Main menu

Om uden for nummer

Tidsskriftet udgives af Dansk Socialrådgiverforening i samarbejde med socialrådgiveruddannelserne ved University College SYD, Aalborg Universitet, VIA University College, Professionshøjskolen Metropol og University College Sjælland. 

Tidsskriftet "uden for nummer" så dagens lys i 2000. Det henvender sig til socialrådgivere og andre, der arbejder eller uddanner sig inden for det sociale område, og har som ambition at belyse og analysere praksis - herunder formidling af udviklingsarbejde og forskningsresultater.

Formålet med tidsskriftet er:

  • at bidrage til diskussionerne på arbejdspladserne.
  • at tidsskriftet kan blive en hjælp til at sætte det praktiske sociale arbejde ind i teoretiske forståelsesrammer.
  • at afdække dilemmaer i socialt arbejde.
  • at vise, hvor faget trænger til mere viden, så vi i højere grad kan arbejde ud fra, hvad vi ved frem for, hvad vi tror

Artikler til "uden for nummer" udgives typisk i relation til et tema, som besluttes af redaktionen.

"uden for nummer" udkommer to gange om året.

Indhold og holdninger i det enkelte nummer af tidsskriftet udtrykker ikke nødvendigvis organisationernes eller redaktionens egne standpunkter.