Main menu

Skrivevejledning

Hvis du sender et uopfordret forslag til en artikel, er det altid en god ide at sende et abstract, så redaktionen kan få en klar ide om, hvad temaet er, og hvordan du behandler det. 

Sådan skriver du:

 • Længde: Artikler i Uden for nummer bør højest fylde 30.000 enheder (inklusive tegn og mellemrum) - med mindre andet er aftalt.
 • Resume: Indled artiklen med et kort resumé af artiklen på cirka seks linjer - som appetitvækker.
 • Koder: Undgå helst at bruge koder, da vi alligevel blot sletter dem alle i redigeringsfasen, så vi kan sikre et ensartet grafisk udtryk i de forskellige artikler. 
 • Afsnit: Angives med ét tabulatorindryk eller dobbelt linjeafstand. Skribenten kan indsætte afsnitoverskrift (mellemrubrik) - men som nævnt helst uden at anvende koder - blot et par ekstra linjeskift.
 • Fremhævelser: Undgå for mange fremhævelser. I "uden for nummer" bruges kun kursiv ved fremhævelser - og hverken fed eller understregning.
 • Citater: Angives med "dobbelte" citationstegn.
 • Noter: Angives med tal og noterne placeres sidst i manuskriptet - og ikke nederst på den enkelte side.
 • Tabeller og figurer:  De skal nummereres. Angiv placering i manuskriptet.
 • Referencer: Der indsættes (forfatternavn og årstal) i teksten og fuld reference i litteraturliste – eksempelvis (Goffman, 1961) og ved citater (Goffman, 1961:154).
 • I litteraturlisten angives eksempelvis således: Nielsen, H.E. (2000) Så kommer du til et bedre sted... København. Forlaget Børn & Unge

Det andet:

 • Præsentation: Husk en kort præsentation af dig selv på cirka fire linjer - og en e-mail-adresse, som må offentliggøres i tidsskriftet. Og et elektronisk portræt ligeledes til offentliggørelse i forbindelse med artiklen.
 • Send til: Manuskriptet i den endelige version sendes til redaktionssekretær Mette Mørk, mail mettemork21@gmail.com. Angiv venligst tydeligt, hvis det er den endelige version - hvilket vil sige, at teksten er godkendt af redaktionsgruppen.
 • Uden for nummer udbetaler honorar på 5000 kr. til skribenter uden forsknings- og/eller undervisningsmæssig ansættelse. Tidsskriftet udbetaler ikke honorar til skribenter med forsknings- og/eller undervisningsmæssig ansættelse, hvor artiklen ses som en del af den almindelige forskningsformidling.
 • Uden for nummer - tidsskrift for praksis, udvikling og forskning i socialt arbejde - udkommer to gange om året (i 2004 kun i netversion). Det udgives af Dansk Socialrådgiverforening i samarbejde med socialrådgiveruddannelserne ved University College SYD, Aalborg Universitet, VIA University College, Professionshøjskolen Metropol og University College Sjælland.

Kontakt:

Uden for nummer, Toldbodgade 19B, 1253 København K.

Skriv til redaktionssekretær Mette Mørk, mail mettemork21@gmail.com

Skriv til sekretær Birgit Barfoed, mail bb@socialraadgiverne.dk, telefon 33 38 61 72.