Main menu

Bliv arbejdsmiljø-repræsentant

Som arbejdsmiljørepræsentant har du mulighed for at gøre en forskel for dig selv og dine kolleger på arbejdspladsen. Dine arbejdsopgaver har nemlig stor betydning for dine kollegers arbejdsvilkår. 

Som arbejdsmiljøsrepræsentant holder du øje med dine kollegers arbejdsmiljø i hverdagen og skal samarbejde med den ansvarlige leder om arbejdsmiljøet på jeres område af arbejdspladsen. 

Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? 
Som AMiR kan du arbejde med forebyggelse, planlægning og kontrol af arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen. 

Det kan være psykiske arbejdsmiljøforhold som f.eks. arbejdspres og stress, trusler og vold, mobning og udhængning i det offentlige rum. Det kan også være fysiske arbejdsmiljøforhold som f.eks. indretning af arbejdsrum, forhold omkring PC-arbejde, flugtveje og alarmer. 

Som AMiR vil du ofte også indgå i MED-arbejdet eller arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Her er du med til at planlægge gennemførelse og opfølgning på APV’en (den lovpligtige arbejdspladsvurdering). I MED og arbejdsmiljøorganisationen er samarbejdet om den gode arbejdsplads med ledelse, tillidsrepræsentanter og organisationsrepræsentanter fra andre faggrupper er centralt. 
Som AMiR er du med til at arbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø, trivsel og sundhed for dine kolleger.

Repræsentant på arbejdspladsen 
Som socialrådgiver og DS-medlem har du som arbejdsmiljørepræsentant for dine kolleger mulighed for at trække på viden og konsulentbistand i Dansk Socialrådgiverforening. 

Styrk din viden 
I Dansk Socialrådgiverforening får du tilbud om temadage og kursus sammen med tillidsrepræsentanterne, der styrker dine kvalifikationer i forhold til hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. Du får blandt andet indsigt i relevante arbejdsmiljøemner og mulighed for at udveksle erfaringer med andre arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. 

Som nyvalgt AMiR får du tilbudt en introduktionssamtale med DS-konsulenten, og her kan du aftale, hvordan du fremover kan få bistand fra DS. 

Sådan bliver du valgt
Læs mere om AMiR’s opgaver og om, hvordan du bliver valgt som AMiR på arbejdspladsen på den særlige side for Dansk Socialrådgiveres tillidsvalgte.
» Ny AMiR