Main menu

Lederens arbejdsmiljø

Lederens eget arbejdsmiljø er krumtappen for at kunne yde en god ledelsespræstation. God ledelse er basis for at medarbejderne har et godt arbejdsmiljø.

God energi i ledelse. Som leder bruger du energi på at fokusere din opmærksomhed de rigtige steder hen, prioritere din indsats og holde styr på personer, processer og resultater.
 

Derfor skal du som leder også sørge for at du personligt skaber energi for dig selv, fokuserer din energi og undlader at spilde energi. 

En stresset leder skaber stressede medarbejdere. Det er vigtigt at du holder øje med dit eget psykiske arbejdsmiljø som leder, og at du leder på en måde, så dine medarbejderes arbejdsmiljø forbedres. Af den vej kan du også skabe bedre resultater i din afdeling eller organisation.

» Læs mere om ledelse og stress
» Læs mere om trivsel i lederrollen

Få inspiration
I BAR FOKAs ledelsesværktøj 'God energi i ledelse' kan du få inspiration til hvordan du kan være tilstede i nuet, kan skabe klarhed, hvordan du håndterer konflikter, og meget mere.

I boksen om Lederens arbejdsmiljøværktøjer kan du finde inspiration til mange andre komplekse ledelsesopgaver. Værktøjerne stammer blandt andet fra BAR FOKA, som er branchearbejdsmiljørådet for de kontor og administration i offentlige virksomheder i kommuner, regioner og staten.

Branchearbejdsmiljørådene udgiver mange andre spændende værktøjer og inspirationsmaterialer. De kan findes på www.arbejdsmiljoweb.dk.

Godt arbejdsmiljø hænger sammen med en god og levende personalepolitik. På www.personaleweb.dk og www.lederweb.dk er der masser af inspiration at hente.

Er du leder i MED-udvalg?
Alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg skal deltage i MED-grunduddannelsen inden for det første funktionsår. Sidder du pr. 1. januar 2015 allerede i et MED-udvalg uden at have gennemført uddannelsen, skal du så vidt muligt gennemføre den inden udgangen af 2015.

Kommunalt og regionalt ansatte ledere kan finde MED-uddannelsen hos Parternes Uddannelsesfællesskab www.puf.dk.

Uddannelsen sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen. Deltagerne får en grundig og struktureret introduktion til det formelle aftalegrundlag for MED-samarbejdet og til MED-idéen. Uddannelsen er på i alt 14,8 timer. 

Er du leder i arbejdsmiljøgruppen?
Hvis du er lederrepræsentant i arbejdsmiljøgruppen på din arbejdsplads, så skal du ifølge loven deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, ligesom arbejdsmiljørepræsentanten. Læs mere om reglerne

I arbejdsmiljøudvalget har I ansvar for at gennemføre den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hver tredje år. I kommuner og regioner gælder aftale om Trivsel og sundhed.

» Læs mere om forskellige arbejdsmiljøemner

Links
» Arbejdsmiljøweb
» Personaleweb 
» Lederweb om arbejdsmiljø
» FTF om arbejdsmiljø

Ledernes arbejdsmiljøværktøjer 
» God energi i ledelse 
» Før arbejdspresset bliver for stort
» Når samtalen er nødvendig 
» Hvis konflikten trapper op 
» Social kapital
» Trivsel med Lean i praksis 
» Kom volden i forkøbet 
» De skjulte velfærdsreserver
» Test din stress
» Sådan forebygger du stress 
» Få mere ud af trivselsmålingen
» Skab gode forandringer
» Kom videre med social kapital
» Coaching for ledere

Find uddannelse
» Arbejdsmiljø- og MED-uddannelse  (PUF)