Main menu

Seneste høringssvar

Lovforslag om personlige, borgerstyrede budgetter

DS-høringssvar til lovforslag om borgerstyrede budgetter. Handicappede og udsatte borgere kan få 50.000 kr. som et budget, de selv kan bruge for at få bedre rehabilitering og livskvalitet. DS støtter forslaget, som giver modtagerne langt større medbestemmelse.

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

DS er positive overfor ændringsforslaget. DS præciserer, at tilkøbsmuligheden ikke må reducere borgerens ret til, at få socialpædagogisk ledsagelse til ferieophold af kortere varighed, som en del af en bevilget indsats efter § 85 i lov om social service.

Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

DS støtter, at forslaget italesætter både faglighed, rammer og inddragelse af berørte borgere, samt ansattes arbejdsmiljø. Men savner at forslaget adresserer udvikling og drift af behandlingstilbud målrettet borgere som både er psykisk syge og misbrugere.

Indsatser til forebyggelse af vold på botilbud - 8 indsatsområder

DS støtter en række af Social- og indenrigsministeriet samt Sundheds- og ældreministeriets forslag om styrkelse af sikkerheden for beboere og ansatte på botilbud. Dog advarer DS mod at lade ”udadreagerende, truende og voldelig adfærd” blive det afgørende princip for visitation til de nye tilbud.

Tiltag til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud

DS sætter stor pris på initiativet for bedre indsats mod vold på botilbud. DS pointerer, at samarbejdet mellem kommuner og regioner i mange tilfælde ikke fungerer optimalt, samt at blandt andet kapacitets-udfordringer i psykiatrien er med til at øge risikoen for vold.

Boligplacering af flygtninge

DS er positive overfor at hensynet til tilbud om arbejde, nu kan komme med i afgørelse om kommuneplacering. DS har forslag til opmærksomhedspunkter til midlertidige opholdssteder for en eller flere enlige flygtninge.