Main menu

Seneste debatindlæg

Plejefamilier er ikke klædt på til opgaven

Der er brug for en ny vision for anbragte børn og unge, hvor vi blandt andet styrker opbakningen til og uddannelsen af plejefamilier, skriver DS-næstformand Niels Christian Barkholt, i et debatindlæg på Altinget.dk.

Opgør med knopskydningen i beskæftigelsessystemet

Faglighed, forenkling og målrettede investeringer bør være pejlemærker for det kommende lovgivningsarbejde på beskæftigelsesområdet, skriver Majbrit Berlau, formand for DS og Mads Samsing, næstformand, HK Kommunal på piopio.dk.

Investér i anbragte unges trivsel

Skal vi komme det høje antal selvmord og selvmordsforsøg blandt anbragte børn og unge til livs, kræver det, at vi både økonomisk og fagligt investerer i en forbedret indsats, skriver DS-næstformand Niels Christian Barkholt i et debatindlæg på Altinget.dk.

1. maj-tale: Vi må kæmpe for vores fælles velfærd

Stærk fælles velfærd er afgørende for de danske lønmodtagere, og fagbevægelsen har en forpligtelse til at forsvare fælleskabets velfærd, understregede socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, da hun 1. maj var blandt de officielle talere ved arrangementer i Viborg og Aarhus.

Bandepakke stiller krav om mere handling

Det kræver en helhedsstrategi at modvirke ungdomskriminalitet, og i et fælles debatindlæg i Berlingske anbefaler Dansk Socialrådgiverforening og Børnerådet, at Folketinget vedtager en indsats mod unges kriminalitet med styrket på forebyggelse, bedre resocialisering og tættere koordinerede indsatser.

Joboptimisme for kontanthjælpsmodtagere kræver en håndholdt indsats

Det virker, når kommuner investerer i beskæftigelsesindsatsen og bl.a. ansætter flere socialrådgivere for at sikre, at ledige får den rette, håndholdte indsats. Opfyldes dette, er beskæftigelsesministerens ambitioner for jobparate ledige realistiske, vurderer DS-formand Majbrit Berlau i Jyllands-Posten.

Vigtig støtte skal hjælpe unge med handikap ind i voksenlivet

Når unge med usynlige handikap som autisme eller OCD fylder 18 år, fjernes deres støtte brat. Det giver problemer for mange, og i stedet bør støtten gradvist nedtrappes over en længere periode, foreslår socialrådgivere og DS i debatindlæg i Politiken.

Løn efter køn? Nej tak

Mandlige socialrådgivere tjener på et arbejdsliv over 100.000 kroner mere end deres kvindelige kolleger på et tilsvarende lønniveau. Og forskellen kan ikke forklares med, at ”mænd forhandler bedre,” skriver DS-formand Majbrit Berlau på kvindekampdagen.

Vi må ikke glemme nogen – heller ikke dem på kontanthjælp

Hvis vi vil hjælpe borgerne og flytte folk fra kontanthjælp til beskæftigelse, kræver det længere forløb af høj kvalitet, der tager hånd om borgernes problemer. Derfor skal politikerne droppe den økonomiske pisk og investere i sociale indsatser og uddannelse. Debatindlæg af Majbrit Berlau i Berlingske.

Fusion mellem SFI og KORA kan skade social forskning

Enten skal forslaget om fusionen mellem SFI og KORA trækkes tilbage, ellers skal der igangsættes en dialog, hvor alle berørte interessenter bliver hørt, skriver Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, på Altinget.dk.

Vi har brug for bedre ressourceforløb

Ambitionerne bag førtidspension- og fleksjobreformen er gode, men de realiseres ikke. Brancheorganisationen Forsikring & Pension og Dansk Socialrådgiverforening opfordrer derfor den nye beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, til at justere lovgivningen. Debatindlæg bragt i Politiken.

Hjælp de tusinder af børn, der bliver fattige

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer sammen med en række andre organisationer Folketingets medlemmer til at afskaffe de lave ydelser, der kaster tusindvis af børn og familier ud i fattigdom. Fælles debatindlæg bragt i Politiken.

Mai Mercado må knuse skadelig socialpolitisk myte

Den ny socialminister, Mai Mercado (K) bør punktere den fejlagtige og skadelige myte om, at vi bruger 45 milliarder kroner på sociale indsatser, som ikke fungerer ordentligt, og hvor vi mangler viden om effekten, opfordrer Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, på Atinget.dk.

Vejen til ny styring i den offentlige sektor

Styringen af den offentlige sektor skal laves om. I en kronik i Politiken foreslår Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, sammen med Tina Øllgaard Bentzen, forsker i styring og ledelse ved Roskilde Universitet, og Henrik Hjortdal, seniorrådgiver og projektleder ved CBS, at behandle alle de store velfærdsområder et ad gangen de næste tre år.

Sverigesmodellen er ikke et ”quick fix” – succes kræver prioritering

Sverigesmodellen er det mest perspektivrige tiltag, vi i mange år har set på børneområdet. Men arbejdsmodellen kræver stor forberedelse, høj faglighed, og en seriøs investeringsstrategi i kommunen - vanskelige processer, understreger DS-næstformand i et debatindlæg i Danske Kommuner.

Fattigdom er tidens største udfordring

Den stigende fattigdom følge af indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen er absolut den største udfordring for den nye social- og børneminister, Mai Mercado (K), skriver DS-formand Majbrit Berlau i et debatindlæg på Altinget.dk

Socialrådgiverne afventer fakta

Beskæftigelsesministeren kalder faldet i antallet af danskere på kontanthjælp et resultat af de nye lave sociale ydelser. Glædeligt, hvis flere er kommet i job – men det viser tallene reelt ikke noget om, påpeger DS-formand Majbrit Berlau i et debatindlæg i Berlingske.

Sverigesmodellen forudsætter højt kvalificerede sociale tilbud

Udvikling og opkvalificering af kommunernes sociale indsatser spiller en central rolle i den såkaldte Sverigesmodel. Dette bør få langt større opmærksomhed skriver DS-næstformand Niels Christian Barkholt og Simon Østergaard Møller fra Metodecentret i et debatindlæg på Altinget.dk