Main menu

Café giver nyt livsmod

Socialrådgiveren nr. 2, 26. januar 2012

Afmagt, ensomhed og mindreværd præger mange langtidssyges tilværelse. Det prøver Café Sygemeldt at råde bod på. Her mødes mennesker, der er gået ned med stress, dårlig ryg og andre langvarige sygdomme.

Tekst Birgitte Rørdam

Det er første tirsdag i det nye år, vejret er gråt og trist, men alligevel er 14 mennesker mødt op i kælderlokalerne i Kafé Knud i Skindergade 21 i København for at tage del i Café Sygemeldts ugentlige møde. Her kommer sygemeldte, ledige fleksjobbere og andre interesserede en gang om ugen for at dele erfaringer, udveksle gode råd, og give hinanden mod på livet.

– Det er vigtigt, at langtidssygemeldte udvikler sig og bevarer deres selvværd, mens de venter på at blive raskmeldt og kommer i arbejde igen, og det er noget af det, Café Sygemeldt kan bidrage med. Sådan lyder det fra socialrådgiver Susanne Kjær. Hun står bag den socialøkonomiske virksomhed Klar Kurs, der rådgiver sygemeldte, og er desuden idekvinde bag det frivillige initiativ Café Sygemeldt, som har eksisteret i fem år.

– Jeg har arbejdet med sygemeldte siden 1996. Blandt andet arrangerede jeg kurser for sygemeldte forud for, at de skulle i arbejdsprøvning, og her oplevede jeg, hvordan folk blomstrede op, fordi de var sammen med andre i samme situation. De fik ny energi og blev inspireret til at tage styrepinden i egen hånd. Det gav mig ideen til at starte Café Sygemeldt, siger Susanne Kjær.

Brug for fristeder
Og der er god brug for fristeder, hvor sygemeldte kan give hinanden nyt mod på livet. Ifølge tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen var der i 2011 i snit 85.000 danskere på sygedagpenge, og heraf var cirka halvdelen langtidssyge. En situation, som for de fleste er forbundet med afmagt og stor usikkerhed om deres fremtid.

– Det første, der rammer folk, er typisk økonomisk frygt, fordi de ryger fra en lønindkomst til måske slet ikke at få noget, når sygedagpengene ophører efter 52 uger. Og mange har et dårligt forhold til jobcentret. De føler, at de bliver kostet rundt i systemet, uden at sagsbehandleren samarbejder med dem om deres situation. For eksempel bliver ressourceprofiler ofte lavet hen over hovedet på de syge og ikke sammen med dem, fordi refusionsreglerne i kommunerne tvinger sagsbehandlerne til at haste sagerne igennem, siger Susanne Kjær og fortsætter:

– Og så oplever mange, at de skal forsvare deres lidelse, fordi de bliver mødt med skepsis. Selvom man har en diagnose, skal man bevise, at man er syg. Det gælder især de usynlige lidelser som stress, depression og smerter i bevægeapparatet, og så ender man nemt i en offerrolle, hvor man skal fremhæve sin dårligdom, og den rolle er svær at komme ud af, siger hun.

Fællesskabet styrker
I Café Sygemeldt får man ikke rådgivning, det er fællesskabet, som er med til at give de sygemeldte et andet ståsted. En formiddag i Cafe Sygemeldt starter med en runde, hvor alle, der er mødt op, fortæller, hvad de har på hjertet. Herefter er der en oplægsholder – ofte en person, der selv har været sygemeldt og har sadlet om – som taler om et emne. Det kan være, hvordan han eller hun gik ned med stress, men kom i gang igen med en ny tilværelse, og det sætter rammen for resten af dagens snak.

– Jeg er med til at give dem et fællesskab, hvor de føler sig anerkendt, og skabe et håb om fremtiden. Det gør jeg ved at give dem et rum, hvor de kan udveksle ideer og se, at der er nogen, det går godt for.

Men sygemeldtes situation er ikke blevet lettere af krisen. Arbejdsmarkedet er blevet mindre rummeligt, og folk, der er godkendt til fleksjob og har skånebehov, har svært ved at finde job.

– Krisen er alvorlig, og den modarbejder mange sygemeldtes interesser, fordi arbejdspladserne kæmper for at overleve og er mere forsigtige med at tage udsatte personer ind.

– Til gengæld er der håb om, at den nye regering vil gøre det nemmere at være sygemeldt. Allerede nu er fattigdomsydelserne afskaffet, og det er et godt signal. Der kommet en anden tone, som ikke er præget så meget af mistillid, og det tror jeg vil gavne gruppen af sygemeldte. Samtidig er der nu øget fokus på, at de udsatte kommer i gang. Der er reformer på vej, som er mere fleksible i forhold til at rumme de udsatte, blandt andet med fokus på socialøkonomiske virksomheder, siger Susanne Kjær.

På youtube.com kan du  se en video om Cafe Sygemeldt.

Depressioner blandt sygemeldte

En undersøgelse fra Regionspsykiatrien i Herning dokumenterer, at godt 48 procent af alle danskere, der har været sygemeldt fra arbejdet i to måneder, lider af angst eller depression.

Kilde: ”Psykisk sygelighed hos sygemeldte” af forskningsleder og overlæge Hans Jørgen Søgård, Regionspsykiatrien, Herning.

Vibeke Fjeldsøe

Uddannet afspændingspædagog og social- og sundhedsassistent. Tilkendt fleksjob på grund af slidgigt og arbejdsskade, har søgt job i et år.

Hvad får du ud af at komme i Cafe Sygemeldt?
Jeg møder ligesindede, og folk der ved, hvordan jeg har det. Og det giver mig noget at gå ud til. Der er en varm atmosfære. Og ligegyldigt hvordan jeg har det, når jeg kommer, har jeg det bedre, når jeg går derfra. Der er også gode oplægsholdere. Jeg kommer til at tænke over mig selv og min egen måde at reagere på, og på den måde udvikler jeg mig. Samtidig får jeg indblik i regler og muligheder, som gør det nemmere for mig at gøre noget ved min egen situation, for eksempel viden om, hvad der skal til, for at jeg får mest ud af en arbejdsprøvning, hvis jeg bliver sendt ud i det.

Birger Andersen

Uddannet teknisk assistent. Sygemeldt på grund af angst og stress og lider af søvnapnø. Er november 2011 gået fra sygedagpenge til kontanthjælp. Søger fleksjob.

Hvad får du ud af at komme i Cafe Sygemeldt?
–Jeg kunne ikke overskue min fremtid, da jeg blev syg, og der var det godt for mig at komme af sted og skulle noget. Og det at møde andre mennesker og nogle, der eksempelvis søger fleksjob, som jeg selv gør, giver mig en indsigt i mine muligheder. Som sygemeldt har jeg ingen kollegaer, men her oplever jeg et socialt liv og er en del af et fællesskab. Vi sparrer om det at være sygemeldt, og på den måde hjælper vi hinanden.

Flemming Nielsen

Tidligere forretningsmand. Godkendt til fleksjob på grund af blodprop og stress og har søgt job i et halvt år. Arbejder pt. som frivillig rådgiver for flygtninge.

Hvad får du ud af at komme i Cafe Sygemeldt?
– Jeg kommer her, fordi det giver mig håb, og jeg nyder at skulle noget med andre. Mange af de oplægsholdere, der kommer her, har selv sadlet om. Det styrker mig i troen på, at jeg også kan finde en plads, og det er meget inspirerende for mig. Krise eller ikke krise, man skal turde tro på, at der er en plads til en, selvom man ikke kan se det. Det handler om ikke at give op, at blive ved med at tro, at der også er et arbejde til mig med de begrænsninger, jeg har på grund af mit helbred, og det er derfor, jeg kommer i Cafe Sygemeldt.