Main menu

Hvor arbejder socialrådgivere?

De fleste socialrådgivere er ansat i kommunerne, men socialrådgivere arbejder også i regioner, staten og i private organisationer og institutioner. Udviklingen peger på, at der bliver flere og flere selvstændige socialrådgivere.

Kommuner
De fleste socialrådgivere (cirka 67 procent) er ansat i kommunernes forvaltninger, projekter og institutioner.

Kommunalt ansatte socialrådgivere arbejder med familier, børn, unge, ældre, ledige, sygdomsramte og misbrugere.

Der arbejdes med rådgivning, vejledning, aktivering, revalidering, førtidspension, integration, anbringelser, dagbehandling, undervisning, distriktspsykiatri, m.v. Medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening kan melde sig ind i en eller flere af foreningens i alt 22 faggrupper

Læs mere om kommunernes sociale arbejde på Kommunernes Landsforenings (KL) hjemmeside.

Find kontaktoplysninger på kommunerne

Regioner
Omkring 17 procent af socialrådgiverne er ansat i regionernes forvaltninger, sygehuse, projekter og døgninstitutioner.

Det regionale område dækker patientrådgivning, psykiatrisk behandling, bostøtte inden for psykiatri, psykisk handicappede m.fl., familiebehandling i familieværksteder, familiepleje, støtte i hjemmet, "gadearbejde", misbrugs-behandling, døgninstitutioner for børn, unge og voksne, m.v.

Læs mere om regionernes arbejde på Danske Regioners hjemmeside

Staten
Cirka syv procent af socialrådgiverne arbejder på statens område, eller på institutioner, der har kontrakt med staten.

Kriminalforsorgen er den største arbejdsplads. Øvrige er Forsvaret, udviklings- og formidlingscentre, Studenterrådgivningen, VISO, uddannelsesinstitutioner osv.

På de største arbejdspladser organiserer socialrådgiverne sig i Landsklubber.

Private organisationer, institutioner mv.
Et stigende antal socialrådgivere bliver ansat på det private område. Aktuelt arbejder omkring ni procent som selvstændige socialrådgivere.

Det drejer sig f.eks. om fagforeninger, asylcentre, boligselskaber, pensionskasser og forsikringsselskaber samt private virksomheder.

Desuden er der mange mindre sociale organisationer, patientforeninger, frivilligcentraler og selvejende institutioner tilknyttet de frivillige sociale organisationer. Det gælder for eksempel dag- og døgninstitutioner for børn og voksne, familiepleje, alkohol- og narkobehandling mv. 

På de største arbejdspladser organiserer socialrådgiverne sig i Landsklubber.

Selvstændige
Dertil kommer flere og flere selvstændige socialrådgivere. Dansk Socialrådgiverforening har en selvstændig sektion for selvstændige som varetager de selvstændiges særlige behov.
» Læs kommentar fra formanden for selvstændige socialrådgivere til, at flere og flere socialrådgivere vælger at arbejde som selvstændige eller i private organisationer