Main menu

Nyheder 2012

Startskud til statsansattes OK-forhandlinger

Forhandlingerne om statsansatte socialrådgiveres overenskomster er netop skudt i gang. Det forventes, at de fleste overenskomstmidler kommer til at gå til generelle lønstigninger på bekostning af de enkelte organisationernes specielle krav.

Hærværk og bombetrussel mod socialrådgivere

Hver femte socialrådgiver bliver udsat for trusler om vold. Senest har socialrådgivere i Holstebro og Aarhus henholdsvis oplevet hærværk og været udsat for en bombetrussel. DS opfordrer til fokus på forebyggelse af trusler og vold.

Socialrådgivere får sygefravær til at falde

Beskæftigelsesministeriets projekt TTA - Tilbage Til Arbejdet - viser, at tværfagligt samarbejde med kommunale sagsbehandlere som koordinatorer får sygefraværet til at falde dramatisk og sparer det offentlige store beløb.

Ny efteruddannelse om rehabilitering

Ny efteruddannelse på diplomniveau skal gøre socialrådgivere klar til at implementere førtidspensionsreformen i praksis. Dansk Socialrådgiverforening har været med til at udvikle uddannelsen, som har fokus på rehabilitering.

DS sender brev til politikere efter abortsag

I kølvandet på mediernes fokus på unge kvinder, der har følt sig presset til abort, har Dansk Socialrådgiverforening nu sendt et brev til Folketingets socialordførere for at gøre det klart, at socialrådgivere ikke presser kvinder til abort, men er forpligtet til at drøfte familieplanlægning.

SMS til Corydon skabte opmærksomhed

For at understrege, at regeringen ikke skal blande sig i de kommende overenskomstforhandlinger, gav Dansk Socialrådgiverforening i weekenden finansministeren tilbage af samme utraditionelle skuffe: En sms.

Den offentlige sektor under international lup

Dansk Socialrådgiverforening deltager i international kongres for at udbrede kendskabet til den danske arbejdsmarkedsmodel og det danske velfærdssamfund i en tid, hvor den offentlige sektor er under pres - også i udlandet.

Antallet af ledige socialrådgivere stiger

På knap to år er antallet af ledige socialrådgivere mere end fordoblet. Især den stigende ledighed blandt dimittender bekymrer Dansk Socialrådgiverforening samt en arbejdsmarkedsforsker.

Følg Rep ´12 på Facebook

Nogle af højdepunkterne fra weekendens repræsentantskabsmøde vil undervejs blive lagt ud på Dansk Socialrådgiverforenings Facebookprofil. Alle kan deltage i debatterne online.

DS: Nu kan Rebild-socialrådgivere få arbejdsro

Efter at ansvaret for langsommelig sagsbehandling i den såkaldte Rebildsag nu er placeret entydigt på det ledelsesmæssige niveau, kan medarbejderne endelig få arbejdsro, mener Dansk Socialrådgiverforening.

Stor medieinteresse for nyvalgt formand

Først socialrådgiver, så politiker. Dansk Socialrådgiverforening er hverken blå eller røde. Så kontant lyder svaret fra den kommende formand Majbrit Berlau, når journalisterne i forbindelse med valgsejren forsøger at zoome ind på en konflikt.

Klar sejr til nyt formandskab

Majbrit Berlau og Niels Christian Barkholt, der er valgt som Dansk Socialrådgiverforenings ny formandskab fra den 24. november, fik begge et klart mandat fra medlemmerne.

Studerende nedlægger undervisning i protest

De socialrådgiverstuderende på Professionshøjskolen Metropol nedlagde i mandags undervisningen og blokerede skolens indgang. Årsagen er, at de er utilfredse med det psykiske arbejdsmiljø og implementeringen af den ny studieordning.

Spareplaner rammer knap så hårdt

Kommunernes budgetter er på skrump, men spareplanerne rammer ikke socialrådgivere i så høj grad som frygtet. I København sikrer budgetforliget en opnormering af socialrådgivere, og i Aalborg er et forslag om at spare otte socialrådgivere reduceret til tre.

DS deltager i omfattende OK-kampagne

Er du ok? Med det spørgsmål har en lang række fagforeninger, herunder Dansk Socialrådgiverforening, sparket en kampagne i gang for at gøre opmærksom på, hvad overenskomster og faglige fællesskaber betyder for løn- og arbejdsvilkår.

100 job spares væk i statsforvaltninger

Ansatte i statsforvaltningerne er overraskede over regeringens forslag til ny struktur, som betyder, at 100 stillinger forsvinder. Medarbejderne har ikke været inddraget, lyder kritikken fra socialrådgivernes tillidsrepræsentant.

DS: Esbjergfejl bunder ikke i dårlig uddannelse

En ny rapport fra Ankestyrelsen viser, at der er kritiske eller stærkt kritiske forhold i 77 ud af 100 børnesager i Esbjerg. Årsagen er ikke dårlig uddannelse, men at socialrådgiverne drukner i sager, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening.

DS: Lad kommunerne godkende plejefamilier

Dansk Socialrådgiverforening har både ris og ros til den nye tilsynsreform. Godkendelse af plejefamilier bør fortsat ligge i kommunerne, lyder kritikken.

Færre klagemuligheder forringer retssikkerheden

Dansk Socialrådgiverforening langer hårdt ud efter regeringens forslag om at indskrænke klagesystemet i forbindelse med kommunale afgørelser om eksempelvis førtidspension. Borgernes retssikkerhed bliver forringet, lyder kritikken.

DS tilfreds med regeringens nye jobpakke

Det glæder Dansk Socialrådgiverforenings formand, Bettina Post, at regeringen med jobpakken handler på det, de har sagt: At job er bedre end dagpenge. Og at arbejdsgiverne tager medansvar frem for blot at pege på, at jobcentrene skal gøre det bedre.

Medlem får rekordstor erstatning

Hvert år henter Dansk Socialrådgiverforening millioner af kroner hjem i arbejdsskadeerstatning til medlemmerne. I år fik et medlem en historisk stor erstatning på 3,8 millioner kroner for mistet arbejdsevne.

DS: Kvoter for ydelser er ikke i orden

En socialrådgiver har klaget til Folketingets Ombudsmand over, at kommuner sætter tal på, hvor mange borgere, der skal have offentlige ydelser. Dansk Socialrådgiverforening ser frem til undersøgelsen.

Socialrådgivere hindrer udsættelser

Antallet af lejere, der bliver smidt på gaden, rasler ned, når boligselskaberne ansætter en socialrådgiver, viser projekt ”Stop Udsættelser”. En af projektets fire socialrådgivere, Margrethe Hjorth, havde kort efter sin ansættelse halveret antallet af udsættelser i sit område.

DS siger ja til en bedre dagpengeløsning

Til nytår mister op mod 20.000 danskere - heriblandt også socialrådgivere - deres dagpenge, hvis der ikke bliver gjort noget nu. Nedtællingen er begyndt. DS står sammen med ni andre fagforeninger bag kampagne for en bedre dagpengeløsning.

DS med i aktion for ny dagpengeløsning

Dansk Socialrådgiverforening er blandt de 10 fagforbund, som med debatindlæg, annoncekampagne og happenings vil fange politikernes opmærksomhed ved Folketingets åbning. Målet er en bedre dagpengeløsning – inden nytår.

DS afviser angreb på beskyttelse af tillidsvalgte

Tillidsvalgte skal også fremover kunne arbejde trygt for deres kolleger - uden at frygte afskedigelse, siger Dansk Socialrådgiverforenings næstformand. Han afviser KL’s udmelding om, at færre tillidsvalgte skal være beskyttede.

DS kalder regeringens reform-tidsplan urealistisk

Regeringens tidsplan giver kommunerne højst en måned til at implementere førtidspensionsreformen. Det er urealistisk, advarer socialrådgivernes formand. Hun foreslår, at reformen starter som forsøg og udsættes et år.

DS: Tilsynsreform må ikke føre til tab af faglighed

Regeringens tilsynsreform kan skabe klarere rammer for sociale døgntilbud. Rigtigt gennemført kan det komme anbragte børn og voksne til gode, mener Dansk Socialrådgiverforening, der opfordrer kommunerne til at huske fagligheden.

Spareplaner rammer udsatte borgere

En rundspørge blandt landets største kommuner viser, at spareplaner rammer udsatte borgere og dermed socialrådgivere. København markerer sig som en undtagelse. Her sikrer budgetforliget en opnormering i både børnefamiliecentre og jobcentre.

Hjælp til udsatte børn er 100 år gammel

Ifølge ny forskning er tankegang og foranstaltninger i forhold til udsatte børn nærmest de samme i dag som for 100 år siden. Det er, som om politikere og embedsmænd ikke ser sig tilbage, siger forskeren Frank Ebsen.

Bettina Post svarer Robert: Du må vælge

”Med inspiration fra salig Svend Auken mener jeg, at du med din adfærd og dine udtalelser pisser på velfærdssamfundet for bagefter at sige, at det lugter. Dén går ikke. Du må vælge.” Den besked fik Robert af socialrådgivernes formand.

Den virtuelle valgkamp gløder

På Facebook er valgkampen til de ledige poster i Dansk Socialrådgiverforening allerede i fuld gang. Fagbladet Socialrådgiveren følger op.

Ekstra pension skal indbetales nu

Nu skal kommunalt ansatte til at overveje, om pensionsindbetalingerne skal forhøjes. Nogle kommuner har nemlig bestemt, at de ansatte skal tage stilling inden 1. oktober.

Kampvalg til næsten alle poster i Socialrådgiverforeningen

Aldrig tidligere har der været så stor interesse for at blive valgt til en af de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening. Der er kampvalg til alle poster – kun de to regionsformænd i Nord og Syd har ingen modkandidater – og er dermed genvalgt.

Overgrebspakke får blandet modtagelse

Med regeringens nye overgrebspakke skal der blandt andet følges op på underretninger inden for 24 timer. Socialrådgiverformand Bettina Post roser flere af pakkens initiativer, men understreger samtidig behovet for at skabe tid til sagsbehandlingen.

Tre vil være socialrådgiverformand

Valget står mellem Majbrit Berlau, John Hatting og Flemming Bo Hansen, når socialrådgiverne til november skal vælge ny formand efter Bettina Post.

Socialrådgiverstuderende dropper udlandet

Mens kommende lærere og sygeplejersker i stigende grad vælger at tage i praktik eller på studieophold i udlandet, er billedet modsat for socialrådgiverstuderende. Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende ærgrer sig.

DS: Akutpakke får større effekt med færre regler

Akutpakkens initiativer er gode, men vil få langt større effekt, hvis politikerne benytter anledningen til også at afskaffe kontrolhysteriet i jobcentrene, siger socialrådgivernes formand, Bettina Post.

Ømme lemmer får hjælp

Mange ansatte på offentlige arbejdspladser døjer med smerter i nakke, ryg og skuldre. Ny kampagne vil komme de ømme punkter til livs ved at styrke det fysiske arbejdsmiljø.

Vil du være politiker i DS? Frist for opstilling mandag

Hvis du drømmer om at blive politiker i Dansk Socialrådgiverforening, så er det nu, du skal skrive dit opstillingsgrundlag. Sidste frist for at indsende opstillingsgrundlaget er klokken 12, mandag den 10. september

Gode takter i finanslovsudspil

Der er både roser og torne i regeringens udspil til en finanslov, mener næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Ulrik Frederiksen. Blandt andet er der penge på vej til professionshøjskolerne.

Rebild opnormerer for at rette op på fejl

Rebild Kommune opnormerer foreløbig med tre stillinger for at rette op på de mange fejl i sagsbehandlingen. Direktør siger, at der også skal findes penge til at opnormere ledelse og administration – hvis fejlene skal minimeres. DS er enig.

Livlig facebookdebat om Bettina Posts afgang

Det har vakt stor opsigt, at Dansk Socialrådgiverforenings formand, Bettina Post, stopper. Både i de landsdækkende og lokale medier – og ikke mindst på foreningens egen Facebookprofil.

Opstillingsfrist nærmer sig

Hvis du vil stille op til en af de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening, skal du snart sende dit opstillingsgrundlag af sted. Fristen er den 10. september kl. 12.

Der mangler to reformer

En styringsreform og en rehabiliteringsreform. Det er, hvad formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, argumenterer for i en kronik i Politiken.

DS vil have forlænget dagpengeperioden

Dagpengeperioden er atter til debat i medierne. Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, opfordrer regeringen til at forlænge dagpengeperioden for at få tid til at finde gode løsninger, inden de ledige mister forsørgelsen ved årsskiftet.

Jobcenter rykker ind på skole

I Guldborgsund har det givet pote, at jobcentret er flyttet ind på en skole for at få flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse. Både de unge og de ansatte socialrådgivere oplever, at uddannelsespålæggene er vendt til noget positivt.

Der er langt fra gul til rød

Meget er blevet sagt om restaurant Vejlegården i sommerens løb. Rigtig meget endda. Men hvad betyder sagen om 3F’s blokade og medfølgende ophedede debat om hele den danske model egentlig for Dansk Socialrådgiverforening? Det spørgsmål har vi stillet næstformand Ulrik Frederiksen.

Stor succes med socialrådgivere i daginstitutioner

En forsøgsordning med socialrådgivere i dagtilbud har givet mange positive resultater for udsatte børn, viser ny rapport. Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, håber, at projektet vil blive gjort permanent.

Flere vil være socialrådgiver

Igen i år er antallet af unge, der er optaget på socialrådgiveruddannelserne, steget. I alt er 1.899 optaget i år i forhold til 1.687 i 2011 – det svarer til en stigning på 13 procent.

Hovedbestyrelse afviser at være ideologisk

Det kommer bag på Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, at formand Bettina Post har valgt ikke at genopstille. Også hendes udlægning af, at foreningen skulle være blevet mere ideologisk, undrer bestyrelsesmedlemmerne.

Førtidspensionsreform sikrer bedre sagsbehandling

Ny aftale om førtidspensionsreform sikrer én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som får ansvar for den tværfaglige rehabilitering – de såkaldte ressourceforløb. Det er en sejr for helhedssynet i det sociale arbejde, siger Bettina Post.

Krisen presser din ytringsfrihed

Krisen med stram økonomi og høj ledighed har lagt en dæmper på mange medarbejderes lyst til at bruge deres ytringsfrihed til at udtale sig om kritiske forhold på jobbet. Det viser en ny FTF-undersøgelse.

Forebyggelsespenge sat på standby

Den store pose penge i Forebyggelsesfonden, der skal være med til at dæmme op for fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladserne, har - stik imod hensigten - været lukket i 2012. Pengene skulle have været en del af de nu kuldsejlede trepartsforhandlinger.

Sådan går du på ferie med sindsro

Selvom kalenderen siger ”sommerferie”, er det ikke altid, at sindet lige følger trop. For at du kan slappe mest muligt af i din ferie, giver arbejdsmiljøkonsulent Elisabeth Huus Pedersen fra Dansk Socialrådgiverforening her en række råd til at undgå stress.

Kommuneaftale afklarer jobcentrenes fremtid

Den nye kommuneaftale slår fast, at jobcentrene også fremover skal være i kommunerne. Aftalen lægger desuden op til afbureaukratisering på området. Selv om det er en stram aftale, er der også gode takter, siger socialrådgivernes formand.

Regioner har succes med temadage

Mini-socialrådgiverdage, Fagligt Udsyn og fyraftensmøder. Medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening er vilde med at få ny viden og gense gamle kolleger.

Tilsyn vægter ytringsfrihed højest i netchikane-sag

I en ny afgørelse konkluderer Datatilsynet, at Det sorte Register ikke overtræder persondataloven, fordi hensynet til ytringsfriheden vægtes højest. DS beklager afgørelsen og opfordrer arbejdsgiverne til at tage netchikane alvorligt.

Mistillidskultur i det offentlige rammer socialrådgivere

Ifølge en ny omfattende undersøgelse står det yderst skidt til med tillidskulturen i den offentlige sektor. Ekspert vurderer, at årsagen blandt andet skal findes i en incitamentsstruktur, der er skruet helt forkert sammen.

DS: Vigtige temaer fra treparten skal forfølges

Der er stadig vigtige opgaver at løse, selv om trepartsforhandlingerne er brudt sammen. Sådan lyder det fra socialrådgivernes formand, der fremhæver tillidsreformen, det psykiske arbejdsmiljø og ungdomsledigheden som de vigtigste temaer.

Vil du have indflydelse i din fagforening?

Kunne du tænke dig at være med til at påvirke politik, retning og udvikling i din fagforening? Så stil op til en af de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening. Du skal sende dit opstillingsgrundlag senest 10. september.

Aalborg investerer i 16 ekstra socialrådgivere

Aalborg Kommune vil ansætte 16 ekstra socialrådgivere blandt andet på baggrund af et stigende antal underretninger og for at sikre en bedre og tidligere indsats over for udsatte børn. En af gevinsterne er færre sager pr. socialrådgiver.

DS: It-systemet DUBU skal justeres

It-systemet DUBU stjæler tid fra socialrådgivernes arbejde med børn. Sådan lyder dommen fra flere socialrådgivere og eksperter. Socialrådgivernes formand er glad for, at både socialminister og KL er åbne over for at justere systemet.

Socialrådgiverstuderende går op i politik

Der tegner sig nogle markante forskelle mellem de studerende på professionsuddannelserne i nyt forskningsprojekt. De socialrådgiverstuderende skiller sig ud ved at gå op i politik og foretrække nyhedsudsendelser frem for underholdning.

Anbragte børn efterlyser fortrolige voksne

I ny undersøgelse fortæller 113 anbragte børn om deres oplevelser med sagsbehandlerne og anbringelsesstederne. Børnene efterlyser at blive lyttet til, at kende deres rettigheder og at have fortrolige voksne.

Arbejdspres og it-problemer belaster socialrådgivere

Det er især arbejdspres, it-problemer og en forringet faglig kvalitet i arbejdet forårsaget af arbejdspladsernes stramme økonomi, som belaster socialrådgiverne. Det viser en ny rundspørge blandt arbejdsmiljørepræsentanter.

Socialrådgiverforening tilfreds med trepartskommissorium

Det er lykkedes at få krav om bedre arbejdsmiljø, en tillidsreform og fokus på dimittendledighed med i trepartsforhandlingerne. Og det slås fast, at beskæftigelsesindsatsen også fremover skal være placeret i kommunerne. Socialrådgivernes formand bakker op om kommissoriet, men understreger, at arbejdstiden ikke skal op nu.

Nu rykker ekspertholdet til Esbjerg

For knap en måned siden besluttede socialministeren at sende et eksperthold fra Ankestyrelsen til Esbjerg efter oplysninger om, at kommunen ikke havde reageret på flere underretninger om misbrug af børn. Arbejdet begynder i morgen.

Et selvstændigt forsørgelsesgrundlag

Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening er enig om, at der uanset hvad skal være et ægtefælle-uafhængigt forsørgelsesgrundlag. Og indtager ellers en ”ekspertrolle” i spørgsmålet om varighedsbegrænsning på sygedagpengeområdet.

Hovedbestyrelsen er enig: Unge skal i uddannelse

Unge kontanthjælpsmodtagere mellem 25 og 30 år, som er uddannelsesparate, skal i uddannelse. Ikke ved at sænke ydelsen til SU-niveau, men via et såkaldt uddannelsespålæg. En forudsætning er dog en reform af uddannelsessystemet.

Stress æder af arbejdsstyrken

Næsten hver tiende FTF’er er plaget af stress og udbrændthed, viser ny, omfattende undersøgelse. Mange regner ikke med at kunne fortsætte i deres nuværende job indtil pensionsalderen.

Rådgivningsindsats mod udsættelser virker

Det ser ud til, at et projekt om rådgivning i forbindelse med sager om udsættelser bærer frugt. Antallet af udsættelser i forsøgsområderne er faldet. I spidsen for projektet står socialrådgiver Maria Wiktoria Karolini.

DS advarer imod snæver visitation til ressourceforløb

Socialrådgivernes formand advarer imod at lade visitationen til ressourceforløb være lige så snæver, som den er til førtidspension i dag. - Vi skal have fat i folk, inden de udstødes fra arbejdsmarkedet, siger Bettina Post.

Kras debat om sygedagpengeloft

En artikel i Socialrådgiveren om varighedsbegrænsningen i sygedagpenge har bragt sindene i kog hos socialrådgivere i blandt andet fagbevægelsen. Debatten handler om, hvorvidt det er en god idé at bevare eller ophæve de 52 ugers begrænsning.

Socialrådgivere presset af Esbjerg-sag

Efterspillet på Esbjerg-sagen lægger et stort pres på kommunens sagsbehandlere, fortæller tillidsrepræsentant. Byens borgmester har varslet mulige fyringer, og Ankestyrelsen skal kulegrave samtlige børnesager for at lede efter flere fejl.

Alle har ret til at være en del af fællesskabet

Det er en del af velfærdssamfundets fineste træk, at vi har en fælles kasse. Som vi alle indbetaler til efter evne, og som vi så kan regne med støtter os, når vi har behov, sagde socialrådgivernes formand Bettina Post i sin 1. maj-tale.

Kom til forpremiere på film: Min barndom i helvede

Svigt, fattigdom, vold og seksuelle krænkelser var hverdag i Lisbeth Zornig Andersens opvækst, der i dag er formand for Børnerådet. Kom til forpremiere på filmen ”Min barndom i helvede” mandag den 7. maj kl. 17 i Park Bio i København.

Trepartsforhandlinger: Hold fingrene fra vores ferie

Hvornår bliver ansvarlighed over for samfundet til uansvarlighed over for vores medlemmer? Det spørgsmål er relevant i en situation, hvor regeringen kræver mere arbejdstid, skriver Socialrådgiverforeningens tre regionsformænd i debatindlæg i Politiken.

Systematiske fejl i ti alvorlige børnesager

”Samlet set en manglende faglighed i sagsbehandlingen.” Sådan lyder dommen fra Ankestyrelsen, som har kulegravet ti af de mest alvorlige overgrebs-sager mod børn. - Grum læsning, men ansvaret placeres rigtigt, siger socialrådgivernes formand.

Undersøgelse: Flere overgreb på kommunalt ansatte

På trods af at langt de fleste kommuner har indført forebyggende foranstaltninger, så oplever mere end halvdelen af landets kommuner en stigning i antallet af fysiske og verbale overgreb mod de ansatte.

Vær med til at kickstarte OK13-debat – vind gavekort

Alle aspekter af vores arbejdsliv kommer i spil ved OK13. Trods udsigten til en snæver økonomisk ramme er det vigtigt at deltage i medlemsdebatten om krav til OK13, opfordrer Ulrik Frederiksen, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Undersøgelse: Socialrådgivere vil bevare sygedagpengeloft

Tre ud af fire socialrådgivere ønsker at bevare sygedagpengeloftet, viser ny undersøgelse. Dermed er de uenige i regeringens forslag om at fjerne det omstridte loft. Socialrådgiverne foretrækker en udvidelse af reglerne om forlængelse af sygedagpenge.

Socialminister afviser at lovgive om sagstal

Det er en ledelsesmæssig opgave på den enkelte arbejdsplads at vurdere, om den samlede substans, en medarbejder har, er rimelig at løfte. Det giver ikke mening, at jeg skal lovgive om et bestemt antal sager, siger socialministeren.

Stærke unge på kontanthjælp skal i uddannelse

- Der er ikke tale om at skære i ydelserne for de unge, som har brug for kontanthjælpssystemet. Dem skal vi hjælpe med en sammenhængende og tæt indsats. Og deres ydelser skal bevares på nuværende niveau, siger socialrådgivernes formand.

Socialrådgivere friholdt for ansvar i Rebild-sag

Dagen efter at Dansk Socialrådgiverforening havde møde med borgmesteren i Rebild Kommune på grund af hendes udtalelser om intern undersøgelse og placering af ansvar i misbrugssagen, er tre topchefer blevet fyret.

Forskere kritiserer ministers metodeforslag

Socialministerens nye udspil om at benytte fire evidensbaserede metoder i arbejdet med udsatte børn og unge, bliver undsagt af SFI-forskere. Ingen af metoderne er ordentlig afprøvet i Danmark, lyder kritikken.

10 anbefalinger skal sikre bedre tilsyn

Barnet bør vide, hvor det kan henvende sig ved akutte problemer på anbringelsesstedet. Sådan lyder en af KL’s og regeringens anbefalinger, der kommer i kølvandet på Ankestyrelsens kritik af kommunernes tilsyn.

Socialrådgivernes krav til en ny socialreform

Én koordinerende sagsbehandler, færre sager pr. socialrådgiver, en ny finansieringsmodel og mindre bureaukrati. Det er nogle af de konkrete krav til en ny socialreform, som Dansk Socialrådgiverforening netop har præsenteret for socialministeren.

Anbragte børn efterlyser mere tid med socialrådgivere

Mere alene-tid med socialrådgiveren, et direkte telefonnummer til samme og 14 dages prøvetid for anbringelse på institution. Sådan lød nogle af de ønsker, som Camilla og Mikkel, der begge er anbragt, havde med til socialrådgivernes formand.

Justitsminister ind i sager om net-chikane

To mænd slipper med en bøde på 500 kroner for falsk anklage om pædofili. Et flertal i Folketinget undrer sig over, at det er så billigt at krænke offentligt ansatte på nettet, og justitsministeren skal nu undersøge hvorfor.

Hård kritik af Rebild Kommune

Rebild Kommune greb alt for sent ind i sagen, hvor 56-årig mand er tiltalt for seksuelle krænkelser af ni børn, fastslår Ankestyrelsen. Kommunens øverste ledelse har ansvar for svigtet, lyder vurderingen fra regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Ankestyrelsen: For få børnesamtaler og tilsynsbesøg

Undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunernes tilsyn med børn anbragt uden for hjemmet halter. Det er ikke godt nok, siger minister. Socialrådgivernes formand er enig, og efterlyser fokus på arbejdsvilkår og klare retningslinjer.

Svenske socialrådgivere har 15-20 børnesager

Færre børn pr. sagsbehandler og hyppigere opfølgning er nogle af de redskaber, som en svensk kommune anvender i arbejdet med udsatte børn. KREVI zoomer i ny rapport ind på den svenske model.

DS: One-size i socialt arbejde findes ikke

Dansk Socialrådgiverforening er skeptisk over for socialministerens udspil om, at alle kommuner skal bruge den samme værktøjskasse med fire evidensbaserede metoder i arbejdet med udsatte børn og unge.

Giv sikkerheden et eftersyn

Overfaldet på to jobcenter-medarbejdere i Helsingør og forsøg på ildspåsættelse på jobcenter i Odense rejser spørgsmålet: Er sikkerheden på socialrådgivernes arbejdspladser god nok? Utrygge medlemmer bør undersøge sikkerhedsforanstaltningerne på arbejdspladsen, opfordrer Dansk Socialrådgiverforening.

Undersøgelse: Lettere at komme fra studie til job

Dansk Socialrådgiverforening og Kommunernes Landsforening gennemfører en stor spørgeskemaundersøgelse for at få mere viden om praksis i socialrådgiveruddannelsen samt mentorordninger for nyuddannede i kommunerne.

Det tager tid at komme ud af fattigdom

Mange tusinde mennesker har været på lave kontanthjælpsydelser i mere end et år. I januar blev ydelserne afskaffet og erstattet af almindelig kontanthjælp. Men for mange vil det tage tid at få genoprettet økonomien, vurderer forsker.

For lidt tid til borgerkontakt

Socialrådgivere på handicapområdet bruger blot omkring en time om dagen på direkte kontakt med borgerne – resten af arbejdstiden går med administration, møder og andre opgaver, viser en tidsundersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening.

Kommuner går sammen om at beskytte ansatte mod vold

Flere kommuner er gået sammen med politiet om at forebygge vold og trusler mod ansatte på jobcentre og i borgerservice. Vi skal finde ud af, om der er noget, vi kan gøre bedre, og det har vi bedt politiet hjælpe os med, siger Vejen-borgmester.

DS bakker op om udspil til førtidspensionsreform

Regeringens reform-udspil om førtidspension pålægger kommunerne at oprette rehabiliteringsteams, hvor én sagsbehandler guider borgeren igennem et ressourceforløb. DS roser udspillet.

Tryghedspulje hjalp socialrådgiver videre

Kirsten Lykke Schultz er en af de socialrådgivere, der har brugt Tryghedspuljen til at videreuddanne sig, da hun blev opsagt. Og det har givet hende fornyet optimisme.

Bettina Post i Aftenshowet på DR1 i aften kl. 19

Karen Hækkerup: Hvis socialrådgivere og andre ansatte i kommunerne ikke langt tidligere tager et langt større ansvar over for problemfamilierne og sparker døren ind, kan de godt begynde at kigge sig om efter andet arbejde.

Stop ikke efterværn før den unge er parat

”Du kan lige så godt hjælpe folk helt, i stedet for at hjælpe dem halvt”, siger en af ti unge i bogen ”Det gode efterværn”. Afsluttes et efterværn uden den unges accept, kan det føles som et overgreb, lyder advarslen.

Flygtige forhold på jobbet

Som medarbejder skal du til stadighed og meget aktivt forny dit ”medlemskab” af din arbejdsplads, siger CBS-professor Niels Åkerstrøm Andersen.

DS: Fint med færre aktiveringskrav til ledige

Regeringen slækker på regler og krav for aktivering af alle ledige med nyt lovforslag. Dansk Socialrådgiverforening bakker op om den nye kurs, som skal befri de ledige for kontrol og mistænkeliggørelse.

TV-høring om incest og mishandling i aften

Jeg savner i debatten respekt for, at sager om seksuelle overgreb kan være meget vanskelige at opdage, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, der i aften deltager i TV2/Nords høring om udsatte børn.

Skamfuldt at få hjælp fra det offentlige

Debatten om krævementalitet har gjort det flovt at få hjælp fra det offentlige. Socialrådgivere og forsker advarer mod at gøre de svage til syndebukke.

Hvem skal have Lillebror Prisen 2012?

Kender du en eller flere socialrådgivere, der har ydet en ekstraordinær indsats til glæde for børn og unge i Danmark? Så kan du indstille dem til Lillebror Prisen på 50.000 kroner.

DS: Forebyggelse kan ikke erstatte alle anbringelser

På KL’s børnetopmøde i dag roser DS’ formand kommunerne for deres fokus på forebyggelse, men minder også om, at begejstringen for forebyggelse ikke må resultere i, at børn slet ikke anbringes.

DS: Useriøst med præmier for sparetip

At udlove en dusør på 20.000 kroner for sparetip på anbringelsesområdet er useriøst. Det drejer sig om børns udvikling og fremtid, så det støder mig, siger socialrådgivernes formand.

Debat: Ledige tabes i den kommunale labyrint

Hvis vi skal opnå positive resultater sammen med ledige med mange problemer, skal vi have frihed til at sætte fokus på hvem de er, og hvilke behov, ideer og ambitioner de har, skriver Bettina Post i Politiken i dag.

Lyt til en times radio med Bettina Post

Tænd for radioen mandag den 6. februar og lyt med, når Dansk Socialrådgiverforenings formand klokken 10.03 er gæst i programmet ”Krause på tværs” på P1. Et af temaerne er fattigdomsdebatten – med ”Carina” som hovedperson.

Kvinder på barsel har krav på engangsvederlag

Tre socialrådgivere på barsel blev helt eller delvist snydt for engangsvederlag. Men det er ulovligt at udelukke ansatte på barselsorlov fra bonus. Dansk Socialrådgiverforening klagede og fik medhold i alle tre sager.

København kalder ikke-uddannede socialrådgivere

Er det falsk varebetegnelse, at flere af de ansatte i ”Projekt socialrådgivere i daginstitutioner” ikke er uddannede socialrådgivere? Ja, siger socialrådgiver, der selv er ansat i projektet. Nej, siger socialdirektør i Københavns Kommune.

Misbrugssager skaber travlhed i DS

De danske medier har haft bud efter formanden for Dansk Socialrådgiverforening i forbindelse med den seneste tids misbrugsager.

Ny undersøgelse: Udsatte børn presses af økonomi

Hver anden socialrådgiver oplever, at børn og unges tarv kommer under pres af hensyn til økonomien, viser en ny undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening. Det er en alarmerende tendens, siger DS’ formand.

DS: Flere i job kræver socialfaglig indsats

Kun fire ud af 10 ansatte i jobcentrene er socialrådgivere, viser ny undersøgelse. Dansk Socialrådgiverforenings formand kalder det rystende og opfordrer politikerne til at stille krav om kvalificerede ansatte i jobcentrene.

Debat: Godhjertede socialrådgivere er ikke problemet

Det er systemskabte barrierer – og ikke godhjertede socialrådgivere – der er problemet, når socialrådgivere skal lave en indsats for knap så velfungerende unge, skriver Dansk Socialrådgiverforenings formand i debatindlæg i Politiken.

Kommune melder register til datatilsyn og politi

I Ringkøbing-Skjern Kommune er en socialrådgiver, en psykolog og en leder hængt ud på hadehjemmesiden detsorteregister.dk. Udover tæt dialog med medarbejderne har kommunen meldt hjemmesiden til Datatilsynet og er på vej med en politianmeldelse.

Medarbejdere vil have indflydelse på besparelser

Ansatte bliver ikke inddraget i vigtige beslutninger på arbejdspladsen om økonomi og besparelser, sådan som det er aftalt, viser ny undersøgelse fra FTF. Dansk Socialrådgiverforening opfordrer arbejdsgiverne til at inddrage medarbejderne, ikke mindst i de aktuelle sparetider.

Når medarbejdere havner i gabestokken

Bog om tvangsfjernelsessag udstillede flere medarbejdere i Guldborgssund Kommune. Det var ubehageligt, og der var ikke meget, vi kunne stille op udover at fokusere på medarbejderne, lyder det fra leder.

Du og din efterløn – hvad gælder?

Efterlønsreformen trådte i kraft 1. januar. Hvad den betyder for dig afhænger af din alder. Du kan vælge at få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Du kan også vælge at at blive i ordningen og få en skattefri præmie.

Arbejdsmiljørepræsentanter spørges til råds

Dansk Socialrådgiverforening sender i disse dage en spørgeskemaundersøgelse pr. mail til alle arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR). Hvis du som AMiR ikke modtager mailen, så husk at registrere dig på vores hjemmeside.