Main menu

Betaling af regninger

Faggruppen kan afholde udgifter inden for rammerne af det budget, som er vedtaget på repræsentantskabsmødet eller godkendt af forretningsudvalget.

Alle store regninger sendes til DS i Toldbodgade med underskrift, der bekræfter, at den pågældende regning kan betales. DS' bogholderi betaler herefter regningen. 

Til regnskabsanvendelse kan altid rekvireres kontoudtog fra DS's sekretariat, der opdateres med samme frekvens som det øvrige regnskab.