Main menu

Pjecer og brochurer

Guide: Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen
I hæftet finder I en række eksempler på handlinger, som socialrådgivere og andre faggrupper allerede har lavet for at få bedre forhold. Fælles for dem er, at effekten har været overraskende stor - uanset om det var en mindre eller større indsats, der skulle til.
» Læs pjecen
Udgivet: november 2016
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Styrk den tværprofessionelle Indsats
Guide til relationel koordinering i den tidlige indsats på skolerne
» Læs pjecen
Udgivet: februar 2016
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening i partnerskab med bl.a. Dansk Sygeplejeråd

Supervision som udviklingsværktøj
I denne publikation er der en række interviews med socialrådgivere, en leder og en underviser, som fortæller om supervisionen på regionale arbejdspladser. Der er også også gode spørgsmål, som man kan tage afsæt i på arbejdspladsen, hvis I overvejer at indføre supervision.
» Læs pjecen
Udgivet: marts 2015

Styrket samspil mellem teori og praksis på socialrådgiveruddannelsen
Denne pjece har til formål at understøtte koblingen mellem undervisningen på socialrådgiveruddannelsen og kommunernes professionspraksis.
» Læs pjecen
Udgivet: marts 2014

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte
Gennemgang af de væsentligste vilkår ved ansættelse på det private område og de udfordringer, du kan møde i din første ansættelse i forbindelse med løn– og ansættelsesforhold.
» Læs pjecen
Udgivet: oktober 2011

Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle
Dansk Socialrådgiverforening og en række fagforeninger har sammen med Frivilligt Forum lavet en aftale om spilleregler for samarbejdet mellem professionelle og frivillige. Frivilligt Forum er en paraplyorganisation for størstedelen af de organisationer, der i Danmark organiserer frivilligt arbejde.
» Læs aftalen i pjecen
Udgivet: oktober 2011

Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Socialrådgiverforening vil med Professionsetikken sætte fokus på de centrale værdier i det sociale arbejde og give den enkelte socialrådgiver mulighed for at tage diskussionen på arbejdspladsen om det arbejde, man udfører her..
» Læs pjecen
Udgivet: 2011

Sig nej til ulovlig praksis
Hvad skal socialrådgiverne stille op, når de bliver bedt om at overtræde loven?
Med denne guide i hånden kan du læse om, hvordan undgår at komme i klemme, fordi du skal arbejde på en måde, der er i modstrid med loven eller på kanten af den.
» Læs guiden
Udgivet: marts 2010

Socialrådgivere på hospitalerne
Om sygehussocialrådgivernes arbejde og de mange funktioner, de indgår i, som ikke kan undværes inden for somatikken og psykiatrien
» Læs pjecen
Udgivet: januar 2010

DS' anbefalinger til stresspolitik: Stress-retningslinjer på arbejdspladsen
Vejledning om stresspolitik til arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere i Dansk Socialrådgiverforening.
» Læs pjecen
Udgivet: februar 2009

Skaf penge til den sociale indsats - en guide til indflydelse på kommunens budget
En drejebog til dig, som er tillidsrepræsentant eller fagligt aktiv på det sociale område. Udarbejdet af forbundene i socialfaglig branche.
» Læs pjecen
Udgivet: maj 2008

Håndgreb i samarbejdets svære kunst - når lærere og socialrådgivere samarbejder om udsatte børn
Danmarks Lærerforening og Dansk Socialrådgiverforening er gået sammen om projekt Hånd om Alle Børn. Projektet skal styrke samarbejdet om udsatte børn.
» Læs pjecen
Udgivet: april 2008

Man skal nok lige lære os at kende først... - et inspirationshæfte om børnesamtalen 
Pjecen er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Socialrådgiverforening, Red Barnet, Familieplejen Danmark og HK/Kommunal
» Læs pjecen
Udgivet: april 2004

Korttidsværkstedet - en effektiv metode til løsning af arbejdsmiljøproblemer
Denne pjece gennemgår en metode kaldet “Korttidsværkstedet”, som du og dine kolleger kan bruge til at gøre noget ved arbejdsmiljøet på din arbejdsplads
Læs pjecen
Udgivet: 2000