UDSKUDT – Generalforsamling og temadag i Beskæftigelsesfaggruppen

Arrangementet er udskudt. Ny dato følger.

Generalforsamling efter forskrifterne. Med oplæg fra Majbrit Berlau om forenkling på Beskæftigelsesområdet og oplæg fra Edda Luth om hvordan fagligheden bevares i en tid med mange reformer og omstillinger.

 

Beskæftigelsesfaggruppen afholder den årlige generalforsamling under temaet:

Forenkling på beskæftigelsesområdet og vores faglighed i hverdagen.

Majbrit Berlau , formand f. DS indleder med oplæg og deltager i efterfølgende debat / dialog.

Program

9.30-10: K affe / the / brød / smør / ost og syltetøj .

10-10.30: Forenkling på beskæftigelsesområdet.
Majbrit beretter om DS ´s arbejde på området.

10.30-11.30: Debat og dialog med udgangspunkt i Majbrits oplæg og deltagernes erfaringer og ideér.

11.30-11.45: Pause

11.45-12.15: Oplæg:
Hvordan bevares fagligheden i en tid med mange reformer og omstillinger . O plæg a f Edda Luth .
Edda er Cand.soc, adjunkt. – har tidligere været afd. leder i Aarhus kommune – sygedagpenge og senest i Skanderborg kommune.

12.15-13.00: Debat ifht til oplæg.

13.00-13.45: Frokost

13.45-15.00: Generalforsamling i flg. vedtægterne incl. dagsorden.

Forslag sendes til faggr.form. Hanne Sørensen.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen er pt. fuldtallig, men et medlem ønsker afløsning pga. dagligt arbejde, og der må gerne vælges 1-2 suppleanter mere.

FTF-A´s lokale, Vestergade 48 H, 8000 Aarhus (gennem porten, over gården og så øverste etage).