Main menu

Økonomi

I 2015 udgjorde indtægterne ca. 83 mio. Udgifterne udgjorde ca. 79 mio. og fordeles således: