Arrangementer

08 01
Faggruppen Skole- og dagtilbudssocialrådgivere

Inspirationstur til Malmø/Sverige

Malmö / Seminar

Faggruppen Skole- og dagtilbudssocialrådgivere inviterer til et 2 dages seminar i Malmø (8-9. januar 2018), hvor vi opnår mere viden om skolesocialrådgiverordningen i Sverige. Der vil være indlagt besøg i mindre grupper på forskellige skoler, ligesom vi skal drøfte fordele/ulemper ved den svenske organisering.

10 01
Faggruppen Familiepleje- og tilsynskonsulenter

Temadag om KEEP

Odense C / Temadag

Temadagen omhandler KEEP (keeping Foster Parents Trained and Supported) og er et gruppebaseret, forebyggende kursusforløb for plejefamilier

16 01
TR-uddannelse

TR lederskab, coaching og netværk modul 1

Nyborg / TR-kursus

Et kursusforløb for FTR og TR, som gerne vil påtage sig lederskab i klubben og stille sig i spidsen for udvikling af menneskelige resurser i klubben og på arbejdspladsen.

18 01
Sektion for Selvstændige socialrådgivere

Generalforsamling og temadag

Odense C / Generalforsamling og temadag

Sektionen inviterer til en hyggelig og inspirerende dag med gode kollegaer, hvor vi kombinerer generalforsamlingen med temadag.

22 01
TR-uddannelse

TR i DS

Vejle / TR-kursus

3-dags kursus. For nyvalgte TR. Afklaring af den nye rolle. Overblik over opgaverne samt støtten fra DS. Problemløsning, klubarbejde og samarbejdsmuligheder. Kendskab til forhandlingssystemet.

22 01
Faggruppen Tortur- og traumebehandlere

Temadag og generalforsamling i Faggruppen Tortur- og traumebehandlere

København K / Generalforsamling og temadag

Temadagens program kl. 9-14:30 kræver tilmelding. Generalforsamlingen kl. 14:30-15:30 kræver ikke tilmelding.

06 02
TR- og AMiR-uddannelse

TR og AMiR i samspil

Vejle / TR- og AMiR-kursus

2-dags kursus. Sæt dagsordenen. Bliv medskaber af trivsel og få medindflydelse på arbejdspladsen. Fokus på arbejdsmiljø og MED-systemet.

08 02
Faggruppen Børn, Unge og Familier

Omsorgssvigt er alles ansvar

Odense C / Temadag

Vi har været så heldige at få Kari Killén til at afholde kursus for os i faggruppen.

26 02
AMiR-uddannelse

Bevar det gode kollegaskab, også når (sam-)arbejdet er under pres

Fredericia / AMiR-temadag

Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter: Få inspiration til hvordan man kan bevare og styrke det gode kollegaskab i en tid med arbejdspres og stress.

27 02
AMiR-uddannelse

Bevar det gode kollegaskab, også når (sam-)arbejdet er under pres

Roskilde / AMiR-temadag

Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter: Få inspiration til hvordan man kan bevare og styrke det gode kollegaskab i en tid med arbejdspres og stress.

01 03
Faggruppen Sygehussocialrådgivere

Faglig udvikling – Palliation

Nyborg / Konference og generalforsamling

2 dags-konference. 2 temaer: Faglig udvikling - Forandring og uddannelse samt Palliation - Hospice på børne- og voksenområdet

09 03
DS Region Nord

Fagligt udsyn 2018

Skorping / Konference

Fagligt Udsyn er Region Nords èn dags "Socialrådgiverdag"