Main menu

Klubarbejde

Ved ansøgning om fællesklubtilskud bruger vi følgende definition af en fællesklub

 • Fællesklub = alle lokale klubber i pågældende kommune/region
 • Lokal klub = TR-område

Der kan en gang årligt søges om fællesklubtilskud efter følgende kriterier:

Kriterier for fællesklubtilskud i Region Nord

 • Fællesklubber med 5-10 medlemmer: 750 kr. årligt
 • Fællesklubber med 11-22 medlemmer: 1.000 kr. årligt
 • Fællesklubber med 23-50 medlemmer: 45 kr. pr. medlem årligt
 • Fællesklubber med flere end 50 medlemmer: 45 kr. pr. medlem for de første 50 medlemmer, 25 kr. pr. medlem for de øvrige.

En fællesklub kan højest modtage 12.000 kr. i ordinært fællesklubtilskud indenfor et kalenderår.

Ansøgning sendes til Dansk Socialrådgiverforening, Søren Frichs Vej 42 H, 8230 Åbyhøj, med angivelse af henholdsvis medlemstal og kontonr.

Kriterier for ekstraordinære klubtilskud
Udover det ordinære fællesklubtilskud, der er afhængige af medlemstallet og ansøgning, er der mulighed for, at lokale klubber og fællesklubber kan søge om ekstraordinære tilskud.
Nogle af de kriterier, der vil blive lagt vægt på ved vurdering af ansøgninger om ekstraordinære klubtilskud er:

 • der skal være tale om aktiviteter, der ikke kan dækkes af de ordinære fællesklubtilskud
 • aktiviteten skal tilbydes til alle klubmedlemmer - i særlige tilfælde alene klubbestyrelsen
 • aktiviteten skal enten:
 • medvirke til at samle og styrke klubben
 • eller bidrage til udvikling af faglige aktiviteter på arbejdspladsen
 • eller medvirke til at synliggøre socialrådgiverne og deres arbejde på eller udenfor arbejdspladsen
 • eller være en del af arrangementer sammen med andre klubber/organisationer med samme indhold som ovenfor.

Der ydes ikke tilskud til:

 • studierejser - hverken individuelt eller samlet uddannelsesaktiviteter

Det forventes, at klubben efterfølgende redegør for anvendelsen af midlerne med en kort beskrivelse.

Formand og kontorleder er bemyndiget til at behandle ansøgninger, og bestyrelsen orienteres efterfølgende. Ansøgninger over 12.000 kr. skal bevilges af Regionsbestyrelsen.

Vedtaget af Regionsbestyrelsen den 16. april 2013