigelsesministeren også medarbejderne i jobcentrene. Ministeren bør holde fokus på reel jobskabelse og på at befri jobcentrene for tidsrøvende bureaukrati, siger DS’ formand, Majbrit Berlau.

Flere sagsbehandlere giver milliongevinst

Silkeborg Kommunes investering i flere sagsbehandlere og en barbering af sagstallene har givet 29 millioner kroner i kommunekassen. Tillidsrepræsentant Sara H. Kristensen peger på flere årsager til forbedringerne.