Main menu

Efter- og videreuddannelse for ledere

Står du som kommende leder og mangler kompetencer inden for ledelse? 

Eller er du allerede leder, men mangler redskaber til at løse nye opgaver og udfordringer. Så kan en hel eller enkelte moduler på en diplomuddannelse i ledelse være svaret.

Hvis du er erfaren leder og ønsker nye perspektiver og mere teoretiske tilgange eller særlig specialiseret viden, så er det måske en master- eller kandidatuddannelse, du skal gå efter.

I trepartsaftalen i 2007 blev det aftalt, at bl.a. offentlige institutionsledere, der har ledelse som primær funktion, har ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Læs FTF-notatet Ret til lederuddannelse på diplomniveau er trådt i kraft.

Relevante diplomuddannelser

  • Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)  udbydes  bl.a. af professionshøjskolerne i alle regioner.  
  • Den offentlige lederuddannelse på diplomniveau (DOL)  kan udbydes af ca 40 offentlige og private udbydere landet over.

DIL og DOL blev evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut i 2011.
» Læs om resultaterne

Relevante master-  og kandidatuddannelser, fx

  • Kandidat i socialt arbejde
  • Master i offentlig ledelse
  • Master i Public Politics
  • Master i Public Administration
  • Master i udsatte børn og unge

» Læs mere om masteruddannelser på Uddannelsesguiden.

Korterevarende kurser i ledelse
» Se aktuelle tilbud i Væksthus for Ledelse

Tilbud om gratis coaching til ledere
Dansk Socialrådgiverforenings ledersektion sætter ledernes arbejdsmiljø  på dagsorden og  ønsker blandt andet  med dette gratis tilbud til ledere i Danske Socialrådgiverforening at understøtte ledernes arbejdsvilkår og give det bedste afsæt for at udøve god offentlig ledelse.
» Læs mere