Main menu

Logbogen skal vise vej og inspirere

Temadag om synlighed i fremtiden for selvstændige socialrådgivere

Med en fremtidsforsker som guide satte 14 engagerede selvstændige socialrådgivere den 4. november 2010 fokus på faggruppens synlighed i fremtiden.

Tekst og foto: Karen Mohr Sokkelund

”Må jeg bede om opmærksomheden igen!” Der er gået godt og vel en time, og lokalet på La Oficina i København summer allerede af energi og snakkelyst. De 14 selvstændige socialrådgivere, der deltager i sektionens temadag den 4. november om synlighed i fremtiden for selvstændige socialrådgivere, er dybt engagerede og ikke sådan at lukke munden på. Og diskussionerne med fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard fra Future Navigator, der skal styre de 14 igennem dagen, er frugtbare. Henrik opsummerer dagens program:

”I skal lave en logbog, og i den proces skal I arbejde med, hvordan I når ud til jeres kunder, og hvorfor I gør det, I gør. I skal finde de ord, der giver mening for jeres kunder, og indkredse den fælles fornemmelse, der kendetegner jeres arbejde som selvstændige socialrådgivere.

Det hele skal ende i logbogen, der skal fungere som inspirationsbog både for jer og for nye selvstændige socialrådgivere.”

Dagen veksler mellem arbejde i grupper og Henriks inspirerende oplæg om, hvordan verden og vores måde at tænke og agere på, er under forandring. Hver gruppe får ansvar for at udforme et af bogens kapitler fra forord til outro over emner som ’vision’, ’succeskriterier’ og ’fælles identitet’ samt en kortlægning af kollegaer og venner. Men først skal hele gruppen summe to og to over emnet ’markedsføring i fremtiden’.

Det første bud i plenum lyder kort og godt: ”Vi er små selvstændige socialrådgivere. Det har vi et fællesskab omkring. Det er det krydsfelt, vi arbejder i i dag. Det handler ikke om at markedsføre Sektion for Selvstændige, men om hvordan vi kan synliggøre alle os små selvstændige socialrådgivere.”

Fra mekanisk til organisk
Og så går snakken igen. Debatten både i grupperne og i plenum stiller skarpt på de fælles værdier, der kendetegner gruppen af selvstændige socialrådgivere. Af gode grunde vender snakken mange gange tilbage til forskellen på selvstændige socialrådgivere og ansatte – fortrinsvis i det offentlige, der er den væsentligste samarbejdspartner for de fleste om bordet:

”Vi er mere organiske end det offentlige system, der er meget rigidt,” lyder et bud: ”Vi skal operere i den mekaniske tankegang, men de borgere, vi arbejder med, skal have noget af den organiske tankegang, vi kommer med.”

Et andet bud lyder ganske enkelt: ”Vi kan gøre et bedre stykke fagligt arbejde, fordi vi er frie og uafhængige.”

Livlig debat om fælles værdier

Emnerne for de enkelte kapitler i logbogen er givet på forhånd, og arbejdet i grupperne tager afsæt i en række spørgsmål, der straks sætter gang i en livlig og engageret debat om værdier – både i de enkelte grupper, og når resultatet af gruppearbejdet debatteres i plenum. Imens klør Jon Th. Johannsson fra Future Navigator på med at samle og layoute det materiale, deltagerne producerer til logbogen dagen igennem.

Som dagen går, stilles der skarpt på de værdier, der udgør det fælles fundament. At være selvstændig socialrådgiver er et tilvalg af dynamik, liv, nærhed, fleksibilitet, uafhængighed, humor, ligeværd og mangfoldighed samt ikke mindst meningsfulde og givende relationer.

”Vores passion er at hjælpe mennesker fra et sted til et andet,” lyder et bud. Et billede, der bliver hængende på nethinden og ender i logbogen som en skitse til et fælles logo: Tre mennesker, der danner en hængebro. En bro med sproget som bindemiddel: ”Det er med sprog, vi

 skaber forbindelser til vores kunder.  Sproget er et af vores vigtigste redskaber.” Der nikkes rundt om bordet.

Vigtigt at holde gang i processen
Mens de sidste kapitler i logbogen tager form på Jons computer, er det endnu engang blevet tid til at vende blikket mod fremtiden. Henrik lægger for:

”I har tre måneder til at gå en proces igennem, hvor I skal tygge på det, der er kommet ud af dagen i dag. Til hvert kapitel i bogen er der en række opgaver, som kan hjælpe jer på vej. I skal ikke nødvendigvis forholde jer til hver eneste opgave i bogen, men bruge de dele af bogen, der passer ind i lige netop jeres arbejdsliv. Brug logbogen som inspiration til at komme videre.”

Bordet rundt er der mange bud på, hvilke konkrete resultater processen de kommende måneder skal munde ud i: ”Vi skulle gerne blive mere synlige, mere markante og mere klare i spyttet,” lyder et bud.
Andre har allerede sat sig konkrete mål: ”Min opgave til mig selv er at få

 lavet en hjemmeside og få linket til dem og dem og dem ...”

Det er vigtigt, at processen bliver holdt i gang. Derfor bliver det på stedet besluttet, at de 14 skal mødes igen om tre måneder sammen med andre selvstændige socialrådgivere, der måtte have lyst til at springe på vognen.  Som optakt til den næste temadag skal hver enkelt beskrive, hvad de har gjort indtil videre for at blive mere synlige. Målet er at dele erfaringer og lære af hinanden på kryds og tværs.

Dagen er ved at være til ende. Alle er mætte både af dynamikken dagen igennem og de mange gode diskussioner. Og alle virker tændte på at fortsætte processen. Henrik får det sidste ord:

”For mig som fremtidsforsker handler det ikke om at forudse fremtiden, men om at skabe fremtiden selv. Hvis I vil, kan I også gøre det!”

Logbog For Selvstændige Socialrådgivere, 1. udgave 2010
Medlemmer af sektionen, som ikke deltog i workshoppen den 4. november 2010, kan rekvirere et eksemplar af logbogen ved at kontakte Charlotte Holmershøj.