Main menu

Transportgodtgørelse

I forbindelse med møder i DS-regi udbetales transportgodtgørelse.

DS refunderer udgifter til billigste offentlige transport eller betaler kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil med statens lave takst.

Blanketten ”Afregning af transport” til brug som udbetalingsbilag finder du under Blanketter.

For at få refusion for offentlig transport skal billet eller regning vedlægges udbetalingsbilaget.