Main menu

Regionsgeneralforsamlinger

Dansk Socialrådgiverforenings tre regioner afholder generalforsamlinger for alle medlemmer hvert år i første halvdel af oktober måned. Den enkelte generalforsamling kan dog beslutte, at generalforsamling alene afholdes i lige år.

Generalforsamlingen er regionens øverste myndighed og kan træffe beslutninger inden for de rammer, der er lagt af repræsentantskabet og hovedbestyrelsen.