Main menu

Hvorfor studiejob?

Et studiejob giver dig løn og gode erfaringer, du kan trække på senere. Det er en god idé at have studiejob, der har med mennesker at gøre. Det forbedrer dine muligheder for at få job, når du bliver færdig som socialrådgiver, og det giver selvfølgelig også et bedre erfaringsgrundlag for at udøve socialrådgiverfaget.

Typiske relevante studiejob kan være som kontormedhjælper i socialforvaltningen, som hjemmehjælper, pædagogmedhjælper, handicaphjælper mv.

Dansk Socialrådgiverforening er med til at støtte oprettelsen af særligt regulerede socialrådgiverstillinger.