Main menu

Adgangskrav til socialrådgiveruddannelsen

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx)
  • visse udenlandske og internationale eksamener
  • særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • uddannelsen til social- og sundhedsassistent med dansk og naturfag på C-niveau samt engelsk på D-niveau
  • pædagogisk grunduddannelse (pgu) (kun til og med optagelsen i 2007) samt dansk og naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau
  • fire gymnasiale enkeltfag: dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på B-niveau og psykologi på C-niveau

Adgangskravene til socialrådgiveruddannelsen er forskellige fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution og afhænger af, hvilken linie du vælger. 

I 2009 ligger adgangskvotienten i kvote I (optagelse på grundlag af adgangsgivende eksamen) mellem ”alle optaget” og 7,2 på 7. trinsskalaen.
» Adgangskvotienterne på Uddannelsesguidens hjemmeside  

Spørgsmål om optagelseskravene i kvote II rettes til den enkelte skole.