Main menu

Det har været meget inspirerende

Generalforsamling i Sektion for Selvstændige 17. marts 2011

Det er givende og inspirerende at være med i bestyrelsesarbejdet, og det giver indblik i, hvad der rører sig både inden for socialrådgiverfaget og i DS. Sådan lyder den samlede konklusion fra bestyrelsen på spørgsmål om, hvad det menneskeligt og fagligt har givet dem af at sidde i bestyrelsen.

Tekst: Karen Mohr Sokkelund

Bestyrelsen for Sektion for Selvstændige har brug for friske folk på udskiftningsbænken. Ved den kommende generalforsamling 17. marts 2011 er der mulighed for at gøre sin indflydelse gældende, da flere medlemmer ikke genopstiller. En af dem er formanden, Karen Fabricius Hansen, der i sin tid var med til at stifte sektionen:

”Jeg har siddet i bestyrelsen siden faggruppen blev stiftet i 2002 og var med i det forberedende arbejde. Vi var ca. 30 selvstændige, som mødtes med støtte fra DS. Vi ønskede en bedre servicering af de selvstændige fra DS’ side, hvis vi skulle forblive i DS, og ønskede samtidig at inspirere hinanden og lave fællesaktiviteter,” fortæller Karen og uddyber: ”Jeg synes ikke, vi bare kunne kræve af DS uden selv at ville yde og være med til at forme.”

I første omgang blev det besluttet at stifte en faggruppe, og i 2006 blev faggruppen lavet om til en sektion. På det tidspunkt var Ellen Hansen, der i dag er kasserer, lige blevet selvstændig:

”Jeg har været med i bestyrelsen siden marts 2007. Jeg stillede op, fordi jeg havde mange ideer til, hvad der var behov for at gøre noget ved. Jeg var ’ny’ som selvstændig og syntes, det var en stor fordel at få mulighed for at sætte sit præg på en sektion, som også var ny,” fortæller Ellen, hvis forventninger bestemt er blevet indfriet: ”Jeg har i høj grad haft en fornemmelse af at være med til at sætte dagsordenen for sektionen.”

Et yderst vigtigt og værdifuldt arbejde
Ellen peger på nogle af de ting, hun har været med til at sætte i søen, blandt andet momshåndbogen og sektionens afdeling af DS’ hjemmeside: ”Vi hyrede en journalist og webarkitekt, og i samarbejde med hende blev hjemmesiden forbedret, så den kom til at leve op til vores ønsker. Jeg har været med til at foreslå flere oplægsholdere og har haft fornøjelsen af et tæt samarbejde med disse forud for møderne. Det har været meget inspirerende.”

Også Susanne Hermann Thomsen, der er en af de ’nye’ i bestyrelsen, peger på det inspirerende i at være sammen med fagfæller: ”Det giver mulighed for at være med til at præge og påvirke udviklingen i sektionen,” fortæller hun og tilføjer: ”Jeg synes, det er et yderst vigtigt og værdifuldt arbejde.”

Det synspunkt kan Vivian Elkjær Mikkelsen klart tilslutte sig. Hun stillede i sin tid op til bestyrelsen, fordi hun er ”DS’er med hud og hår,” som hun udtrykker det: ”og fordi jeg gerne ville gøre en forskel for de selvstændige socialrådgivere gennem aktivt bestyrelsesarbejde.” Vivian peger desuden på, at hun gennem sit arbejde i bestyrelsen har fået ”et nyt netværk og ny indsigt i andre praksisformer og ikke mindst brugbar viden, som er bredere funderet end min egen lille verden.”

Karen supplerer: ”Jeg synes det i de fleste perioder har været meget givtigt at være med i bestyrelsen. Det har været inspirerende at kunne sparre fagligt. Vi har inspireret hinanden, hygget os sammen og haft det sjovt. Vi har haft gode faglige diskussioner og afprøvet forskellige møde- og kursusformer for medlemmerne.”

Ellen har samme oplevelse: ”Jeg er kommet tættere på nogle inspirerende fagfæller. Jeg har fulgt med i de andres virksomheder, og det at være selvstændig socialrådgiver er groet fra at være en lille spire til at blive en stærk plante. Jeg synes bestyrelsesarbejdet er med til at gøre det mere ’virkeligt’ for mig at være selvstændig socialrådgiver.”

Det er nu ikke et synspunkt, Ellen står alene med: ”Vi bruger mailen en del, men det kan godt være lidt uoverskueligt i forhold til, hvordan opgaver bliver løst,” siger både Susanne og Vivian, der er fortaler for en bedre fordeling af opgaverne på flere hænder: ”Jeg finder det naturligt, at én person har ansvaret for fordeling af opgaver, og at alle er forpligtet til at løse de opgaver, de har påtaget sig.”Ellen drypper dog også lidt malurt i bægeret: ”Jeg synes, vi er for få aktive. Der er mange muligheder for at have en aktiv sektion til glæde for os alle, men vi skal være flere til at bære opgaverne,” siger hun og fortsætter: ”Jeg tænker, at lige præcis dette bliver et vigtigt emne for sektionens overlevelse: At vi finder ud af, hvordan flere bliver aktivt involverede, og hvordan vi får koordineret aktiviteterne og holdt overblikket.”


Hvordan fungerer det i praksis?
Men hvor meget tid bruger de egentlig på bestyrelsesarbejde? ”Meget og sikkert for lidt,” siger Vivian. ”En del tid,” siger Pia Rønne. På et år er der fire bestyrelsesmøder à fem timer plus det løse (årsmøder og temadage, som bestyrelsesmedlemmerne nok alligevel ville deltage i). Karen deltager som formand desuden i socialrådgiverdage, repræsentantskab og faggruppeformandsmøder.

Derudover har hun haft mailkorrespondance og forskelligt administrativt arbejde, fortæller hun, men efter at Charlotte Holmershøj (billedet; konsulent og de selvstændige socialrådgiveres kontaktperson i Sekretariatet, red.) kom til, har hun haft stor aflastning på dette område: ”Det har betydet, at jeg selv er blevet mere herre over omfanget. Vi har haft en aftale om, at jeg ikke skulle lave referater, og vi har været gode til at fordele opgaverne imellem os.”

Ellen bruger tid på at forberede temamøder, ordne regnskabet, sparre med Karen (formanden, red.), læse korrektur på tekster samt på at holde lidt øje med hjemmesiden og svare på mails fra bestyrelsen. Og det løber op i en del tid, synes hun: ”Jeg tror, det fremover vil være vigtigt, at vi er så mange aktive, at der er mulighed for en god fordeling af ansvarsområder. Det er vi allerede gået i gang med i den nuværende bestyrelse.”

Bestyrelsesmedlemmerne er dog enige om, at deres forventninger til bestyrelsesarbejdet er blevet indfriet. Og Susanne understreger, at alle i bestyrelsen bakker op om de tiltag, der bliver sat i søen.

Karen konkluderer: ”Jeg synes, det er lykkedes at lave et fællesskab, som det er op til  medlemmerne af være med til at udfylde. Selvstændige er blevet anerkendt i DS. Vi høres og spørges og omtales. Begrebet ‘selvstændige socialrådgivere’ er blevet alment kendt, blandt andet fordi vi flere gange har været i pressen. Sektionen har som gruppe haft mulighed for at gøre opmærksom på socialpolitiske problemstillinger, vi kommer i kontakt med.”

 


Bestyrelsesarbejde kort fortalt:

  • Der er 4 bestyrelsesmøder à 5 timer pr. år (mødedatoer fastsættes umiddelbart efter, at bestyrelsen har konstitueret sig)
  • Alle deltager så vidt muligt i bestyrelsesmøderne
  • DS betaler rejseudgifter og frikøb af 5 timer pr. bestyrelsesmedlem pr. bestyrelsesmøde
  • Mellem møderne mailer bestyrelsen en del
  • Bestyrelsesmedlemmer deltager gratis i temadage og kurser for sektionen