Main menu

Dansk Socialrådgiverforening Københavns Kommune (DSK)

Alle medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, der er ansat ved Københavns Kommune eller af selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Københavns Kommune, er medlemmer af DSK (Dansk Socialrådgiverforening Københavns Kommune).

Fællestillidsrepræsentanterne for Socialforvaltningen (SOF) og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) udgør DSK's formandskab. 
DSK's forretningsudvalg, kaldet Daglig Ledelse, udgøres af FTR'erne for BIF og SOF, DSK's kasserer samt op til 5 TR'er.

Du er velkommen til at kontakte FTR'erne for information om DSK.

Fællestillidsrepræsentant, BIF
Edna Nersesjan
Beskæftigelses- og Intergrationsforvaltningen
Lærkevej 18, 1. sal
2400 København NV
Tlf.: 82 56 46 04
Mail: edna.nersesjan@bif.kk.dk

Fællestillidsrepræsentant, SOF
Marie Pallesgaard Vithen 
Socialforvaltningen
Vordingboggade 15 
2100 København Ø
Tlf.: 24 29 23 66
Mail: we63@sof.kk.dk