Main menu

Professionen

Socialrådgivere tilrettelægger, koordinerer og udfører socialt arbejde inden for rammerne af lovgivningen.

Den personlige kontakt med mennesker, som har brug for hjælp, er en central del af socialrådigverens arbejde.
» Læs DS' professionsstrategi
» Læs DS' professionsetik

Socialrådgivere støtter, forebygger, vejleder, rådgiver og træffer beslutninger, der kan forebygge og løse sociale problemer, f.eks. problemer, der er opstået som følge af arbejdsløshed, sygdom, ulykker, skilsmisse, problemer med børn og unge, hjemløshed osv.

Administration og beregninger
Det sociale arbejde indebærer også administration. Socialrådgiveren fører journaler, skriver referater, udfylder skemaer og foretager økonomiske beregninger og udbetalinger.

Desuden arbejder socialrådgivere med projekter, dokumentation, udvikling og behandling.

Arbejdsfunktioner
Viften af socialrådgivernes arbejdsfunktioner er bred og dækker bl.a.:

 • Administrativ og individorienteret myndighedsudøvelse
 • Forebyggelse af sociale problemer og marginalisering
 • Vejledning
 • Lokalsamfundsarbejde/boligarbejde
 • Miljøarbejde
 • Gadearbejde
 • Bostøtte
 • Støtte i hjemmet
 • Familiebehandling og -pleje
 • Konsulentarbejde
 • Behandling
 • Undervisning
 • Ledelsesopgaver
 • Planlægning
 • Supervision mv.

Læs mere
Dansk Socialrådgiverforening arbejder løbende på at udvikle socialrådgivernes fag og den politik, der sætter rammerne for den socialfaglige indsats. 
» Læs mere