Main menu

Minimumstandarder

Hvad kan faggruppen forvente af DS?

Servicen til faggrupper - og til andre medlemmer af DS er defineret i et sæt minimumstandarder besluttet af hovedbestyrelsen. De enkelte dele af DS må gerne yde en bedre service, end den der er beskrevet, men ikke en ringere.

En konkretisering af minimumstandarderne for servicen til faggrupper er beskrevet under punktet om Sekretariatsforankring og i folderen "Godt at vide - Information til faggrupper og sektioner". 

Godt at vide - Information til faggrupper og sektioner
For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet denne folder. Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.
Læs pjecen
Udgivet: august 2016