Main menu

Historie

 

Hold 1 fra Den sociale Skole på besøg på rekreationshjemmet Næsseslottet ved Furesøen på Sjælland i 1938. Kvinden i kittel er sygeplejerske.

Dansk Socialrådgiverforening er stiftet 12. maj 1938
De første socialrådgivere blev uddannet i foråret 1938 og mødtes 1. april for at oprette en forening. Allerede 12. maj var Foreningen for Socialraadgivere uddannede ved Den Sociale Skole, København en realitet.

14. maj 1949 blev navnet ændret fra Foreningen for Socialrådgivere uddannede ved Den Sociale Skole, København til Dansk Socialrådgiverforening.

Helt fra start var det oppe at vende, om foreningen skulle være et socialfagligt forum eller først og fremmest kæmpe for bedre lønforhold. I de første paragraffer for socialrådgiverforeningen stod der blandt andet: "Foreningen er upolitisk. Dens Formaal er at varetage Medlemmernes faglige og økonomiske Interesser, at virke for Medlemmernes Dygtiggørelse, samt at fremme Samarbejdet mellem de forskellige Grene inden for socialt Arbejde. Medlemskontingentet udgør ½ procent af Gagen som Socialraadgiver, dog mindst 12 Kr. Aarligt, og erlægges halvårsvis forud i April og September Maaned."

På det tidspunkt var lønnen for en socialrådgiver knap 2000 kroner årligt for otte timers arbejde dagligt, bortset fra søndag. Det samme fik lygtetænderne.