Fællesmøde for regionsansatte

De tre regioner i Dansk Socialrådgiverforening indbyder hermed til et fælles medlemsmøde for regionsansatte med fokus på socialrådgivernes rolle og muligheder.

De tre regioner i Dansk Socialrådgiverforening indbyder hermed til et fælles medlemsmøde for regionsansatte med fokus på socialrådgivernes rolle og muligheder.

Det er gratis at deltage i arrangementet.

Alle opfordres til at søge tjenestefri med løn, grundet det faglige indhold.
Der ydes frikøb til tillidsrepræsentanter.

Dansk Socialrådgiverforening har mulighed for at dække jeres transportomkostninger efter DS’ almindelige regler og vi opfordre selvfølgelig til samkørsel, hvor det er muligt.

Her er det foreløbige program, hvor der dog fortsat mangler nogle endelige aftaler – når disse foreligger sendes det endelige program ud til alle.

Program:

Kl. 9.00 – 9.30 Morgenkaffe/brød

Kl. 9.30 – 10.00 Velkomst og introduktion til dagens program

Kl. 10.00 – 11.00 Hvad betyder et nært, sammenhængende sundhedsvæsen egentlig?
– oplæg og debat v. Frede Olesen, dr.med.sc., professor for Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

Kl. 11.00 – 12.00 Samarbejdsaftaler mellem region og kommuner – Forløbsprogrammer – socialrådgivernes rolle?
– Præsentation af gode cases, deltagernes erfaringer og debat – Afventer aftale med oplægsholder

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Kl. 13.00 – 14.00 Socialrådgivernes adgang til journalarbejde, videregivelses af helbredsoplysninger, sundhedsplatform, m.v.
– Oplæg og debat om de forskellige udfordringer, de forskellige positioner og handlemuligheder. – Afventer aftale med oplægsholder

Kl. 14.00 – 15.20 Sundhedssocialrådgivernes rolle og kompetencer
– Nyt fra DS og debat om sammenhæng, speciale og uddannelsesmuligheder v. DS’ regionsformænd og DS’ næstformand, Niels Christian Barkholt

Kl. 15.20 – 15.30 Afslutning og farvel