Main menu

Mailingliste

Formålet med mailinglisten er at gøre kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer nemmere. 

Bestyrelsen kan f.eks. løbende orientere fra bestyrelsesmøder med mødereferater mv. eller orientere om konferencer, kurser, møder, litteratur mv., der kan have interesse for faggruppens arbejdsområde.

Mailinglisten kan også bruges til kommunikation mellem medlemmerne. Send en mail rundt, hvis du har en viden, som kan være til glæde for alle i faggruppen - det kan være om interessante aktiviteter, eller om problemstillinger, som kan have alles interesse.
 
Man opfordres derfor til at bruge listen aktivt.

» Tilmelding til Ledersektionens mailingliste
» Send e-mail til alle på Sektionens liste