Main menu

Tilskud til aktiviteter i klubber i Region Syd

DS giver tilskud til konkrete aktiviteter i klubberne. 

Regionsbestyrelsen kan give tilskud til konkrete aktiviteter/arrangementer i klubberne:

  • Der ydes tilskud efter ansøgning
  • Tilskud gives på baggrund af udgiften til den konkrete aktivitet

Forudsætningerne for at få tilskud:

  • Klubben skal opkræver kontingent fra medlemmerne
  • Klubben har ikke væsentlig formue
  • At der er tale om et fagligt eller socialt arrangement for alle medlemmer i klubben
  • Efter arrangementet, sendes der et kort referat til regionsbestyrelsen

Aktiviteten skal enten

  • Medvirke til at samle og styrke klubben
  • Bidrage til udvikling af det faglige sammenhold på arbejdspladsen
  • Medvirke til at synliggøre socialrådgiverne og deres arbejde på eller udenfor arbejdspladsen
  • Være en del af et arrangement i samarbejde med andre klubber/organisationer

Ansøgningsblanket
Hent ansøgningsblanketten "Ansøgning om klubtilskud / DS - Region Syd" udfyld den og send den til:

Dansk Socialrådgiverforening 
Vesterballevej 3 A 
Snoghøj 
7000 Fredericia
 
Du kan også udfylde blanketten og sende den per e-mail til ds-syd@socialraadgiverne.dk.