Main menu

Repræsentantskab

Repræsentantskabsmødet er den øverste myndighed i DS. Mødet finder sted hvert andet år i lige år. Det er her, den overordnede politik og de overordnede retningslinier for foreningens arbejde lægges. Næste Repræsentantskabsmøde Rep '18 afholdes 23.-24. november 2018. 

» Referat af Rep'16