Få medlemmerne med! OK18-kursus for TR og suppleanter – Odense

Vi skal være mange, der viser befolkningen og beslutningstagerne, at det er nødvendigt med bedre løn- og arbejdsvilkår. Kom og lær nye metoder og tilgange til at skabe engagement, idérigdom, ansvarsfølelse og handlekraft, så du får medlemmerne med.

Der forhandles på livet løs om en god overenskomstaftale – og der er både varslet strejke og lockout. Vi ved, at det er afgørende for forhandlingerne, at befolkningen og meningsdannere bakker op om os offentligt ansatte. Og én måde vi kan få og fastholde befolkningens opbakning på, er ved at lave synlige aktiviteter i det offentlige rum, der på forskellige måder får befolkningen til at tænke over den værdi, vores arbejde som socialrådgivere har for dem og for samfundet.

Hvis vi skal lykkes med det, er det afgørende, at vi er mange – og derfor må vi hver især gøre vores bedste for at få vores medlemmer med. Og hvordan gør man så det? Det skal vi lære på kurset her, hvor vi dykker ned i forskellige metoder og tilgange, du kan anvende til at skabe processer og stemninger, som fører til større engagement, idérigdom, ansvarsfølelse og handlekraft blandt dine medlemmer.

Målgruppe:
TR og suppleanter. Obs: Der er kun 20 pladser på kurset, og de fordeles efter først-til-mølle-princippet. Så tilmeld dig hellere med det samme:)

Undervisere:
Konsulent i udvikling og uddannelse Line Hjarsø, organiseringskonsulent Sesse Trusell

Sted:
Odin Havnepark, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C, Mødelokale: Fabrikken, mødelokale 7 og 8

Dansk Socialrådgiverforening yder lønrefusion og transportgodtgørelse for deltagelse i dette kursus.