Main menu

Frikøb

Hvordan bliver du frikøbt til arrangementer?

En socialrådgiver - der skal deltage i et arrangement i DS-regi, hvor der er mulighed for frikøb - opfordres til først at argumentere for den faglige relevans overfor arbejdsgiveren. For DS vil det selvsagt være bedst, om socialrådgiveren får fri den pågældende dag, så DS ikke skal forestå udgifter i den forbindelse.

Lykkes dette ikke, sker frikøb imidlertid på denne vis:

  1. Socialrådgiveren noterer på sin timeseddel/fleksskema el.lign., at vedkommende deltager i et arrangement i DS.
  2. Arbejdspladsen eftersender senere en regning til DS for tabt arbejdstid, hvoraf det fremgår hvilken medarbejder, der var til hvilket arrangement i DS den pågældende dag. DS udbetaler herefter pengene. Socialrådgiveren mærker ikke noget pengemæssigt, da betalingen går udenom hende/ham.
  3. Insisterer arbejdspladsen på at trække socialrådgiveren i løn, tager denne efterfølgende en kopi af sin lønseddel og fremsender den til DS. DS udbetaler herefter nettoløn til socialrådgiveren ud fra de oplysninger, der står på lønsedlen. Senere fremsendes en DS-lønseddel til socialrådgiveren.
  4. Frikøb afholdes af faggrupperne.