Main menu

Regionsbestyrelser

Om Dansk Socialrådgiverforenings regionsbestyrelser. 

Dansk Socialrådgiverforenings tre regioner har hver en bestyrelse.

Bestyrelsen består af: 

  • formand (valgt ved urafstemning, også hovedbestyrelsesmedlem)
  • to studentermedlemmer valgt af de studerende
  • mindst 10 ordinære bestyrelsesmedlemmer valgt på regionsgeneralforsamlingen

Bestyrelsen har det overordnede politiske ansvar for regionens aktiviteter.

» Læs mere om arbejdet i henholdsvis regionsbestyrelserne og DS' hovedbestyrelse.