Main menu

Sekretariatsforankring af faggrupper, landsklubber og ledersektion

Om formål, procedurer, beskrivelse af opgaven og meget mere. 

Kontaktpersoner
» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper, landsklubber og øvrige sektioner.

Formål
Formålet med kontaktpersonen er treleddet: 

 • at sikre, at henvendelser fra grupperne havner de rigtige steder i sekretariatet
 • at støtte op om gruppens arbejde og
 • at sikre at den viden, der findes i grupperne, opfanges og finder anvendelse inden for det centrale politiske system. Det følgende skitserer sekretariatets forpligtelser i den forbindelse.

Procedurer
Der er journaliserede sager på hver gruppes økonomi i regnskabsafdelingen. Derudover forefindes faggruppernes og landsklubbernes faglige sager hos den pågældende kontaktperson. Kontaktpersonen er ansvarlig for, at korrespondance gennemlæses med henblik på, at politikere og evt. kolleger får relevant information. Der skal således føres sager på hver faggruppe, som omhandler den faglige side af gruppernes arbejde.

Dermed kommer sekretariatet i besiddelse af den viden, der sætter os i stand til at bruge faggrupper og landsklubber som ressource i organisationens arbejde. Det overordnede politiske formål er således at styrke den forankring i praksis, som primært FU-medlemmer bør have, når de udtaler sig i medierne.

FU-kontaktpersonens ansvar
Til hver faggruppe og landsklub konstituerer FU en politisk kontaktperson. Vedkommende varetager den politiske dialog med gruppen. Herunder deltager kontaktpersonen så vidt muligt i gruppens årlige generalforsamling.

Hvad er opgaven - hvilken service yder vi?
Der ydes støtte til faggrupper og landsklubber fra sekretariatet. Omstillingen eller andre, der får henvendelser, henviser til relevante sted:

 1. Regnskabsmæssig hjælp - DS hjælper, særligt kassererne, med spørgsmål ifm. budget og regnskab. Der afholdes jævnligt introduktionsarrangementer for nyvalgte kasserere.
 2. Praktisk hjælp - DS kopierer, pakker og udsender gerne materiale til faggruppens medlemmer efter konkret aftale og efterfølgende betaling fra gruppens konto.
 3. Teknisk hjælp - DS assisterer ifm. faggruppernes hjemmesider, mailinglister osv.
 4. Faglig hjælp - de faglige sekretærer hjælper gerne faggrupperne med forhandlingsrelaterede, socialfaglige og organisatoriske spørgsmål.

Kontaktpersonen på sekretariatet er ansvarlige for:

 1. at holde løbende kontakt til gruppen/klubben og støtte op om dennes arbejde.
 2. at arkivere korrespondancen med den enkelte gruppe.
 3. at tage gruppen med på råd, når der foreligger høringsanmodninger til DS.
 4. at besvare spørgsmål rettet til DS fra faggruppe/landsklub-bestyrelse.
 5. at inddrage gruppen som DS' repræsentanter i eksterne arbejdsgrupper, temadage etc., når det er relevant at gøre det.
 6. at foreslå initiativer, når det er relevant. Det kan både være initiativer i forhold til gruppen ("I bør vide, at ...) og initiativer, der skal støtte processer i sekretariatet og det politiske system ("Vil I forholde jer til ...").
 7. i videst muligt omfang at deltage i gruppens landskonference og generalforsamling.
 8. at deltage i øvrige arrangementer, hvis dette skønnes væsentligt.
 9. at informere/servicere FU-kontakten til faggruppen samt.
 10. at følge med i faggruppens mailingliste.

Den praktiske information er samlet i pjecen "Godt at vide".

Godt at vide - Information til faggrupper og sektioner
For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet denne folder. Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.
Læs pjecen
Udgivet: august 2016