Main menu

TR og AMiR i Region Nord

Århus-klubben
Århus-klubbens fællestillidsmænd Trine Quist og Ida Louise Jervidalo holder til på regionskontoret i Århus.

Århus-klubbens fællestillidsrepræsentant
Trine Quist
tq@socialraadgiverne.dk
Tlf.: 22 40 18 99


 

Århus-klubbens fællestillidsrepræsentant  
Ida Louise Jervidalo
idj@socialraadgiverne.dk
Tlf.: 30 34 59 79

TR og AMiR-sitet
Alt generelt stof til alle DS' tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter ligger på det særlige TR og AMiR-site