Main menu

Høringssvar 2011

Lovgivning om Udbetaling Danmark

FTF finder, at det positivt at der sker en udvikling på området vedr. udbetalinger, der kan sikre en større ensartethed og kvalitet i sagsbehandlingen, og som kan frigive ressourcer til de borgere, som har størst behov for hjælp. FTF forudsætter, at borgerne har en uændret retsstilling.

Lovforslag om at hæve den kriminelle lavalder

Vi mener (ligesom Ungdomskommissionen), at man kun skal kunne pålægge børn og unge strafansvar fra en alder, hvor de har en sådan modenhed, at det er forsvarligt og meningsfuldt at anvende strafferetlige sanktioner. Dansk Socialrådgiverforening er derfor meget enig i, at den kriminelle lavalder hæves.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

DS er enig i det overordnede formål med bekendtgørelsen – at personer med gæld til det offentlige skal tilbagebetale denne. Der er dog forskel på, om den manglende frivillige indbetaling af gæld til det offentlige skyldes uvilje eller, at der simpelthen ikke er penge til det.

Vejledning om kommunal rehabilitering

Desværre er udkastet for overfladisk og mangler klare ambitioner på området. Vejledningen er stort set en sammenskrivning af eksisterende lovgivning og bidrager derfor ikke med de nødvendige praksisanvisninger, der skal til i forhold til at sikre en optimal kommunal rehabilitering.

Ny bekendtgørelse om funktionsevnemetoden

Dansk Socialrådgiverforening er enig i, at funktionsevnemetoden indbygges i DHUV (VUM), da det vil være urimeligt at skulle anvende to obligatoriske metoder på nogle handicapsager.

Lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Dansk Socialrådgiverforening skal takke for tilsendelsen af udkast til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, integrationsloven og forskellige andre love.

Begreber i relation til DHUV-projektet

DS mener generelt, at de senere års tiltagende og detaljerede styring af det sociale arbejde skaber bureaukrati og stivhed i arbejdet, som ikke er hjælpsomt. Hverken for socialrådgiverne eller borgerne. Det gælder også forsøgene på at nydefinere begreber, som i mange tilfælde er hverdagsbegreber, som bruges uden usikkerhed af såvel afsender som modtager.