Bevar det gode kollegaskab, også når (sam-)arbejdet er under pres

Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter: Få inspiration til hvordan man kan bevare og styrke det gode kollegaskab i en tid med arbejdspres og stress.

En travl og presset arbejdsdag kan gøre det vanskeligt at nå at støtte og hjælpe kollegerne og sikre det gode samarbejde om arbejdsopgaverne. Samtidig fungerer kollegial støtte og anerkendelse som en buffer mod at udvikle stress.

En ny undersøgelse viser, at socialrådgiverne ligger højt på listen over faggrupper, der både er meget stressede og savner kollegial anerkendelse. Hvad er det der er på spil? Hvordan kan vi bremse den onde spiral?

Hvilke handlestrategier tager den enkelte medarbejder og kollegagruppen i anvendelse, når arbejdspresset stiger? Hvad er de bedste strategier?

Hvordan kan arbejdsmiljørepræsentanten være med til at sætte fokus på at styrke det gode kollegaskab på arbejdspladserne.

Underviser

Vi har inviteret organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard, som arbejder i konsulentfirmaet CRECEA.

NB!
Husk at bede din arbejdsgiver om at få fri med løn og transporten betalt. Det er for de allerfleste AMiR ikke noget problem. Men hvis du skulle opleve problemer, så kontakt din konsulent i DS.

Bemærk, at arbejdsmiljørepræsentanter har ret til 1½ dags supplerende uddannelse hvert år (dog 2 dages supplerende uddannelse i det første år efter nyvalg til AMiR). DS’ temadag kan godt indgå som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.