Main menu

Studieproblemer?

Hvis du får problemer under studierne, er der hjælp at hente.  

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Som studentermedlem kan du henvende dig på mail til SDS' lokalafdeling på din uddannelsesinstitution, eller ringe til SDS' formandsskab.
Lokalafdelinger: Skriv til sds@sdsnet.dk, så sætter vi dig i kontakt med din lokalafdeling.
Formansskab: Du er altid velkommen til at kontakte SDS formandsskab
Anna Sofie Vedersø Larsen / sdsformand@sdsnet.dk / 61225740
Durita Johansen / sdsnaestformand@sdsnet.dk / 52381760 

Studenterrådgivningen
Studenterrådgivningen kan hjælpe studerende med tvivl, eksamensangst, stress, sygdom og meget mere. Her finder du også pjecer om barsel, revalidering, eksamen, udsættelser osv.

Studievejledning
Desuden har alle uddannelsesinstitutionerne har en studievejledning, som du kan henvende dig til.