Main menu

Rapporter og undersøgelser

Rapporter og undersøgelser udgivet af Dansk Socialrådgiverforening. 

2017
Revalidering virker
Uddannelse er vejen til job, og mennesker på revalidering kommer langt oftere i uddannelse end andre på f.eks. kontanthjælp - tallene er hhv. 69 % og 5,3 %. Ser man på ordinære uddannelser, er forskellen også markant med blot 1,1 % af kontanthjælpsmodtagerne mod 58,2 % af revalidenterne.
» Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse
Udgiver: AE-Rådet for Dansk Socialrådgiverforening.
Udgivet: April 2017

Undersøgelse af implementeringen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen 
Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen trådte i kraft d. 1. oktober 2016. Implementeringen og effekterne af den nye lovgivning har haft store konsekvenser for socialrådgivernes arbejdsmiljø, muligheden for at udføre godt socialt arbejde i beskæftigelsesindsatsen samt for borgernes samlede livssituation. DS har belyst konsekvenserne igennem en rundspørge foretaget blandt socialrådgivere på landets job- og ydelsescentre.
» Undersøgelse af implementeringen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: januar 2017

2016
Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd 
I forbindelse med kampagnen Virkelighedens Velfærd har Epinion undersøgt danskernes holdning til kvaliteten i velfærdsydelserne på en række områder.
» Befolkningsundersøgelse om virkelighedens velfærd
Udgiver: Epinion for Dansk Socialrådgiverforening, FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening og HK/Kommunal.
Udgivet: maj 2016

Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne 
Dansk Socialrådgiverforening har undersøgt sagstal blandt socialrådgivere ansat i jobcentrene på sygedagpengeområdet, kontanthjælpsområdet og området vedr. ressourceforløb og fleksjob.
» Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: april 2016

Undersøgelse af kontanthjælpsmodtagernes helbredsforhold
Dansk Socialrådgiveforening har foretaget en undersøgelse, som omfatter et tilfældigt udsnit af knap 1000 aktuelle sager blandt socialrådgivere i landets jobcentre. Undersøgelsens data er indsamlet i februar måned 2016. Undersøgelsen fordeler sig repræsentativt på mænd og kvinder, på aldersgrupper samt kommuner. 
» Undersøgelse af kontanthjælpsmodtagernes helbredsforhold
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: marts 2016

2015
Bureaukrati tynger børnearbejdet

Dansk Socialrådgiverforening har ud fra interviews med en række socialrådgivere på børneområdet udarbejdet en undersøgelse af omfanget og karakteren af bureaukrati i arbejdet med børnesagerne. Undersøgelsen viser, at forholdene er komplekse, men der er ingen tvivl om, at der er bureaukrati og alt for tunge arbejdsgange mange steder. Undersøgelsen giver også bud på,  hvad man skal gøre for at ændre forholdene - og de er meget entydige: socialrådgiverne skal tættere på familierne og samarbejdspartnerne, så problemerne kan løses meget tidligere og i et tæt samarbejde mellem alle de aktører, der har betydning for den enkelte familie. Det forudsætter selvfølgelig et væsentligt lavere sagstal.
» Bureaukrati tynger børnearbejdet, men der er veje ud af det!
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: november 2015

Status på beskæftigelsesreformerne
Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet denne undersøgelse om implementeringen af førtidspensions-, kontanthjælp- og sygedagpengereformerne. Undersøgelsen fokuserer på de erfaringer, socialrådgiverne i jobcentrene har med implementeringen af kerneelementerne i reformerne.
» Status på beskæftigelsesreformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: oktober 2015

Sagstal på integrationsområdet
Dansk Socialrådgiverforening har undersøgt hvor mange sager socialrådgivere ansat i kommunerne på integrationsområdet aktuelt har, og hvor mange sager de vurderer er passende. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om det var muligt for Dansk Socialrådgiverforening at udarbejde et vejledende sagstal på integrationsområdet.
» Undersøgelse af sagstal på integrationsområdet
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: august 2015

Sociale investeringers effekt og udbredelse
Dansk Socialrådgiverforening har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer. Formålet med undersøgelsen er at belyse investeringernes effekt på socialrådgivernes arbejdsliv samt indsatsen overfor borgerne. Herudover har undersøgelsen til formål at give et overblik over, hvilke kommuner, der arbejder med investeringer i praksis.
» DS undersøgelse - Sociale investeringers effekt og udbredelse
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: maj 2015

Socialrådgiveres erfaringer med supervision i regionerne
» Undersøgelsesrapport: ocialrådgiveres erfaringer med supervision i regionerne
Udgiver: Danske Regioner (RLTN) og Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: marts 2015

2014
Sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: december 2014

Sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: december 2014

Rundspørge på integrationsområdet – november 2014
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: november 2014

Økonomi og faglighed i børnesager 2014
» Læs undersøgelsen 
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: november 2014

Status på førtidspensions- og kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014
» Læs undersøgelsen 
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: juni 2014

2013
Forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: december 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: november 2013

Socialrådgivere - psykisk arbejdsmiljø og helbred - Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 2011/2012
» Læs undersøgelsen
Udgiver: TeamArbejdsliv, Undersøgelsen er foretaget for Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: maj 2013

2012
Lokal løn 2012
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: oktober 2012

Sygehussocialrådgiverne: Faglighed, virke og indsats
» Læs rapporten
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening og Danske Regioner
Udgivet: juni 2012 

Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: april 2012 

Tidsundersøgelse blandt socialrådgivere på handicapområdet
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: januar 2012 

2011
Økonomi og faglighed i børnesager 2011
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: november 2011 

Sagstal i kommunale forvaltninger - Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2011
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: november 2011  

Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: oktober 2011  

Sagstal på beskæftigelsesområdet
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: september 2011

Rundspørge til læsere af Socialrådgiveren
» Læs undersøgelsen
Forfatter: analysekonsulent Lars Friis
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: juni 2011 

11 minutter i timen til borgerkontakt - Resultater fra undersøgelse af tidsforbruget blandt socialrådgivere i børne- og ungeforvaltninger
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: april 2011

Økonomi og faglighed på handicapområdet
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: marts 2011 

2010
Socialrådgiveres tidsforbrug i jobcentre
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: april 2010 

Økonomi og faglighed i børnesager 2010
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: april 2010 

2009
Sagstal i kommunale forvaltninger - Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal i kommunale forvaltninger 2009
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: november 2009 

Politiken-rundspørge blandt socialrådgivere
» Læs undersøgelsen
Foretaget af Politiken i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening
Udgivet: juni 2009

Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivelsesår: 2009 

Stadig undervejs - Temaer fra det særlige sociale område
» Læs undersøgelsen
Udgiver: NoKS (Netværk om Konsekvenserne af Strukturreformen på Social- og Sundhedsområdet)
Udgivet: maj 2009 

2008
Økonomi og faglighed i børnesager
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivelsesår: 2008 

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivelsesår: 2008 

Sten på vejen - om arbejdet i de Regionale udviklingsråd
» Læs undersøgelsen
Udgiver: NoKS (Netværk om Konsekvenserne af Strukturreformen på Social- og Sundhedsområdet)
Udgivet: juni 2008  

Tilbudsportalen - Er der plads til forbedringer?
» Læs undersøgelsen 
Udgiver: NoKS (Netværk om Konsekvenserne af Strukturreformen på Social- og Sundhedsområdet)
Udgivet: marts 2008  

2007
I gang - Aktuelle temaer fra det sociale område og specialundervisningsområdet
» Læs undersøgelsen
Udgiver: NoKS (Netværk om Konsekvenserne af Strukturreformen på Social- og Sundhedsområdet)
Udgivelsesår: 2007  

Rundspørge til læsere af Socialrådgiveren
» Læs undersøgelsen
Forfatter: Analysekonsulent Lars Friis
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivelsesår: 2007 

Stress og sygefravær blandt socialrådgivere
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivelsesår: 2007 

Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv
» Læs undersøgelsen
Forfattere: Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen
Udgiver: CASAs forlag
Udgivelsesår: 2007 

DS' tidsstudie på beskæftigelsesområdet
» Læs undersøgelsen
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening
Udgivelsesår: 2007 

2006
Undervejs - De første rammeaftaler på det sociale område og specialundervisningsområdet
» Læs undersøgelsen
Udgiver: NoKS (Netværk om Konsekvenserne af Strukturreformen på Social- og Sundhedsområdet)
Udgivelsesår: 2006 

På vej - Kommunalreformens betydning for det særlige sociale område og specialundervisningen
» Læs undersøgelsen
Udgiver: NoKS (Netværk om Konsekvenserne af Strukturreformen på Social- og Sundhedsområdet)
Udgivelsesår: 2006