Etik og ytringsfrihed

Vil du være med til at sætte etik og ytringsfrihed på dagsordenen?

Maj Thorsen Ottesen, Lone Kidmose og Henrik Mathiasen fra Socialrådgiverforeningens gruppe om etik- og ytringsfrihed vil dele deres viden og personlige erfaringer om, hvordan etiske overvejelser kan bruges aktivt i retten til og mulighed for ytringsfrihed. Fyraftensmødet vil falde i 2 dele:

1. del. Vi vil i etikdiskussionen anvende brugen af Facebook i socialt arbejde som en eksemplarisk case, hvor vi i fællesskab kan udtage fokuspunkter og diskutere, hvilke handlinger de lægger op til. Kendetegnede for området er, at brugen af Facebook i de fleste tilfælde er tilfældig og vilkårlig uden at være funderet i arbejdspladsens faglighed. Den slags praksis kan give problemer for såvel retssikkerheden som socialrådgivernes faglighed. Brugen af Facebook og andre sociale medier i socialt arbejde er i sin vorden, og på mødet vil vi lægge op til en drøftelse af, hvordan retningslinjer for brugen af Facebook i socialt arbejde kan se ud, og vi vil knytte retningslinjerne til foreningens professionsetik.

2. del. Flere undersøgelser om offentlige ansattes ytringsfrihed viser, at rigtig mange ikke tør ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen. Medarbejderne frygter repressalier fra arbejdsgiverens side af og vælger derfor at tie. Vores personlige og professionelle etik er ofte en del af overvejelserne både for at ytre sig og imod, at vi siger noget højt. Men følger der overhovedet en ytringspligt med ytringsfriheden? Og for hvis skyld er det egentlig, vi skal ytre os? Os selv eller vores borgere?

Så kom og vær med til at sætte etik og ytringsfrihed på dagsordenen, tag ordet!