Main menu

Supervision for tidlidsrepræsentanter

Står du som tillidsrepræsentant i nogle svære samarbejdsrelationer med din ledelse, kollegaer eller dine samarbejdspartnere? Kan du ikke finde hoved og hale i alle omorganiseringerne og besparelserne? Er der en bestemt sag eller problematik du ikke kan løse knuden på eller trænger du til at få mere fokus på din rolle og funktion som tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant? - Så er det måske supervision der kan hjælpe dig videre på vej.

Region Nord har afsat økonomiske midler til at du som tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant kan få supervision. Du skal bare skrive en kort ansøgning til Region Nord, hvor du beskriver det du behøver hjælp til.

Du kan bevilliges op til 3 supervisionssamtaler, og du kan enten selv finde en supervisor eller vi kan anvise en.

Ansøgningen sendes til Per Vagnby, mail pv@socialraadgiverne.dk.