Main menu

Praktik

Formålet med uddannelsespraktikken på socialrådgiveruddannelsen er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.

Den skal give mulighed for at du kan arbejde med faglige relevante problemstillinger og få kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Du får ikke løn under praktik.

Det er dit uddannelsessteds ansvar at hjælpe med at finde praktikpladser.

Praktiklederne på dit uddannelsessted har kontakten med arbejdspladserne. Praktikpladserne fordeles til de studerende i et samarbejde mellem undervisere, studerende og administration.

De nærmere bestemmelser om praktik er beskrevet i den lokale studieordning på uddannelsesinstitutionen.

Hvis du ikke er tilfreds med dit praktikophold, så tal med din praktikvejleder på arbejdspladsen om problemerne. Eller henvend dig til praktiklederen på dit uddannelsessted.

Prakikkorpset hjælper studerende under praktikken. Dette være sig i form af råd og vejledning og forhold til at forstå dine rettigheder og muligheder og bisidderfunktion. Skriv til sdsnaestformand@sdsnet.dk eller ring på 61 22 57 77.