Main menu

Nyheder 2014

Kommune opnormerer efter påbud: DS holder øje

I efteråret 2014 kritiserede DS Assens Kommune for ikke at gøre nok for at rette op på det dårlige arbejdsmiljø i kommunens Børn- og Ungeafdeling. Nu har kommunen vedtaget en opnormering, og DS vil følge op på, om forholdene forbedres

Ny minister anerkender reform-udfordringer

Den nye beskæftigelsesminister, Henrik Dam Kristensen, er opmærksom på, at de nye tiltag i beskæftigelsesreformerne giver udfordringer. Socialrådgivernes erfaringer og input vil blive inddraget direkte i det fremtidige arbejde, forsikrer han

Socialrådgiverne stod stærkt i medierne i 2014

Dansk Socialrådgiverforening har et mål om at få socialpolitikken og socialrådgivernes arbejdsforhold højt på mediernes dagsorden. I 2014 resulterede det i endnu mere medieomtale af socialrådgivernes indsats end i 2013.

DS: Risiko for at enklere regler presser retssikkerhed

Enklere regler for sagsbehandling og visitation på voksenområdet kan betyde ringere retssikkerhed for borgerne, advarer DS. Det er bekymrende, at reformudkastet lægger op til begrænset adgang til at klage over afgørelser, lyder det.

Gode råd: Sådan undgår du chikane på facebook

Hvordan forebygger man, at vrede og frustrerede borgere raser mod navngivne socialrådgivere på sociale medier? Og hvordan undgår man selv at dumme sig? Underviserne på DS’ kurser om håndtering af netchikane giver her en række gode råd.

Ny rådgivning sikrer unge én indgang til systemet

Med ungerådgivningen UngMod 24-7 giver Herning Kommune og Region Midtjylland de 12-25-årige en ny, tværfaglig og helhedsorienteret indgang til vejledning og hjælp i det offentlige, så de unge undgår at blive kastebold i systemet.

Strategisk og ihærdig socialrådgiver forgyldes

Henrik Manero Hald, fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Randers Kommune, hædres af DS med prisen Den Gyldne Socialrådgiver for sin ihærdige indsats for at forbedre arbejdsforholdene for socialrådgiverne i kommunens Familieafdeling

DS til minister: Behov for nye tvangsadoptions-regler

Nyt lovforslag skal lempe reglerne for adoption uden samtykke. Men lovforslagets kriterier for tvangsadoption er så utydelige, at det kan skabe tvivl hos både forældre, familieplejekonsulenter og sagsbehandlere, advarer DS Socialministeriet.

Ny socialchef-formand: Tværgående indsats er godt, men...

Socialchefernes nye formand, Helle Linnet, er tilhænger af at styrke den tværgående indsats i kommunerne. Men hun understreger, at der stadig bør være rum til at indsætte adskillige sagsbehandlere i komplekse familiesager.

Ny undersøgelse: Økonomi presser udsatte børns tarv

Mere end hver tredje socialrådgiver mener, at fokus på økonomi forringer deres mulighed for at varetage barnets tarv, viser ny undersøgelse. Det kan få meget alvorlige konsekvenser, hvis økonomi vægtes højere end udsatte børns tarv, advarer DS.

Handicappede skal have fast sagsbehandler

Én borger - én sagsbehandler. Det er målet med den organisationsændring, som Handicapcenter København står over for. DS kalder det et skridt i den helt rigtige retning.

DS glad for finanslov med social profil

- Det er meget positivt, at finanslovsaftalen afskaffer samleverforsørgelsen og indfører en særlig boligstøtte for unge under 30 år, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

DS: Satspuljer kan medføre videnstab i social indsats

Den politiske aftale om satspuljemidler for 2015 er på plads. Der er vigtig økonomisk støtte til udsatte grupper, men der er brug for varige bevillinger snarere end den vilkårlige satspuljeuddeling, som giver risiko for videnstab, mener Dansk Socialrådgiverforening.

Kommune efter påbud: Vores sagstal er for højt

Arbejdstilsynet har givet Assens Kommune et påbud om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i børne- og ungeafdelingen. Regionsformand forventer en løsning snarest. Vicedirektør er enig i, at sagstallet er for højt.

DS: Ny sparerunde på udsatte børn er gift for indsatsen

Ifølge en ny rundspørge regner hver tredje kommunale økonomichef med at spare på udgifterne til indsatsen for udsatte børn og unge i 2015. Men den kommunale sagsbehandling på dette område er allerede presset ud over smertegrænsen, advarer DS.

DS løfter sløret: Sådan afgøres OK-forhandlingerne

DS-regionsformændene Anne Jørgensen og Mads Bilstrup har erfaring fra adskillige OK-forhandlinger. Nu løfter de sløret for, hvad der foregår bag de lukkede døre i KL-hovedkvarteret i forhandlingernes afgørende timer.

Socialrådgivere kæmper med forhastede reform-krav

Ifølge ny rapport fra Ankestyrelsen lever kommunernes sagsbehandling op til nye reform-krav i tre ud af fire sager. Det tyder på enorm indsats af socialrådgiverne, som ikke har fået ressourcer til at implementere de nye krav, mener DS.

Ny storspiller forhandler OK-krav for socialrådgiverne

Forhandlingsfællesskaberne KTO, som Dansk Socialrådgiverforening var del af, og Sundhedskartellet har slået sig sammen til et nyt forhandlingsfællesskab. Fusionen skal styrke lønmodtagernes position op til de kommende OK-forhandlinger.

Puljepenge skal få udsatte i job og uddannelse

Kommuner kan nu søge puljemidler i Beskæftigelsesministeriet til to nye socialfaglige indsatser. Den ene skal styrke samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder, mens den anden via brobygningsforløb på højskoler skal få flere udsatte unge i uddannelse.

DS: Trygt at ny minister har stor erfaring

- Det er trygt, at Henrik Dam Kristensen er en erfaren politiker, for han får brug for al sin viden til at lede og skabe de forandringer, der er igangsat og fortsat er brug for i beskæftigelsesindsatsen, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand.

Socialrådgivere i Randers bakker op om anonym kritik

Socialrådgivere i Randers bakker op om anonym kollegas kritik af familieafdelingens arbejdsmiljø, og advarslerne om nye ”Brønderslevsager”. FTR: Vi forsøger at genopbygge tilliden til ledelsen, som nu har beklaget, at de i medierne afviste kritikken.

Masser af lovændringer venter socialrådgiverne

Sideløbende med beskæftigelsesreformen skal socialrådgiverne vænne sig til en række lovændringer i det kommende år. Det fremgår af regeringens nye lovprogram. Flere af forslagene vil kunne styrke de sociale indsatser, vurderer DS.

Kontingent og OK15 til debat på generalforsamlinger

Særligt arbejdsmiljø, kontingentstørrelse, udvidelse af Dansk Socialrådgiverforenings forretningsudvalg og de kommende overenskomstforhandlinger blev debatteret, da Dansk Socialrådgiverforenings tre regioner holdt generalforsamlinger 3. oktober.

Næstformænd på facebook: Vi er uenige om midlerne

De to kandidater til næstformandsposten i Dansk Socialrådgiverforening, Niels Christian Barkholt og Birthe Povlsen, er forenede i kampen for socialrådgivernes løn- og arbejdsvilkår. Men de har vidt forskellige bud på, hvordan det mål bedst nås.

DS til Carsten Koch-udvalg: Styrk rehabilitering

De rehabiliterende teams skal kunne træffe bindende beslutninger, opfordrer socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau. Sammen med FTF og LO har DS givet en række anbefalinger til Carsten Koch-udvalget om styrkelse af indsatsen for udsatte ledige.

Aalborg dropper at spare på sygehussocialrådgivere

Region Nordjylland har droppet et forslag om at reducere socialrådgiverfunktionen på Aalborg Universitetshospital. Tillidsrepræsentanten frygter, at socialrådgiverne kan blive ramt af besparelser, hvis hospitalets klinikker bliver pålagt at spare.

Næstformandskandidater debatterer DS’ kerneopgave

Kan samarbejdet med faggrupperne forbedres, og hvad er DS’ kerneopgave egentlig? Det var blandt temaerne, da næstformandskandidaterne var til valgmøde i Odense, og særligt spørgsmålet om DS’ kerneopgave var de to næstformandskandidater ikke helt enige om.

Stærke aftaler styrker socialrådgiverne op til OK15

KL har signaleret ønske om færre overenskomster og en ændret tr-rolle ved de kommende OK-forhandlinger. Derfor sætter DS sammen med 33 andre fagforbund med en ny kampagne fokus på, hvorfor stærke aftaler på arbejdsmarkedet er afgørende.

Kommuner har tyvstartet på kontanthjælpsreform

Kontanthjælpsreformen lægger op til tværfaglig, koordineret beskæftigelsesindsats i kommunerne. Den indsats er tre kommuner startet på allerede i 2011. Det er kommet både udsatte ledige og arbejdsgivere til gode.

OK15: Socialrådgivere vil beskytte sig mod stress

Der er udsigt til kamp om arbejdstiden ved de kommende OK-forhandlinger. Arbejdsgiverne ønsker færre pauser, men netop pauserne giver vigtig beskyttelse mod stress, understreger socialrådgivere over for Dansk Socialrådgiverforening.

Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned

Randers Kommune havde ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om lov til at ophæve overenskomstens varselskrav, så kommunens socialrådgivere kunne overgå fra dag- til natarbejde uden varsel. DS slog alarm, og nu har ministeriet afvist ansøgningen.

DS advarer mod at spare på socialrådgivere i psykiatrien

Region Hovedstadens aktuelle spareplaner om at nedlægge en række socialrådgiverstillinger i psykiatrien kan få alvorlige konsekvenser for udsatte borgere, advarer både regionsformand Annemette El-Azem og socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant

Kovending i Aalborg: Ikke praktikpladser nok

Trods bekymring fra både DS og de studerende, har AAU’s socialrådgiveruddannelse fastholdt, at der var praktikpladser til samtlige studerende på den store 2012-årgang. Nu indrømmer AAU, at det ikke er tilfældet. Udmeldingen - og den foreslåede nødløsning - møder voldsom kritik.

DS: Regeringens finanslovsudspil mangler dagpengeløsning

DS roser regeringens finanslovsudspil for den sociale profil og fordobling af kontingentfradrag, men efterlyser halvering af genoptjeningskrav. Og velfærdskronerne bør investeres i flere socialrådgivere, mener socialrådgivernes formand.

Kamp om politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening

Der er kampvalg til både næstformandsposten og hovedbestyrelsen, når Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer til efteråret skal vælge, hvem der skal sidde i foreningens politiske top. Til gengæld er både formand og regionsformænd genvalgt ved fredsvalg.

Læger advarer imod at afskedige sygehussocialrådgivere

Det kan få store konsekvenser for alvorligt syge børn, hvis Aarhus Universitetshospital nedlægger fire socialrådgiverstillinger, advarer både læger og patientorganisationer. Sygehussocialrådgivernes tillidsrepræsentant understreger, at ingen andre vil kunne udfylde sygehussocialrådgivernes funktion.

Socialrådgivere har hovedrolle i tv-dokumentar om udsatte børn

"Efter at vi sammen har set udsendelserne, står vi tilbage med en følelse af at være stolte af vores fag og vores arbejde", fortæller Sira Lund. Hun er en af de tre socialrådgivere, der spiller en hovedrolle i dokumentarserien ”Socialrådgiverne”, som har premiere på DR1 21. august.

Slut med rekordhøje optag: færre nye studerende

Trods rekordhøj søgning har socialrådgiveruddannelserne skåret optaget af nye studerende med ni procent. Udviklingen møder ros fra både de studerende og DS, som påpeger, at tidligere års store optag har sat kvaliteten under pres.

Socialrådgivere kan søge millioner til efteruddannelse

Kommunale socialrådgivere, som arbejder med at implementere beskæftigelsesreformen, får afsat fem millioner kroner til at styrke deres kompetencer inden for rehabilitering og tværfagligt samarbejde i beskæftigelsesindsatsen.

Socialrådgivernes pensioner er sikre hos PKA

Socialrådgivernes pensionskroner er i sikre hænder hos PKA, selv om der er opstået en problematisk situation i en af PKA’s investeringer, understreger pensionskassen. "PKA’s administration har lovet, at det ikke vil påvirke vores medlemmers pension", siger DS’ formand.

DS advarer: Økonomi må ikke overtrumfe faglighed

Det er fuldstændig utilstedeligt, at Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup, har truet med at fyre kommunens familierådgivere på grund af budgetoverskridelser, mener DS: Politikerne må ikke presse medarbejdere til at ignorere faglige hensyn på grund af økonomi.

DS: Proceskrav og refusion er knaster i god beskæftigelsesreform

Dansk Socialrådgiverforening roser blandt andet uddannelses- og virksomhedsfokus i den nye beskæftigelsesreform. Til gengæld savner DS et opgør med proceskrav for socialrådgiverne og advarer om, at refusionsomlægningen kan skade svage borgere.

DS advarer mod millionbesparelser i jobcentre

Ny rapport lavet op til den nye kommuneøkonomiaftale mellem regeringen og KL anslår, at der kan spares en halv milliard kroner på landets jobcentre ved blandt andet at hæve sagstallene og afskaffe pauser. Det vil skade både arbejdsmiljø og indsats, advarer DS.

Hver anden socialrådgiver: Lave ydelser rammer unge hårdt

Hver anden socialrådgiver kan allerede nu se, at kontanthjælpsreformens lave uddannelseshjælp giver de unge problemer, viser ny undersøgelse. Alarmerende, siger DS. Beskæftigelsesminister opfordrer kommuner til at gøre sig umage med visitationen.

Lave ydelser og stram økonomi hæmmer reformer

Socialrådgiverne dumper lave ydelser til udsatte unge og forsørgelsespligten. Men på trods af at reformkrav og kommunernes stramme økonomi har forringet deres arbejdsmiljø, så ser de stadig muligheder i reformerne. DS efterlyser økonomisk opbakning.

DS: Positivt at minister vil styrke voldsforebyggelse

Beskæftigelsesminister vil styrke forebyggelse af vold med et rejsehold og mere tilsyn fra Arbejdstilsynet. DS er positiv, men understreger, at optimal sikkerhed kræver, at der er de rette tilbud til psykisk syge borgere, god normering og supervision.

OK15: Folketingsvalg kan gavne socialrådgiverne

Det snarlige folketingsvalg sætter politikerne under pres, og det kan blive lønmodtagernes fordel ved OK15, vurderer professor. DS-formand efterspørger klare OK-prioriteringer fra medlemmerne.

DS: Refusionsmodel stopper ikke kassetænkning over for ledige

Regeringen lægger med sit udkast til refusionsmodel op til kassetænkning, når refusionssatsen efter et år nedsættes til 20 procent på alle overførselsindkomster. Det er dybt kritisabelt, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

DS får ny hjemmeside: Socialraadgiverne.dk

Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside har fået et ansigtsløft og har nu responsivt design så den er nemmere at gå til fra telefon og tablets. Og så har vi fået ny hjemmeside-adresse: Socialrådgiverne.dk.

DS vil sætte socialfaglig dagsorden på Folkemødet

DS deltager på årets Folkemøde på Bornholm i 15 debatter med afsæt i det socialfaglige og det socialpolitiske felt. Årets Folkemøde slår i år alle tidligere rekorder med i alt næsten 1900 events.

Et minuts stilhed for dræbt socialrådgiver

Socialrådgiveren, som blev stukket ned af en psykisk syg beboer på forsorgshjemmet Saxenhøj, er død som følge af sine kvæstelser. I den anledning opfordrer Dansk Socialrådgiverforening til et minuts stilhed i morgen tirsdag kl. 12.

Socialrådgiver er død efter knivoverfald

DS-medlem, som blev stukket ned af en psykisk syg beboer på forsorgshjemmet Saxenhøj, er afgået ved døden i går aftes. Dybt tragisk, lyder det fra Dansk socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

Studerende vil styrke kvaliteten på uddannelsen

Ny kampagne fra de socialrådgiverstuderendes organisation, SDS, skal styrke kvaliteten på socialrådgiveruddannelsen. SDS opfordrer studieledelserne til at tage studerendes forslag alvorligt. Kampagnen er en gave til uddannelserne, mener DS.

Socialrådgivere strejker i Sydjylland

Medarbejderne ved fagforeningen BUPL’s lokale afdeling i Sydjylland - heriblandt tre socialrådgivere - har siden mandag den 12. maj strejket som konsekvens af et sammenbrud i deres lønforhandlinger.

DS: Flere på kontanthjælp bør få ressourceforløb

Kun få kontanthjælpsmodtagere med komplekse sociale problemer får tildelt et ressourceforløb, viser evaluering. DS’ formand mener, at de lovmæssige kriterier for at få tilkendt et ressourceforløb bør lempes.

Uggerhøj skal inspirere akademiske socialrådgivere

Faggruppen Akademiske Socialrådgivere inviterer til inspirations-event, hvor socialrådgiver og professor Lars Uggerhøj samt en række cand.soc.’er fortæller om, hvordan de bruger deres akademiske overbygning til socialrådgiveruddannelsen i deres arbejde.

DS: Sikkerhed for ansatte på bosteder bør styrkes

En optimal sikkerhed kræver en god normering og uddannet personale. Der er også er brug for en særlig indsats over for de vanskeligste patienter, da en forkert visitering kan udgøre et sikkerhedsproblem, understreger DS-formand efter knivstikkeri på bosted.

Herning opruster med flere socialrådgivere

Et stærkt stigende antal underretninger og flere sager har gjort det vanskeligt at overholde tidsfrister på børn- og ungeområdet i Herning Kommune. Derfor har politikerne besluttet at opnormere med seks socialrådgivere.

Hver anden udviklingshæmmet kan ikke få førtidspension

Efter førtidspensionsreformen er antallet af udviklingshæmmede, som får tildelt førtidspension, halveret. Udviklingen går direkte imod forligsteksten bag reformen, mener flere politikere. LEV har nu kontaktet Folketinget for at få tydeliggjort reglerne.

DS savner afbureaukratisering i beskæftigelsesudspil

DS har flere roser til regeringens udspil til en beskæftigelsesreform. Men skal den individuelle indsats for den enkelte ledige styrkes for alvor, må der gøres mere for at afbureaukratisere i jobcentrene, mener DS-formand Majbrit Berlau.

Rekordstort optag truer kvaliteten på uddannelserne

De store optag på socialrådgiveruddannelserne har medført markante forskelle på de studerendes personlige og faglige ballast. Det udfordrer både uddannelserne og de studerende. Uddannelserne skal tage ansvar for at sikre kvaliteten, understreger DS.

DS inviterer til 1. maj

Dansk Socialrådgiverforenings regioner inviterer socialrådgiverne med til 1. maj-arrangementer i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

DS: Afbureaukratisering må ikke avle mere kontrol

Vær opmærksom på, at afbureaukratisering ikke må føre til mere kontrol og dokumentation. For nok anbefaler Produktivitets-kommissionen afbureaukratisering, men den anbefaler også flere benchmarkinganalyser af indsatsen, advarer DS’ formand.

Kontanthjælpsreform: Ministeriet brugte upræcise tal

En lang række medier skrev på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriet om enorme udsving i kommunernes vurderinger af unges uddannelsesparathed. Men i flere tilfælde har ministeriets liste bygget på ufuldendte optællinger.

Flere vil være socialrådgiver - færre får lov

I 2013 satte både antallet af ansøgere og optagne på socialrådgiveruddannelserne rekord, og i år er antallet af kvote 2-ansøgere steget yderligere. Men uddannelserne forventer at optage færre end sidste år, og det er fornuftigt, mener både DS og de studerende.

Kommuner svigter voldsramte kvinder og børn

Tal fra Rigsrevisionen viser, at 65 procent af kvinderne på krisecentre ikke får tilbudt familierådgivning, og at 46 procent af børnene ikke får psykologhjælp. Socialrådgivere efterlyser en omorganisering af indsatsen.

DS og KL vil styrke socialrådgiveruddannelsen

For at undgå, at nyuddannede socialrådgivere får ’praksischok’, når de begynder at arbejde efter endt uddannelse, samarbejder Dansk Socialrådgiverforening med KL for at styrke sammenhængen mellem praksis og teori på socialrådgiveruddannelsen.

Jobcentre får 25 millioner kroner til borgerindflydelse

Landets kommuner kan nu deltage i et forsøgsprojekt, som skal styrke borgernes indflydelse i jobcentrene. Borgerindflydelsen er afgørende, understreger DS, der har samarbejdet med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om udvikling af projektet.

Socialrådgiver udgiver bog om flygtninge med traumer

Målet med bogen er at skildre traumatiserede flygtninges livsbetingelser i et helhedsorienteret perspektiv, hvor der skabes viden om det levede liv og ikke kun selve torturen, traumet og flugten, fortæller socialrådgiver og forfatter Birgit Rasmussen.

DS 2022: Unge forstår vigtigheden af fagligt sammenhold

Mødet med arbejdende socialrådgivere har fået flere studerende til at forstå fordelene ved at være med i et stærkt fagligt fællesskab. Det vurderer tre socialrådgivere, som har holdt oplæg om DS’ fremtid for socialrådgiverstuderende.

Vestager: Tillid er ansvarspådragende for kommunerne

Ifølge Margrethe Vestager vil regeringen arbejde for at vise mere tillid til kommunernes økonomiske styring og beskæftigelsespolitik. Tillidsreformen skal give socialrådgiverne større fagligt rum, ellers er det nytteløst, understreger DS’ formand.

Startskud til dialog om tillidsreform

Alle kommuner, regioner, ministerier og fagforeninger har netop modtaget en ”startpakke”, der inviterer medarbejdere og ledere til at forny den offentlige sektor ved for eksempel at styrke fagligheden og bekæmpe bureaukrati.

Tre socialrådgivere sænker 1700 ansattes sygefravær

Tre socialrådgivere har hjulpet til at skære 20 procent af sygefraværet for 1700 medarbejderne på døgntilbud i Region Nordjylland. Det er sket gennem et stort trivselsprojekt i regionen, som socialrådgiverne har været koordinatorer på.

DS: Rimeligt at Tønderpigen får erstatning

Det er rimeligt, at børn kan få erstatning, hvis de er blevet udsat for svigt fra myndighederne. Afgørelsen illustrerer med al tydelighed, at vi som samfund skal blive ved med at rejse krav om, at kvaliteten i det sociale arbejde skal prioriteres, understreger DS' næstformand.

Bog sætter fokus på tillidsrepræsentantens rolle

I bogen medvirker blandt andre Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau. Hun vurderer, at en af tillidsrepræsentantens vigtigste opgaver er at genskabe troen på, at fællesskabet kan skabe resultater.

DS: Carsten Koch-rapport glemmer afbureaukratisering

Carsten Koch-udvalgets rapport lægger op til færre regler for de ledige, men ekspertgruppen forholder sig ikke til det omfattende bureaukrati på jobcentrene, mener Dansk Socialrådgiverforening, som opfordrer til at sætte gang i tillidsreformen.

Kommune trækker Det Sorte Register i fogedretten

Odsherred Kommune vandt i januar en injuriesag mod hjemmesiden Det Sorte Register. Nu går kommunen fogedrettens vej for at få dommen effektueret. Flere kommuner overvejer lignende sagsanlæg.

Minister lytter til socialrådgivernes reform-kritik

Efter kritik fra blandt andre socialrådgiverne udsendte beskæftigelsesministeren efter kun 31 dage med kontanthjælpsreformen en ny vejledning, som skal sikre, at udsatte unge ikke bliver tvunget til at tage en uddannelse, som de ikke er klar til.

DS: Positivt at ny socialminister har praksiserfaring

Det er positivt, at den nye socialminister kender socialarbejdernes vilkår fra praksis. Jeg ser frem til at fortsætte det konstruktive samarbejde, som vi har haft med hans forgængere, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Trods injuriedom: Svært at lukke Det Sorte Register

De socialrådgivere, som har fået tilkendt erstatning på grund af injurier fra ejeren af hjemmesiden Det Sorte Register, kan ikke være sikre på at få pengene, vurderer advokat. Desuden kan en lukning af siden have lange udsigter.

Esbjerg har opnormeret med 12 socialrådgivere

Fra et sagstal på op til 80 sager pr. socialrådgiver til et gennemsnit på 37. I kølvandet af pædofili-sagen i 2012 har politikerne i Esbjerg Kommune opnormeret med 12 socialrådgivere.

Kommunalt ansatte skal anerkendes for at tænke nyt

Lønmodtagerorganisationen KTO, som Dansk Socialrådgiverforening er en del af, vil sammen med KL styrke rammerne for innovation og videndeling i kommunerne. Derfor er jagten nu gået ind på Danmarks bedste, mindste ide, og præmien er 10.000 kroner.

Det Sorte Register dømt for injurier mod socialrådgivere

Ejeren af hjemmesiden Det Sorte Register er blevet dømt for injurier mod socialrådgivere i Odsherred Kommune. Sagen viser en arbejdsplads, som tager hånd om medarbejdere, der hænges ud på nettet, lyder rosen fra Dansk Socialrådgiverforening.

Næsten alle socialrådgivere har nu en repræsentant fra DS

Andelen af socialrådgivere, som er direkte repræsenteret af Dansk Socialrådgiverforening på deres arbejde, er steget i de seneste år. Eksempelvis har 95 procent af DS’ kommunalt ansatte medlemmer nu en tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads.

Socialrådgivere sparer to millioner via medlemstilbud

Medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening sparede i 2013 over to millioner kroner på indkøb via deres medlemskab af Forbrugsforeningen. Socialrådgiverne halter dog stadig efter de fagforeningsmedlemmer, som udnytter Forbrugsforeningen flittigst.

Bureaukrati på jobcentre er vokset

Bureaukrati belaster socialrådgivere i jobcentre, og knap otte ud af ti oplever, at de i dag bruger mere tid på bureaukrati og administration end for to år siden, viser ny undersøgelse. DS’ formand kalder udviklingen meget bekymrende.

Socialrådgivere i børnehaver medfører tidligere indsats

Flere børn får hjælp, og indsatsen starter hurtigere i daginstitutioner, som har en socialrådgiver tilknyttet. Det viser den endelige evaluering af et forsøg i Københavns Kommune. DS opfordrer landets øvrige kommuner til at indføre lignende ordninger.

Top 10: Det ville I læse om i 2013

Sygedagpenge, kontanthjælpsreform og kommunale lønforhandlinger var på dagsordenen i de mest læste historier fra Dansk Socialrådgiverforening i 2013. Vi har samlet de 10 mest populære nyheder fra året der gik.