Main menu

Debatindlæg 2014

Ja til sociale investeringer

Debatindlæg bragt i Arbejderen 5. december 2014 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

Dummere end politiet tillader

Debatindlæg bragt i Jyllandsposten 3. december 2014 - Niels Christian Barkholt, næstformand Dansk Socialrådgiverforening, Per Larsen, formand Børnerådet, Eik Møller, formand Børne-og Kulturchefforeningen, Mimi Jakobsen, generalsekretær Red Barnet, Søren Skjødt, formand Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge og Benny Andersen, formand Socialpædagogerne

Hjælp til dem på kanten af arbejdsmarkedet

Kronik bragt i Berlingske 4. november 2014 - af Majbrit Berlau, formand i Dansk Socialrådgiverforening og Henrik Bach Mortensen, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Gevinsten ved godt arbejdsmiljø

Debatindlæg bragt i Jyllandsposten 1. november 2014 - af Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforening | Ingrid Stage, Dansk Magisterforening | Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening | Dennis Kristensen, FOA | Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd | Henning Pedersen, BUPL | Gunner Gamborg, Ergoterapeutforeningen

Sikre penge fremfor satspulje

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Arbejderen 31. oktober 2014

Straf er ikke løsningen

Debatindlæg af Majbrit Berlau, Formand for Dansk Socialrådgiverforening. Arbejderen, 26. september 2014

Børn: Gør børnekonvention til lov

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, Benny Andersen og Mimi Jacobsen, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund og Generalsekretær i Red Barnet, Politiken 17. september 2014.

Bedre ordning bedre velfærd

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand Dansk Socialrådgiverforening og Mie Backmann, formand Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Jyllands-Posten, 15. september.2014

Stop den sociale deroute

Debatindlæg af Majbrit Berlau, Formand, Dansk Socialrådgiverforening, i Politiken 11. september 2014

Undlad besparelser i psykiatrien

Debatindlæg af Annemette El-Azem Regionsformand Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, bragt i Frederiksborg Amts Avis, 1. september 2014

Nedsæt et socialøkonomisk råd

Debatindlæg af Mads Samsing, Majbrit Berlau og Benny Andersen, næstformand, HK kommunal, formand, Dansk Socialrådgiverforening, og formand, Socialpædagogerne, i Politiken 31. august 2014.

Socialpolitik på varm luft

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, og Camilla Wang, dekan på Professionshøjskolen Metropol, bragt i Jyllands-Posten 23. marts 2014

Koch glemmer bureaukratiet

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Arbejderen 7. marts 2014

Aldrig mere en Tøndersag

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, og Helle Tilburg Jonsen, afdelingschef i Børns Vilkår, bragt i Politiken 14. januar 2014

Hjælp udsatte med deres medicinproblemer

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening og lighedsambassadør og Niels Kristensen, formand for Dansk Apotekerforening og lighedsambassadør , bragt i Politiken 13. januar 2014