Main menu

Medarbejdere i sekretariatet

Hvad laver sekretariatet? 

Sekretariatet udfører politisk forberedelsesarbejde for forretningsudvalg, hovedbestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper samt administration af foreningens økonomi.

Sekretariatet varetager også foreningens interesser og forpligtelser over for myndigheder og andre organisationer.

Derudover udfører sekretariatet medlemsrettede opgaver som for eksempel medlemskartotek, fagbladet Socialrådgiveren, kurser mv.

Ledelsessekretariatet


 

Sekretariatschef
Rasmus Meyer

Ledelse af Sekretariatet
Servicering af repræsentantskab, hovedbestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse
Samarbejde med regionerne
Økonomi og budgetstyring


 

Konsulent 
Charlotte Holmershøj

Ledersektionen og lederområdet 
Sektionen for Selvstændige
Seniorsektionen
Servicering af repræsentantskab, hovedbestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse
Klagesagsbehandler

Sekretær
Aase Madsen

Sekretær for formanden, repræsentantskab, hovedbestyrelse og forretningsudvalg og daglig ledelse

Medlemsafdelingen


 

Forhandlingschef og chef for medlemsafdelingen
Dorte Gotthjælp Nielsen

Ledelse af Medlemsafdelingen
Overenskomstforhandlingerne offentligt og privat
Løn- og ansættelsesretlige spørgsmål
TR-området, arbejdsskade- og socialsager 
Direkte medlemsbetjening på det statslige område

 

Konsulent
Anne Marie Bryde

Arbejdsskadesagsbehandling

 

Konsulent
Annemette El-Azem

OK18


 

Konsulent
Aylin Jensen

Løn og ansættelsesforhold - staten
Løn og ansættelsesforhold - kommuner og regioner samt private virksomheder 


 

Konsulent 
Gunda Herlufsen

Løn og ansættelsesforhold - staten
TR-uddannelse 
Overenskomster og aftaler - staten


 

Konsulent 
Helge Rudi Andersen

Løn og ansættelsesforhold - kommuner og regioner 
Overenskomster og sager på det private område
Lønstatistik og beregninger


 

Konsulent
Karen-Marie Adamsen

Arbejdsskadesager
Socialrådgivning


 

Konsulent 
Kirsten Pihler

Løn og ansættelsesforhold - staten
TR-uddannelse 
Overenskomster og aftaler - staten


 

Konsulent
Lone Valentin Kjær

Løn og ansættelsesforhold - kommuner og regioner samt private virksomheder
Kompetencefonde
DS' Karrieretelefon


 

Sekretær
Lykke Brink

Sekretær i Medlemsafdelingen


 

Studentermedhjælper
Rebecca Ingemann


 

Konsulent på barsel
Sabine Follmann

Løn og ansættelsesforhold - staten
Løn og ansættelsesforhold - kommuner og regioner samt private virksomheder 


 

Konsulent
Sesse Trusell

TR-uddannele og -regler
MED og klubvedtægter
Organisering af studerende og nyuddannede 

Fag og Politik


 

Chef for Fag og politik
Henrik Egelund Nielsen

Koordination af DS' opgaver på det
socialpolitiske område
Børn og unge
Integrationsområdet 
Beskæftigelsesområdet 
DS’ initiativer ift. fattigdom
Kommunalvalg 2017 
Internationalt arbejde


 

Konsulent
Elisabeth Huus Pedersen

Arbejdsmiljø
DS' karrieretelefon
Vejledende sagstal
TR-AMiR-uddannelse


 

Konsulent
Mette Bertelsen

Faggruppekonsulent 
Faggruppeprojektet fra DS2022
Undersøgelser og analyser


 

Konsulent
Mette Grostøl

Voksenområdet (voksen-handicap og udsatte grupper)
Børn og unge
Kommunalvalg 2017


 

Konsulent
Mette Laurberg Jensen

Beskæftigelse 
Folkemødet 
Kommunalvalg 2017 


 

Konsulent
Nicolai Paulsen

Uddannelse
Forskning, viden, ny teknologi 
Styringsdagsordenen
Etik 
Sundhed
Kriminalforsorgen
Socialrådgiverdage 2017
Internationalt arbejde
DS' Karrieretelefon


 

Sekretær
Søs Ammentorp

Faggrupper
Faggruppeprojektet fra DS2022
Socialrådgiverdage 2017

Kommunikationsafdelingen


 

Kommunikationschef 
Janne Tynell

Presseansvarlig
Ledelse af Kommunikationsafdelingen
Udvikling af kommunikationsplatforme
Rådgivning og strategi
Kommunikation
Journalistik


 

Kommunikationsmedarbejder
Birgit Barfoed

Socialrådgiveren:
Produktionsstyring
Korrektur
Annoncer
Sekretæropgaver 


 

Journalist
Bjarke Hartmeyer Christiansen

Presse
Kommunikationsopgaver


 

Journalist
Jesper Nørby

Nyhedsbrev
Sociale medier
Socialrådgiveren
Presse


 

Webredaktør
Martin Hans Skouenborg

Hjemmeside
Kampagner
Socialrådgiveren


 

Journalist
Susan Paulsen

Presse
Socialrådgiveren
Projektformidling


 

Webmaster
Thomas Homer Goetz

Hjemmeside
Udvikling
Foto, Video, Grafik

Administration og udvikling


 

Administrations- og udviklingschef
Magne Vilshammer 

Ledelse af Administration og udvikling
Økonomistyring
Medlemssystemer og IT
HR og arbejdsmiljø
Organisationsudvikling


 

Regnskabsmedarbejder
Birgit Persson

Bogholderi


 

Studentermedhjælper
Carina Tengstedt


 

Receptionist
Cille Nevel

Telefonomstilling
Bookning af mødelokaler
Indkøb
Personaleadministration
Forefaldende administrative opgaver


 

Administrativ medarbejder
Esben Weiergang Larsen

Forsendelser, Kopi, Forefaldende administrative opgaver


 

Regnskabsmedarbejder
Helle Poulsen

Bogholderi


 

Sekretær
Jan Sylvest

Netværksadministrator
Backup og teknisk ansvarlig for medlemsregistrering 
PC og telefonsupport
Tværgående statistik


 

Medlemsadministrator
Kirsten Nielsen

Medlemsadministration


 

Controller
Lars Madsen

IT, økonomi


 

Konsulent på barsel
Line Hjarsø

Uddannelse
Udvikling


 

Konsulent (barselsvikar for Line Hjarsø)
Sonny Jacobsen

Uddannelse
Udvikling