Main menu

Generalforsamling

Region Syd holder generalforsamling hvert andet år i oktober måned.

7. oktober 2016 - Generalforsamling i Region Syd
Sted: 
Vesterballevej 3A, 7000  Fredericia
» Godkendt referat fra Region Syds generalforsamling 7. oktober 2016

Bilag
» Dagsorden og Beretning
» Intern regnskab for Region Syd 2014
» Intern regnskab for Region Syd 2015
» Regnskab 1. halvår 2016
» Revisorerklæring
» Forslag til budget 2017 - 2018
» Opstillingsgrundlag for kandidater til regonsbestyrelsen (Hanne Sørensen, Birthe Povlsen, Jeanne Hust, Benny Madsen, Jannie Bertz)


3. oktober 2014 - Generalforsamling i Region Syd
» Godkendt referat fra Region Syds generalforsamling 3. oktober 2014