Faggruppekursus og generalforsamling

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 9. marts 2018. Pris for deltagelse i seminaret: 1.800 kr

Program for faggruppe-kursus 2018

Onsdag d.14. marts

Kl. 9.30-10.00 – morgenkaffe

Kl. 10-10.30 – velkomst fra bestyrelse og bordpræsentation

Kl.10.30-12.00 Oplægsholder fra Vejle Fjord om forældresamarbejde

Kl. 12.00-13.00 frokost og indkvartering

Kl.13.00-15.00 Oplægsholder Rune Kappel om selvkontrol og konflikthåndtering

Kl. 15.00-15.30 kaffepause

15.30-17.00 Oplægsholder Rune Kappel om selvkontrol og konflikthåndtering

Kl. 17.45- 19.15 Oplæg fra Mette Grostøl DS – Nyt fra DS og afholdelse af selve generalforsamlingen

Kl.19.15-20.00 Middag

Kl.20.00 Kaffe og Networking samt lidt organiseret leg

Torsdag d.15. marts 2017

Kl. 8.00-9.00 morgenmad

Kl. 9.00-12.00 Oplæg ved Bente Adolphsen om aktuel jura og drøftelse af indsendte cases/temaer.

Kl. 12.00-12.45 frokost

Kl. 12.45-14.45 jura fortsat

Kl. 14.45-15.00 afslutning og evaluering

Generalforsamling for faggruppen Døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge

Indkaldelse til generalforsamling for socialrådgivere ansat på døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge.

Dato: 14. marts 2018 kl. 17.45-19.15

Mette Grostøl fra DS deltager og fortæller om seneste nyt.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsen beretter
  4. Aflæggelse af regnskab
  5. Indkomne forslag:
  6. Valg til bestyrelse:
  7. Evt.

Ad 5. Indkomne forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 9. marts 2018. Forslag sendes til dorthe.norlyk@ps.rm.dk.

Ad 6. Nuværende bestyrelsesmedlemmer er:

Dorthe Norlyk – på valg og genopstiller

Pia Kristensen – på valg og genopstiller

Hanne Fuglsbjerg – på valg og genopstiller

Helene Faxø – på valg og genopstiller

Trine Tolstrup – Ikke på valg

Anne Klemmed Meldgaard – på valg

Suppleanter:

Monika Ferdinand Tækker

Bestyrelsen opfordrer til, at alle overvejer om de vil stille op til faggruppebestyrelsen.