Main menu

Nyt om arbejdsmiljø

Grænseløst arbejde presser socialrådgiverne

I en ny undersøgelse er socialrådgivere blandt de faggrupper, som er hårdt ramt af ”det grænseløse arbejde,” der blandt andet kendetegnes ved, at det kan foregå på alle tider og steder. Arbejdsgivere skal sikre et ordentligt arbejdsmiljø, understreger DS.

Varde satte stopper for grænseløsheden

Flere socialrådgivere i Varde Kommunes afdeling ”Børn og Forebyggelse” tog weekenderne til hjælp for at nå deres arbejdsopgaver. Først da socialrådgiverne i flok sagde fra, blev situationen ændret. Vi var selv med til at dække over problemer med grænseløshed, fortæller tillidsrepræsentant.

Hver fjerde socialrådgiver: Job går ud over privatliv

I en ny undersøgelse er socialrådgivere blandt de faggrupper, som er allerhårdest ramt af ”det grænseløse arbejde,” der kendetegnes ved blandt andet højt arbejdspres og overarbejde. Arbejdsgivere skal sikre et ordentligt arbejdsmiljø, understreger DS.

Nu skærpes straffen for chikane mod socialrådgivere

Straffen for vold, trusler og chikane mod socialrådgivere og andre offentligt ansatte bliver nu skærpet, og det bliver blandt andet lettere at få lukket hjemmesider, der hænger offentligt ansatte ud.

Guide: Sådan tager I godt imod nye medarbejdere

Modtagelsen har stor betydning for, hvordan nye medarbejdere trives på arbejdspladsen – og undersøgelser viser endda, at ansatte, som modtages godt på arbejdspladsen, har 70 procent større sandsynlighed for at være på arbejdspladsen om tre år. Ny guide skal hjælpe til den gode modtagelse.

Ny politisk aftale skal styrke sikkerhed på botilbud

Ny Christiansborg-aftale mod vold på botilbud er et skridt på vejen til styrket sikkerhed for ansatte og beboere, mener DS-formand Majbrit Berlau. Men aftalen løser ikke problemerne med kapacitet og normering i psykiatrien, understreger hun.

Kommuner: Kontanthjælpsloft presser vores ansatte

Otte ud af ti kommuner svarer i ny undersøgelse, at de oplever et øget pres på frontpersonalet som følge af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Presset på kommunale socialrådgivere har længe været uholdbart, og kommunerne bør ruste sig til endnu flere reaktioner sidst i oktober, advarer DS.

Guide: Sådan arbejder du trygt ude

Antallet af trusler og vold mod offentligt ansatte er stigende. Det gælder også for socialrådgivere. Ny pjece giver med enkle råd inspiration til at forebygge trusler og vold mod medarbejdere, der møder borgeren uden for arbejdspladsen.

Minister: Socialrådgiveres sikkerhed kommer før økonomi

Beskæftigelsesministeren har på et møde med DS om forebyggelse af vold understreget, at sikkerhed er et ledelsesansvar og bør sættes over økonomiske hensyn. Vigtige signaler, understreger DS, som ser frem til politisk handling for voldsforebyggelse.

Tag godt imod nyuddannede med introforløb

Mange var nyuddannede blandt de 20 socialrådgivere, Børne- og Familieafdelingen i Sønderborg opnormerede med. Tillidsrepræsentanten foreslog ledelsen et introforløb inspireret af materiale fra DS og KL – det sikrer nu de nyuddannede et tryggere møde med praksis.

Få hjælp til bedre psykisk arbejdsmiljø

Kommunale arbejdspladser kan nu igen søge gratis hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tilbuddet om støtte, som er et resultat af OK15, kan være særdeles relevant for en række socialrådgiverarbejdspladser, vurderer arbejdsmiljøkonsulent i DS.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø: Hver tredje socialrådgiverarbejdsplads fik påbud

Stor arbejdsmængde og tidspres og risiko for vold og trusler. Hver tredje arbejdsplads fik et påbud, da Arbejdstilsynet i 2015 gennemførte et særligt tilsyn med fokus på socialrådgiveres psykiske arbejdsmiljø, viser ny statusrapport. Konsekvenserne er medarbejdere, som bliver syge af at gå på arbejde, og borgere, som ikke får behandlet deres sager til tiden. Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, frygter en forværring, når de nye, lavere ydelser nu skal implementeres.

Analyser: Store problemer med sikkerhed på bosteder

Det er ikke lykkedes at reducere omfanget af vold mod ansatte på botilbud de seneste 10 år, og det tværsektorielle samarbejde fungerer utilstrækkeligt, konkluderer to nye analyser blandt andet. DS efterlyser nye initiativer.

Hårdere straf for trusler mod socialrådgivere

Regeringen har lanceret sin såkaldte ”Respektpakke,” som blandt andet skærper straffen for vold og trusler mod offentligt ansatte. Vigtigt signal, men forebyggelse er afgørende, understreger DS.

Støtteerklæring til ansatte på psykiatrisk bosted Lindegården

Dansk Socialrådgiverforening har i dag sendt en støtteerklæring til de ansatte på det psykiatriske bosted Lindegården, som holder fagligt møde for at sætte fokus på den manglende sikkerhed – en af deres kolleger blev dræbt af en beboer i sidste måned.

Ny vejledning: Færre voldssager skal politianmeldes

Voldsramte ansatte kan nu igen undlade at politianmelde eksempelvis børn, demente eller psykisk syge ud fra pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn, fastslår Justitsministeriet i en ny vejledning, som DS har været med til at arbejde for.

Søg støtte til et bedre psykisk arbejdsmiljø

Har I ondt i det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Så er der gratis hjælp at hente fra et nyt konsulentkorps, som er et resultat af OK15. Fem konsulenter er klar til at hjælpe ledere, tillidsvalgte og MED-udvalg. Ansøgningen er åben nu.

10 gode råd til nyuddannede socialrådgivere

Det bugner med nyuddannede socialrådgivere landet over, men for mange kan det være en stor mundfuld at starte på den første arbejdsplads. Et nyt inspirationsmateriale, lavet i et samarbejde mellem DS og KL, guider nyuddannede godt ind i faget og arbejdet.

Arbejdsgiverne skal forebygge vold uden for arbejdstid

Ved årsskiftet blev det arbejdsgivernes ansvar at planlægge arbejdet og vejlede de ansatte, så de også uden for arbejdstid har mindst mulig risiko for at blive udsat for arbejdsrelateret vold og trusler.

Trepart: Styrk arbejdsmiljø og rummeligt arbejdsmarked

Ved de kommende trepartsforhandlinger bør flere jobåbninger for de mange ledige samt investeringer i uddannelse, revalidering og omskoling være vigtige temaer, mener DS-formand. Det samme gælder arbejdsmiljø og mulighed for tilbagetrækning.

Giv nyuddannede en god start på arbejdspladsen

Skal I have nyuddannede kolleger i det nye år? Så hjælp dem med at finde sig godt til rette hos jer. Brug Dansk Socialrådgiverforenings og KL’s inspirationsmateriale til gode introduktionsordninger og mentorordninger.

Socialrådgivere om respektpakke: Husk forebyggelsesindsats

Det er glædeligt, at justitsministerens ’respektpakke’ sætter fokus på problemerne med vold, trusler og chikane mod offentligt ansatte. Men styrkes den konfliktforebyggende indsats ikke, risikerer pakken at ende som symbolpolitik, advarer DS.

Anbringelsesdom for Saxenhøj-drab

En 30-årig mand blev den 2. oktober i Retten i Nykøbing Falster idømt en anbringelsesdom på ubestemt tid for drab på en socialrådgiver og en læge samt forsøg på drab på forsorgshjemmet Saxenhøj i Sakskøbing på Lolland sidste år.

DS: Finanslov rammer udsatte og arbejdsmiljøet

Regeringens finanslovsforslag vil medføre yderligere pres på livsvilkårene for en række udsatte grupper og på socialrådgivernes arbejdsmiljø. Det er stærkt bekymrende, advarer Dansk Socialrådgiverforening.

Ny guide skal sikre god start på arbejdslivet

Alt for mange nyuddannede socialrådgivere får et praksischok, når de starter i deres første job. Nu lancerer DS og KL nyt materiale, som skal styrke indgangen til socialrådgivertilværelsen.

Et år efter Saxenhøj-drabene

I maj sidste år blev en socialrådgiver og en læge knivdræbt af en beboer på forsorgshjemmet Saxenhøj. Den tragiske hændelse har ført til mere sikkerhed på botilbud – men der er stadig mangler, mener DS-formanden.

Aarhus opnormerer efter påbud

For stor arbejdsmængde og tidspres i Job og Integration ved Jobcenter Aarhus førte i november 2014 til et påbud fra Arbejdstilsynet. Siden er der opnormeret med 13 medarbejdere, fortæller socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant.

Påbud fra Arbejdstilsynet? Det skal I vide om særligt tilsyn

Arbejdstilsynet gennemfører i 2015 et særligt tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø på socialrådgiver-arbejdspladser. Tilsynsbesøgene har affødt en række spørgsmål fra socialrådgivere og ledere, som vi har bedt Arbejdstilsynets tilsynschef besvare.

Nyt påbud: Endnu en kommune har rod i arbejdsmiljøet

Jammerbugt Kommune har fået et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af for højt arbejdspres og stort sagsefterslæb. Opnormering og en tæt dialog mellem medarbejdere og ledelse skal løse problemet. Positivt, at ledelsen reagerer, understreger DS.

Arbejdstilsynet sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø

I 2015 gennemfører Arbejdstilsynet et særligt tilsyn af det psykiske arbejdsmiljø på socialrådgiverarbejdspladser. En række kommuner har fået påbud i løbet af de seneste år, og netop påbud kan være med til at skabe forbedringer.

Tjek sikkerheden og tal med hinanden

For få dage siden blev en socialrådgiver hårdt såret med knivstik. Som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant kan det være en god idé at sætte en snak i gang blandt kollegerne, når der forekommer voldsomme hændelser også på andre arbejdspladser.

Nye materialer om udhængning og chikane af medarbejdere

FTF har netop udgivet en kort guide og et større idékatalog om, hvordan man kan forebygge og håndtere problemer med udhængning og chikane af medarbejdere. Dansk Socialrådgiverforening, som har været med til at udvikle kataloget, ser det som et godt supplement til DS’ egne råd om udhængning.

Tag fat på den øgede risiko for trusler og vold på jobcentrene

De nyeste reformtiltag på beskæftigelsesområdet udsætter medarbejderne for øget risiko for konflikter, trusler og vold fra desperate borgere, som ikke kan få deres økonomi til at hænge sammen. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler at sætte fokus på voldsforebyggelse og sikkerhed.

Dårligt arbejdsmiljø skyld i hver tredje sygedag

Næsten en tredjedel af sygefraværet blandt socialrådgivere skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser ny undersøgelse. Socialrådgivernes arbejdsmiljøproblemer får også konsekvenser for borgerne, og socialrådgivernes formand slår alarm.