Main menu

Forretningsudvalg

Dansk Socialrådgiverforenings Forretningsudvalg består af foreningens formand, næstformand og tre regionsformænd. Forretningsudvalget har til opgave at styrke samarbejdet mellem det regionale og centrale niveau og giver sparring til Daglig ledelse i forhold til forskellige politiske drøftelser, budgetlægning og opfølgning på Hovedbestyrelsens beslutninger.

Formand
Majbrit Berlau
Tlf.: 33 38 61 69 / 61 20 42 75
E-mail: mbb@socialraadgiverne.dk

 

Næstformand
Niels Christian Barkholt
Tlf.: 33 38 61 57 / 51 52 07 59
E-mail: ncb@socialraadgiverne.dk

 

Formand i DS' Region Nord
Mads Bilstrup
Tlf.: 40 73 94 41 / 87 30 91 91
E-mail: mb@socialraadgiverne.dk

 

Formand i DS' Region Syd
Anne Birgit Jørgensen
Tlf.: (45) 87 47 13 01 / 87 47 13 00 
E-mail: anj@socialraadgiverne.dk

 

Formand i DS' Region Øst
Rasmus Hangaard Balslev
Tlf.: (45) 33 38 62 20 / (45) 33 38 62 22 
E-mail: rhb@socialraadgiverne.dk